Strzyżów (RZ1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Strzyżowie otrzymał kod wydziału: RZ1S

Siedziba:

3 Maja 14
38-100, Strzyżów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Babia Góra, gm. Czudec
Budy Pod Brzeżanką, gm. Strzyżów
Bardacie, gm. Frysztak
Budy Babickie, gm. Czudec
Budy Pod Bonarówką, gm. Strzyżów
Błonia, gm. Czudec
Baryczka, gm. Niebylec
Brzezie, gm. Czudec
Brzeziny, gm. Czudec
Bonarówka, gm. Strzyżów
Budy Dobrzechowskie, gm. Strzyżów
Budy Wysockie, gm. Strzyżów
Budy, gm. Frysztak
Buczyny, gm. Niebylec
Budy, gm. Strzyżów
Budy, gm. Czudec
Babica, gm. Czudec
Brzeżanka, gm. Strzyżów
Buda, gm. Niebylec
Bebrówka, gm. Strzyżów
Blizianka, gm. Niebylec
Bania, gm. Czudec
Budy, gm. Niebylec
Bajorki, gm. Frysztak
Banasiówka, gm. Czudec
Bukowy Las, gm. Frysztak
Bełk, gm. Czudec
Berdechów, gm. Niebylec
Cegielnia, gm. Strzyżów
Czajki, gm. Frysztak
Czarnotówki, gm. Niebylec
Czudec, gm. Czudec
Cieszyna, gm. Frysztak
Chytrówka, gm. Frysztak
Dział, gm. Frysztak
Drugie Budy, gm. Strzyżów
Dół, gm. Niebylec
Dwór, gm. Strzyżów
Delikatówka, gm. Niebylec
Dwór, gm. Niebylec
Dwór, gm. Frysztak
Dryjówka, gm. Strzyżów
Draby, gm. Strzyżów
Dział, gm. Strzyżów
Dajkówka, gm. Niebylec
Debrza, gm. Strzyżów
Dobrzechów, gm. Strzyżów
Dół, gm. Frysztak
Debrza, gm. Czudec
Duży Podlas, gm. Strzyżów
Działy, gm. Frysztak
Dół, gm. Czudec
Dział, gm. Czudec
Domaradz, gm. Niebylec
Dół, gm. Strzyżów
Działy Wschodnie, gm. Strzyżów
Działy Zachodnie, gm. Strzyżów
Duże Łazy, gm. Strzyżów
Dudkówka, gm. Niebylec
Frysztak, gm. Frysztak
Fryjsówki, gm. Czudec
Folwark, gm. Frysztak
Florkówka, gm. Frysztak
Grodeczna, gm. Strzyżów
Górna, gm. Czudec
Glinik Zaborowski, gm. Strzyżów
Gbiska, gm. Strzyżów
Granice, gm. Frysztak
Glinik Charzewski, gm. Strzyżów
Gacówka, gm. Strzyżów
Gąsiorówki, gm. Niebylec
Grochowiczna, gm. Czudec
Gadejówka, gm. Niebylec
Góra, gm. Frysztak
Gąsierówki, gm. Strzyżów
Grodzisko, gm. Strzyżów
Glinik Średni, gm. Frysztak
Granice, gm. Strzyżów
Godowa, gm. Strzyżów
Góra, gm. Strzyżów
Gwoźnica Górna, gm. Niebylec
Granica, gm. Strzyżów
Golcówka, gm. Strzyżów
Glinik Górny, gm. Frysztak
Godkówka, gm. Frysztak
Glinik Dolny, gm. Frysztak
Gwoźnica Dolna, gm. Niebylec
Góra, gm. Czudec
Góra, gm. Niebylec
Gliniczek, gm. Frysztak
Gwoździanka, gm. Niebylec
Gogołów, gm. Frysztak
Granica, gm. Niebylec
Grobla, gm. Czudec
Huta Gogołowska, gm. Frysztak
Hucisko, gm. Frysztak
Halicz, gm. Strzyżów
Janków, gm. Frysztak
Jawornik, gm. Niebylec
Jastrząbka, gm. Niebylec
Jamne, gm. Niebylec
Kozia Góra, gm. Frysztak
Karasiówka, gm. Niebylec
Kąty, gm. Strzyżów
Kozak, gm. Strzyżów
Koło Szkoły, gm. Frysztak
Koniówka, gm. Czudec
Kozłówka, gm. Niebylec
Kiełpiny, gm. Strzyżów
Koci Zamek, gm. Frysztak
Kociążki, gm. Frysztak
Kępa, gm. Frysztak
Kopalina, gm. Frysztak
Krzemyk, gm. Czudec
Koło Brydów, gm. Strzyżów
Kobyle, gm. Frysztak
Kąty Luteckie, gm. Niebylec
Kobyla, gm. Niebylec
Kisielnice, gm. Strzyżów
Koło Przylaska, gm. Czudec
Kamieniec, gm. Frysztak
Karczma, gm. Czudec
Kalwaria, gm. Strzyżów
Krupówka, gm. Niebylec
Karpaty, gm. Niebylec
Komorówka, gm. Frysztak
Kamienna, gm. Niebylec
Konieczkowa, gm. Niebylec
Kąty, gm. Niebylec
Kularzykówka, gm. Strzyżów
Kamieniec, gm. Czudec
Kolanówka, gm. Czudec
Kolonia, gm. Strzyżów
Leszczyny, gm. Niebylec
Leśniczówka, gm. Czudec
Lubla, gm. Frysztak
Lutcza, gm. Niebylec
Łazy, gm. Czudec
Łęgi, gm. Niebylec
Łazy, gm. Frysztak
Łętownia, gm. Strzyżów
Łysa Góra, gm. Niebylec
Łopuszka, gm. Czudec
Łąki, gm. Strzyżów
Mały Podlas, gm. Strzyżów
Moczary, gm. Niebylec
Motykówka, gm. Frysztak
Moskalówka, gm. Strzyżów
Małówka, gm. Niebylec
Młyn, gm. Frysztak
Miasto, gm. Niebylec
Michałówka, gm. Strzyżów
Michnówka, gm. Niebylec
Markoszczówka, gm. Strzyżów
Mniszki, gm. Frysztak
Mroczka, gm. Strzyżów
Małe Łazy, gm. Strzyżów
Niebylec, gm. Niebylec
Nowa Wieś, gm. Niebylec
Niebylec, gm. Czudec
Nowa Wieś, gm. Czudec
Na Granicy, gm. Niebylec
Na Łanie, gm. Frysztak
Na Dziale, gm. Czudec
Niebylec, gm. Strzyżów
Nad Spółdzielnią, gm. Strzyżów
Od Krasnej, gm. Strzyżów
Odebraniec, gm. Strzyżów
Olszyny, gm. Frysztak
Olszyny, gm. Czudec
Osicze, gm. Czudec
Orzyszka, gm. Niebylec
Pstrągowa Górna, gm. Czudec
Pod Lasem, gm. Strzyżów
Przedmieście Wielkie, gm. Czudec
Podlas, gm. Czudec
Pod Przylaskiem, gm. Strzyżów
Piekło, gm. Frysztak
Piraczkówka, gm. Strzyżów
Przylasek, gm. Czudec
Poręby, gm. Strzyżów
Pasieka, gm. Niebylec
Piekliska, gm. Czudec
Pod Wiśnią Górą, gm. Strzyżów
Przyrwy, gm. Frysztak
Poręby, gm. Niebylec
Podsochówka, gm. Niebylec
Pstrągowa Dolna, gm. Czudec
Pierwsza Buda, gm. Strzyżów
Przygórze, gm. Frysztak
Poddział, gm. Frysztak
Pod Jachońką, gm. Niebylec
Pułanki, gm. Frysztak
Przyrwa, gm. Strzyżów
Poręby, gm. Frysztak
Podlesie, gm. Czudec
Pstrągowa, gm. Czudec
Podlesie, gm. Frysztak
Podgóry, gm. Niebylec
Pawłopol, gm. Strzyżów
Podlas, gm. Strzyżów
Pod Domaradzem, gm. Niebylec
Połomia, gm. Niebylec
Pod Kamieńcem, gm. Frysztak
Piekarówka, gm. Czudec
Podlas, gm. Frysztak
Pod Lipką, gm. Strzyżów
Podlesie, gm. Strzyżów
Paciep, gm. Strzyżów
Podkamieniec, gm. Frysztak
Pod Patryją, gm. Niebylec
Paryje, gm. Strzyżów
Paryja, gm. Niebylec
Pod Gbiskami, gm. Strzyżów
Pogorzała, gm. Niebylec
Podlas, gm. Niebylec
Przedmieście Małe, gm. Czudec
Pasoczyzna, gm. Czudec
Pod Wielką Górą, gm. Strzyżów
Przekopna, gm. Strzyżów
Przylaski, gm. Strzyżów
Potok, gm. Frysztak
Podsośnina, gm. Niebylec
Podzamcze, gm. Czudec
Pałysówka, gm. Strzyżów
Pustki, gm. Strzyżów
Paryja, gm. Strzyżów
Przedmieście Czudeckie, gm. Czudec
Pysówka, gm. Frysztak
Potoki, gm. Niebylec
Pyrówki, gm. Czudec
Rzeki, gm. Czudec
Rybia, gm. Niebylec
Ryboniówka, gm. Czudec
Rzym, gm. Frysztak
Rzeki, gm. Niebylec
Rędziniaki, gm. Strzyżów
Roślówka, gm. Niebylec
Rzym, gm. Niebylec
Rędziny, gm. Czudec
Strzyżów, gm. Strzyżów
Skrzynówki, gm. Czudec
Strachociny, gm. Czudec
Stępina, gm. Frysztak
Skała, gm. Strzyżów
Sztukówka, gm. Frysztak
Sołtysie, gm. Strzyżów
Szopówki, gm. Niebylec
Stodolina, gm. Strzyżów
Siwa Glina, gm. Strzyżów
Sołtysie, gm. Niebylec
Steinbruch, gm. Czudec
Sośnina, gm. Czudec
Sękówka, gm. Strzyżów
Sołtysie, gm. Czudec
Sośnina, gm. Frysztak
Smykówki, gm. Czudec
Sitkówka, gm. Czudec
Smagączówka, gm. Frysztak
Środek, gm. Strzyżów
Środoniówka, gm. Czudec
Tropie, gm. Strzyżów
Tamta Strona, gm. Strzyżów
Twierdza, gm. Frysztak
W Dole, gm. Strzyżów
Wielkie Pole, gm. Strzyżów
Wygoda, gm. Niebylec
Wilcze, gm. Niebylec
Wola, gm. Czudec
Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów
Wólka, gm. Czudec
W Dołach, gm. Frysztak
Wajdziszka, gm. Strzyżów
Wapieńki, gm. Strzyżów
W Głębokim, gm. Niebylec
Widacz, gm. Frysztak
Walęgówki, gm. Strzyżów
Wyżne, gm. Czudec
Wola Czudecka, gm. Czudec
Za Karczmą, gm. Strzyżów
Zaborów, gm. Czudec
Za Polem, gm. Strzyżów
Za Dworem, gm. Niebylec
Zawodzie, gm. Frysztak
Za Górą, gm. Niebylec
Za Górą, gm. Frysztak
Za Rzeką, gm. Niebylec
Zadworze, gm. Frysztak
Zalesie, gm. Niebylec
Zadział, gm. Niebylec
Zakamieniec, gm. Frysztak
Za Miastem, gm. Frysztak
Za Dworem, gm. Frysztak
Za Ławą, gm. Strzyżów
Za Torem, gm. Frysztak
Za Wodą, gm. Strzyżów
Zaklikówka, gm. Niebylec
Zapotok, gm. Frysztak
Zalesie, gm. Frysztak
Za Kościołem, gm. Frysztak
Za Dworem, gm. Strzyżów
Za Torem, gm. Strzyżów
Zagórze, gm. Strzyżów
Zagórze, gm. Frysztak
Za Górą, gm. Strzyżów
Zawadka, gm. Strzyżów
Zawisłocze, gm. Czudec
Zawale, gm. Strzyżów
Żabia, gm. Niebylec
Żyznów, gm. Strzyżów
Payu Dotpay