Tyczyn (RZ2Z)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Rzeszowie otrzymał kod wydziału: RZ2Z

Siedziba:

Rynek 18
36-020, Tyczyn

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Budy, gm. Dynów
Broniakówka, gm. Lubenia
Bartkówka, gm. Dynów
Błażowa, gm. Błażowa
Baranówka, gm. Błażowa
Budy, gm. Hyżne
Brzezówka, gm. Hyżne
Betlejem, gm. Błażowa
Bachórz, gm. Dynów
Borek Stary, gm. Tyczyn
Buda, gm. Dynów
Bania, gm. Lubenia
Bucznik, gm. Błażowa
Błonie, gm. Dynów
Benedykówka, gm. Dynów
Budy, gm. Lubenia
Bania, gm. Dynów
Bazary, gm. Hyżne
Błażowa Górna, gm. Błażowa
Białka, gm. Błażowa
Błażowa Dolna, gm. Błażowa
Berlin, gm. Dynów
Berdecha, gm. Błażowa
Babiak, gm. Błażowa
Ciepła Połać, gm. Dynów
Czerwonki, gm. Błażowa
Chrapkówka, gm. Dynów
Czeczyki, gm. Lubenia
Cebakówka, gm. Dynów
Czerwonki, gm. Tyczyn
Cichówka, gm. Dynów
Chodorówka, gm. Dynów
Czudówka, gm. Błażowa
Dynów, gm. Dynów
Dębczak, gm. Błażowa
Doły, gm. Błażowa
Debrzczak, gm. Lubenia
Dział, gm. Lubenia
Dąbrówka Starzeńska, gm. Dynów
Dział, gm. Dynów
Działy, gm. Tyczyn
Dworskie, gm. Hyżne
Dół, gm. Hyżne
Dziurówka, gm. Błażowa
Dół, gm. Błażowa
Dział, gm. Błażowa
Demitówki, gm. Dynów
Dylągówka, gm. Hyżne
Dymitówki, gm. Dynów
Debrza, gm. Lubenia
Dół, gm. Lubenia
Dół, gm. Dynów
Dylągowa, gm. Dynów
Dydkówka, gm. Dynów
Doły, gm. Dynów
Dymka, gm. Lubenia
Dół, gm. Dynów
Dynowska Strona, gm. Hyżne
Domaczka, gm. Błażowa
Dział, gm. Hyżne
Dół, gm. Tyczyn
Futoma, gm. Błażowa
Folwark, gm. Błażowa
Fuksówka, gm. Dynów
Flagówka, gm. Dynów
Folwark, gm. Dynów
Góra, gm. Dynów
Gradkowiec, gm. Tyczyn
Głębokie, gm. Błażowa
Góra, gm. Błażowa
Głęboka, gm. Lubenia
Góra, gm. Hyżne
Góra, gm. Lubenia
Górni Koniec, gm. Hyżne
Górna Wieś, gm. Dynów
Grzegorzówka, gm. Hyżne
Góra, gm. Dynów
Górka, gm. Dynów
Grody, gm. Lubenia
Górki, gm. Hyżne
Gwoździec, gm. Lubenia
Grzybownia, gm. Dynów
Góry, gm. Błażowa
Góry, gm. Hyżne
Góra, gm. Tyczyn
Hyżne, gm. Hyżne
Hruniówka, gm. Dynów
Hermanowa, gm. Tyczyn
Horodna, gm. Lubenia
Harta, gm. Dynów
Harta Dolna, gm. Dynów
Harta Górna, gm. Dynów
Igioza, gm. Dynów
Jaworznik, gm. Błażowa
Jawcza, gm. Lubenia
Jamborówka, gm. Dynów
Jendykówka, gm. Dynów
Jasienniki, gm. Lubenia
Jawornik, gm. Dynów
Kalwaria, gm. Dynów
Kamieniec, gm. Błażowa
Kopanina, gm. Hyżne
Krzaki, gm. Hyżne
Kościelnówka, gm. Dynów
Krzynowiska, gm. Hyżne
Kaczmarówka, gm. Dynów
Kielnarowa, gm. Tyczyn
Kocyłówka, gm. Dynów
Kiełbasówka, gm. Dynów
Kamieniec, gm. Tyczyn
Księży Lasek, gm. Lubenia
Kaprale, gm. Błażowa
Kanada, gm. Tyczyn
Kustrówka, gm. Dynów
Kolonia, gm. Dynów
Królka, gm. Tyczyn
Kosina, gm. Lubenia
Kąkolówka, gm. Błażowa
Kolanówka, gm. Hyżne
Kimlina, gm. Dynów
Księże Budy, gm. Błażowa
Koziniec, gm. Błażowa
Kaźmierówka, gm. Dynów
Kanada, gm. Hyżne
Koszary, gm. Dynów
Koniówka, gm. Dynów
Koniec, gm. Lubenia
Karasiówka, gm. Dynów
Krzywda, gm. Dynów
Karolówka, gm. Dynów
Księży Lasek, gm. Tyczyn
Kłyżówka, gm. Dynów
Kąty, gm. Hyżne
Liwośka, gm. Błażowa
Lubenia, gm. Lubenia
Lisówka, gm. Dynów
Lecka, gm. Błażowa
Luzbarg, gm. Dynów
Laskówka, gm. Dynów
Lasek, gm. Tyczyn
Las, gm. Dynów
Leśniakówki, gm. Hyżne
Lubenki, gm. Lubenia
Lipnik, gm. Dynów
Liszki, gm. Dynów
Liszowiec, gm. Lubenia
Łubienka, gm. Dynów
Łęg, gm. Błażowa
Łanowiec, gm. Błażowa
Łubno, gm. Dynów
Łazek, gm. Dynów
Łazy, gm. Tyczyn
Łączki, gm. Błażowa
Łukaszówka, gm. Dynów
Łazik, gm. Błażowa
Łukawica, gm. Dynów
Łan, gm. Błażowa
Łany, gm. Tyczyn
Łany Tyczyńskie, gm. Tyczyn
Matulnik, gm. Błażowa
Mojka, gm. Błażowa
Mierzwówka, gm. Hyżne
Miasteczko, gm. Dynów
Maternówka, gm. Lubenia
Martowicze, gm. Dynów
Mokłuczka, gm. Błażowa
Miasto, gm. Błażowa
Mątewki, gm. Dynów
Michałówka, gm. Błażowa
Majchrówka, gm. Dynów
Mokra Strona, gm. Lubenia
Mokra Strona, gm. Tyczyn
Mędusiówka, gm. Dynów
Majerowskie, gm. Hyżne
Matysówka, gm. Tyczyn
Malarzówka, gm. Hyżne
Moszczanki, gm. Hyżne
Mały Dół, gm. Hyżne
Młyn, gm. Hyżne
Mitów, gm. Błażowa
Mostki, gm. Hyżne
Marszałki, gm. Dynów
Nowa Wieś, gm. Tyczyn
Nawsie, gm. Błażowa
Nowiny, gm. Błażowa
Nalepki, gm. Lubenia
Nieborów Mały, gm. Hyżne
Nowy Borek, gm. Błażowa
Nowa Wieś, gm. Hyżne
Nowa Droga, gm. Błażowa
Nieborów Wielki, gm. Hyżne
Odedwór, gm. Lubenia
Osiki, gm. Dynów
Obręczna, gm. Lubenia
Okop, gm. Lubenia
Obszar, gm. Błażowa
Połać, gm. Błażowa
Piątkowa, gm. Błażowa
Podlas, gm. Dynów
Przylasek, gm. Tyczyn
Poręby, gm. Dynów
Podklasztor, gm. Tyczyn
Pólka, gm. Lubenia
Przylasek Wielki, gm. Błażowa
Podgórze, gm. Tyczyn
Przedmieście, gm. Dynów
Przygórze, gm. Dynów
Przy Granicy, gm. Błażowa
Przylasek, gm. Lubenia
Poręby, gm. Błażowa
Pohorysko, gm. Dynów
Półanek, gm. Tyczyn
Płonina, gm. Lubenia
Potoki, gm. Hyżne
Piekło, gm. Hyżne
Podwale, gm. Dynów
Pod Królką, gm. Tyczyn
Pod Magarą, gm. Dynów
Przylasek Mały, gm. Błażowa
Podlas, gm. Błażowa
Podtopole, gm. Dynów
Postronie, gm. Błażowa
Przymiarki, gm. Tyczyn
Pustki, gm. Dynów
Pod Guzem, gm. Dynów
Polana, gm. Dynów
Pawłokoma, gm. Dynów
Potok, gm. Dynów
Potoki, gm. Tyczyn
Podlesie, gm. Dynów
Pasieka, gm. Dynów
Poklasne, gm. Hyżne
Potok, gm. Błażowa
Psiuki, gm. Błażowa
Poręby, gm. Lubenia
Podlipa, gm. Dynów
Podlas, gm. Lubenia
Pastwiska, gm. Hyżne
Pustki, gm. Lubenia
Przymiarki, gm. Lubenia
Pieczarze, gm. Dynów
Przygórze, gm. Błażowa
Piekliska, gm. Lubenia
Radanówki, gm. Dynów
Różanka, gm. Lubenia
Reszów, gm. Dynów
Rola, gm. Błażowa
Rola, gm. Hyżne
Roztoka, gm. Dynów
Rzeki, gm. Lubenia
Szymanów, gm. Dynów
Sucha Strona, gm. Lubenia
Siwcowa, gm. Błażowa
Strona Mokra, gm. Lubenia
Stęporów, gm. Hyżne
Skotnik, gm. Dynów
Słoniec, gm. Dynów
Stawki, gm. Hyżne
Siemianowskie, gm. Dynów
Sołonka, gm. Lubenia
Staniki, gm. Błażowa
Strona Sucha, gm. Lubenia
Stawiska, gm. Błażowa
Saulanka, gm. Dynów
Szklary, gm. Hyżne
Siodmówka, gm. Dynów
Straszydle, gm. Lubenia
Skotnik, gm. Tyczyn
Skała, gm. Dynów
Słociny, gm. Lubenia
Smolna, gm. Lubenia
Siedliska, gm. Lubenia
Śliwy, gm. Dynów
Środek, gm. Błażowa
Tućkówka, gm. Dynów
Tyczyn, gm. Tyczyn
Tyczyńskie Potoki, gm. Tyczyn
Tokarnia, gm. Błażowa
Ulanica, gm. Dynów
Ujazdy, gm. Błażowa
Wyręby, gm. Dynów
Wilczak, gm. Błażowa
Wólka Hyżneńska, gm. Hyżne
Wola, gm. Błażowa
Węgierka, gm. Hyżne
Wenecja, gm. Błażowa
Widacz, gm. Błażowa
Wyskielówka, gm. Błażowa
Wielki Dół, gm. Hyżne
Walentówka, gm. Błażowa
Widłakówka, gm. Dynów
Wola Błażowska, gm. Błażowa
Wierzchowina, gm. Dynów
Wysoka, gm. Dynów
Włośki, gm. Dynów
Wola Kąkolowska, gm. Błażowa
W Dołkach, gm. Hyżne
Wólka, gm. Tyczyn
Wólka, gm. Dynów
Zagroda, gm. Błażowa
Zagrody, gm. Błażowa
Zagonianka, gm. Tyczyn
Zagroda, gm. Dynów
Zakrąg, gm. Lubenia
Zapady, gm. Hyżne
Zarzeki, gm. Dynów
Za Górą, gm. Błażowa
Zagóra, gm. Dynów
Zagumiak, gm. Błażowa
Zadział, gm. Hyżne
Zaprzylasek, gm. Hyżne
Zabrama, gm. Dynów
Za Wodą, gm. Tyczyn
Zagumnie, gm. Hyżne
Zimny Dział, gm. Lubenia
Zagrody, gm. Tyczyn
Żabnik, gm. Hyżne
Żbery, gm. Lubenia
Payu Dotpay