Sokołów Podlaski (SI1P)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Sokołowie Podlaskim otrzymał kod wydziału: SI1P

Siedziba:

Księdza Bosco 3
08-301, Sokołów Podlaski

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Siedlcach
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Albinów, gm. Kosów Lacki
Adolfów, gm. Ceranów
Bachorza-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Błonie Małe, gm. Czermin
Błonie Małe, gm. Bielany
Bachorza, gm. Sokołów Podlaski
Błonie Duże, gm. Bielany
Bohy, gm. Repki
Borki, gm. Sterdyń
Bachorza-Ośrodek, gm. Sokołów Podlaski
Bielany-Wąsy, gm. Bielany
Brodacze, gm. Bielany
Bykowe, gm. Repki
Białobrzegi, gm. Sterdyń
Borychów, gm. Repki
Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki
Brzozów, gm. Sokołów Podlaski
Biłgoraj, gm. Ceranów
Bielany-Borysy, gm. Bielany
Bojary, gm. Kosów Lacki
Bór, gm. Ceranów
Bałki, gm. Repki
Brzozów-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Baczki, gm. Repki
Boreczek, gm. Kosów Lacki
Borek, gm. Kosów Lacki
Budy Kupientyńskie, gm. Sokołów Podlaski
Buczyn Dworski, gm. Kosów Lacki
Bielany-Jarosławy, gm. Bielany
Bielany-Żyłaki, gm. Bielany
Bolkowizna, gm. Kosów Lacki
Bartosz, gm. Sokołów Podlaski
Chruszczewka Szlachecka, gm. Kosów Lacki
Chruszczewka-Kolonia, gm. Kosów Lacki
Chmielew, gm. Sokołów Podlaski
Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki
Chmielnik, gm. Sabnie
Czaple-Andrelewicze, gm. Repki
Chądzyń, gm. Sterdyń
Czaple-Kolonia, gm. Repki
Czarna Choina, gm. Kosów Lacki
Czerwonka, gm. Sokołów Podlaski
Ceranów, gm. Ceranów
Dworskie, gm. Sterdyń
Dzięcioły Bliższe, gm. Sterdyń
Dolne Pole-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Dmochy-Rogale, gm. Bielany
Dziegietnia, gm. Sokołów Podlaski
Długie Grzymki, gm. Ceranów
Dybów, gm. Kosów Lacki
Dąbrówka, gm. Ceranów
Długie Kamieńskie, gm. Ceranów
Dębiny, gm. Kosów Lacki
Dąbrowa, gm. Sokołów Podlaski
Dzięcioły-Kolonia, gm. Sterdyń
Dąbrówka, gm. Sterdyń
Danusin, gm. Sokołów Podlaski
Dziegietnia-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Dzięcioły Dalsze, gm. Sterdyń
Dybów Szlachecki, gm. Kosów Lacki
Dąbrowa, gm. Kosów Lacki
Dębe, gm. Kosów Lacki
Długie Grodzieckie, gm. Ceranów
Dybów-Zaolszyna, gm. Kosów Lacki
Dolne Pole, gm. Sokołów Podlaski
Dmochy-Rętki, gm. Bielany
Emilianów, gm. Sokołów Podlaski
Emilin, gm. Sabnie
Frankopol, gm. Repki
Folwark, gm. Ceranów
Grądy, gm. Sterdyń
Góry, gm. Kosów Lacki
Grochów Włościański, gm. Sokołów Podlaski
Grochów Szlachecki, gm. Sokołów Podlaski
Grodzisk, gm. Sabnie
Granie, gm. Sterdyń
Groble, gm. Ceranów
Guty, gm. Kosów Lacki
Gałki, gm. Repki
Guty-Marianka, gm. Kosów Lacki
Grzymały, gm. Kosów Lacki
Grabina, gm. Kosów Lacki
Granicznik, gm. Kosów Lacki
Gęsia Ulica, gm. Sokołów Podlaski
Golanki, gm. Sterdyń
Garnek, gm. Ceranów
Henrysin, gm. Kosów Lacki
Hilarów, gm. Sabnie
Holendernia, gm. Ceranów
Hołowienki, gm. Sabnie
Ignacopol, gm. Repki
Jadwisin, gm. Sabnie
Jakubiki, gm. Kosów Lacki
Jasień, gm. Repki
Jagodnik, gm. Ceranów
Józin, gm. Repki
Justynów, gm. Sokołów Podlaski
Kolonia Lubieska, gm. Ceranów
Kolonia Zembrów, gm. Sabnie
Kółko, gm. Sterdyń
Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie
Księżopole-Komory, gm. Bielany
Krasnodęby-Rafały, gm. Sokołów Podlaski
Kolonie Ostrowskie, gm. Repki
Kolonia Kosów, gm. Kosów Lacki
Kolonia Pieńki, gm. Sterdyń
Kamieńczyk, gm. Sterdyń
Korzenicha, gm. Kosów Lacki
Kolonie Sawickie, gm. Repki
Kostki-Pieńki, gm. Sabnie
Kosów-Hulidów, gm. Kosów Lacki
Kurowice, gm. Sabnie
Krasnodęby-Sypytki, gm. Sokołów Podlaski
Kiezie, gm. Sterdyń
Kolonie Albinowskie, gm. Kosów Lacki
Kolonia Gałki, gm. Repki
Krasnodęby-Kasmy, gm. Sokołów Podlaski
Kolonia Dzięcioły Dalsze, gm. Sterdyń
Kolonia Kurowice, gm. Sabnie
Kamianka-Kolonia, gm. Repki
Kuczaby, gm. Sterdyń
Kostki, gm. Sokołów Podlaski
Kolonia Kamieńczykowska, gm. Sterdyń
Kostki Szlacheckie, gm. Sokołów Podlaski
Komarnik, gm. Sterdyń
Kutyski, gm. Kosów Lacki
Kożuchówek, gm. Bielany
Kobylnik, gm. Ceranów
Karlusin-Folwark, gm. Sokołów Podlaski
Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki
Kolonia Telakowska, gm. Kosów Lacki
Kolonie Kanabrodzkie, gm. Repki
Kobylany Górne, gm. Repki
Kolonia Stary Ratyniec, gm. Sterdyń
Kożuchów, gm. Bielany
Kolonia Księżopole-Budki, gm. Bielany
Karlusin, gm. Sokołów Podlaski
Karskie, gm. Repki
Kobylany-Skorupki, gm. Repki
Kosów-Sitne, gm. Kosów Lacki
Kupientyn-Kolonia, gm. Sabnie
Kolonia pod Sewerynówką, gm. Sterdyń
Kolonia Dąbrowa, gm. Sokołów Podlaski
Kowiesy, gm. Bielany
Kosów Lacki, gm. Kosów Lacki
Kanabród, gm. Repki
Kolonia Zaleś, gm. Sterdyń
Kolonia Olszew, gm. Ceranów
Kolonia Paderewek, gm. Sterdyń
Kolonia Łomna, gm. Kosów Lacki
Kudelczyn, gm. Bielany
Kupientyn, gm. Sabnie
Kiełpiniec, gm. Sterdyń
Kończytrudy, gm. Repki
Kolonia Dąbrowa, gm. Ceranów
Kostki Włościańskie, gm. Sokołów Podlaski
Kolonia Grochów, gm. Sokołów Podlaski
Kolonia Trzciniec, gm. Kosów Lacki
Korabie, gm. Bielany
Krupy, gm. Kosów Lacki
Kurodusy, gm. Sokołów Podlaski
Karolew, gm. Sokołów Podlaski
Klepki, gm. Sabnie
Kolonia Księżopole-Komory, gm. Bielany
Kolonia Sitne, gm. Kosów Lacki
Kolonie Zawadzkie, gm. Ceranów
Kolonia Grądowska, gm. Sterdyń
Kosierady Wielkie, gm. Sokołów Podlaski
Krasów, gm. Sokołów Podlaski
Kamianka, gm. Repki
Księżopole-Budki, gm. Bielany
Kolonia Kuczaby, gm. Sterdyń
Liszki, gm. Repki
Lipa, gm. Kosów Lacki
Lubiesza, gm. Ceranów
Lebiedzie, gm. Sterdyń
Lebiedzie-Kolonia, gm. Sterdyń
Ludwinów, gm. Sterdyń
Łazówek, gm. Sterdyń
Łomianka, gm. Kosów Lacki
Łazów, gm. Sterdyń
Łomna, gm. Kosów Lacki
Łubianki, gm. Sokołów Podlaski
Mała Strona, gm. Sokołów Podlaski
Mołomotki, gm. Repki
Malinowiec, gm. Sokołów Podlaski
Mołomotki-Folwark, gm. Repki
Majdan, gm. Ceranów
Młynarze, gm. Sterdyń
Matejki, gm. Sterdyń
Mołomotki-Dwór, gm. Repki
Miotki, gm. Repki
Mingosy, gm. Bielany
Mosty, gm. Sterdyń
Mała Wieś, gm. Repki
Nowy Ratyniec, gm. Sterdyń
Nieciecz-Dwór, gm. Sabnie
Nowa Wieś-Repki, gm. Repki
Nad Jeziorem, gm. Ceranów
Niwy, gm. Ceranów
Nowy Buczyn, gm. Kosów Lacki
Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki
Nieciecz Włościańska, gm. Sabnie
Nowe Mursy, gm. Sterdyń
Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki
Noski, gm. Ceranów
Na Dołach, gm. Sterdyń
Niewiadoma, gm. Sabnie
Natolin, gm. Ceranów
Nowe Mursy-Kolonia, gm. Sterdyń
Nowa Wieś, gm. Sokołów Podlaski
Na Polu, gm. Ceranów
Ostrówek, gm. Repki
Osowe, gm. Ceranów
Ostrowiec, gm. Repki
Olszew, gm. Ceranów
Ostrówek-Kolonia, gm. Repki
Pielęgosowizna, gm. Sterdyń
Paczuski Duże, gm. Bielany
Paciejew, gm. Sterdyń
Pustelnik, gm. Ceranów
Poświątne, gm. Ceranów
Paderew, gm. Sterdyń
Patrykozy-Kolonia, gm. Bielany
Patrykozy, gm. Bielany
Podzielona, gm. Sokołów Podlaski
Pieńki Skrzeszewskie, gm. Repki
Podrogów, gm. Sokołów Podlaski
Płachetki, gm. Repki
Pieńki Suchodolskie, gm. Sabnie
Paderewek, gm. Sterdyń
Podorle, gm. Ceranów
Przeździatka-Leśniczówka, gm. Sokołów Podlaski
Płonne, gm. Ceranów
Paulinów, gm. Sterdyń
Pasieka, gm. Ceranów
Podprzywózki, gm. Sokołów Podlaski
Przeździatka, gm. Sokołów Podlaski
Puterki, gm. Kosów Lacki
Podgaj, gm. Kosów Lacki
Podsuchodół, gm. Sabnie
Przeździatka-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Pieńki Wojewódzkie, gm. Repki
Pod Radością, gm. Ceranów
Poświątne, gm. Sabnie
Pogorzel, gm. Sokołów Podlaski
Podnieciecz, gm. Sokołów Podlaski
Przewóz Nurski, gm. Ceranów
Przywózki, gm. Sokołów Podlaski
Podkupientyn, gm. Sokołów Podlaski
Paczuski Małe, gm. Bielany
Ruciany, gm. Bielany
Ruda-Kolonia, gm. Bielany
Repki, gm. Repki
Rogów, gm. Repki
Rybaki, gm. Ceranów
Rytele Suche, gm. Ceranów
Rogów Mały, gm. Repki
Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki
Rytele-Wszołki, gm. Ceranów
Rudniki, gm. Repki
Rogów Duży, gm. Repki
Remiszew Mały, gm. Repki
Radość, gm. Ceranów
Rozbity Kamień, gm. Bielany
Rosomak, gm. Ceranów
Rytele-Olechny, gm. Ceranów
Remiszew Duży, gm. Repki
Rogów-Kolonia, gm. Repki
Rogów-Folwark, gm. Repki
Salusin, gm. Repki
Szwejki, gm. Sterdyń
Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki
Skrzeszew, gm. Repki
Skwierczyn-Wieś, gm. Repki
Sewerynówka, gm. Sterdyń
Suchodół Włościański, gm. Sabnie
Skwierczyn-Dwór, gm. Repki
Sabnie, gm. Sabnie
Stary Ratyniec, gm. Sterdyń
Szymanówka, gm. Repki
Skibniew-Kurcze, gm. Sokołów Podlaski
Sterdyń, gm. Sterdyń
Szlachta, gm. Ceranów
Sarajewo, gm. Kosów Lacki
Sterdyń Poduchowna, gm. Sterdyń
Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski
Szkopy, gm. Repki
Stare Mursy, gm. Sterdyń
Stronka, gm. Repki
Smuniew, gm. Repki
Sawice-Wieś, gm. Repki
Stasin, gm. Sabnie
Sikory, gm. Bielany
Skorupki, gm. Repki
Sołdany, gm. Kosów Lacki
Sawice-Bronisze, gm. Repki
Seroczyn-Kolonia, gm. Sterdyń
Skrzeszew E, gm. Repki
Stelągi-Kolonia, gm. Sterdyń
Szkopy-Kolonia, gm. Repki
Stare Mursy-Kolonia, gm. Sterdyń
Sągole, gm. Kosów Lacki
Seroczyn, gm. Sterdyń
Stelągi, gm. Sterdyń
Sawice-Dwór, gm. Repki
Szmulowizna, gm. Sterdyń
Suchodół Szlachecki, gm. Sabnie
Skibniew-Podawce, gm. Sokołów Podlaski
Tchórznica Szlachecka, gm. Sabnie
Trzciniec-Kolonia, gm. Kosów Lacki
Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki
Tchórznica Włościańska, gm. Sabnie
Tosie, gm. Kosów Lacki
Trzciniec Duży, gm. Kosów Lacki
Trebień, gm. Bielany
Telaki, gm. Kosów Lacki
Urbanki, gm. Bielany
Wierzbice Górne, gm. Repki
Włodki, gm. Repki
Węże Dolne, gm. Sokołów Podlaski
Wilczy Borek, gm. Sterdyń
Walerów, gm. Sokołów Podlaski
Wólka Dolna, gm. Kosów Lacki
Wielkopole, gm. Ceranów
Wapniarka, gm. Sokołów Podlaski
Wańtuchy, gm. Bielany
Wojewódki Dolne, gm. Bielany
Węże, gm. Sokołów Podlaski
Wiechetki Duże, gm. Bielany
Wólka Miedzyńska, gm. Sokołów Podlaski
Wyszomierz, gm. Bielany
Wasilew Skrzeszewski, gm. Repki
Wyrozęby-Konaty, gm. Repki
Wszebory, gm. Ceranów
Wyszomierz, gm. Kosów Lacki
Wesoła, gm. Sokołów Podlaski
Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki
Wymysły, gm. Ceranów
Wyrąb, gm. Sokołów Podlaski
Wawrzenty, gm. Bielany
Wymysły, gm. Sabnie
Wielkopole-Pieńki, gm. Sokołów Podlaski
Wasilew Szlachecki, gm. Repki
Wyrozęby-Podawce, gm. Repki
Wereski, gm. Repki
Węże Górne, gm. Sokołów Podlaski
Wiechetki Małe, gm. Bielany
Wólka Nadbużna, gm. Ceranów
Wojewódki Górne, gm. Bielany
Wólka Rytelska, gm. Ceranów
Wycinka, gm. Kosów Lacki
Wypaleniska, gm. Ceranów
Wirów-Kolonia, gm. Repki
Zakolejki, gm. Kosów Lacki
Zagórki, gm. Ceranów
Zapiaski, gm. Kosów Lacki
Zawady, gm. Ceranów
Zagać, gm. Sterdyń
Ząbków, gm. Sokołów Podlaski
Zadębie, gm. Kosów Lacki
Zembrów, gm. Sabnie
Ząbków-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski
Zapaśnia, gm. Sokołów Podlaski
Zamłynie, gm. Repki
Zaleś, gm. Sterdyń
Za Górą, gm. Kosów Lacki
Zagorce, gm. Ceranów
Zawady, gm. Repki
Zagaje, gm. Kosów Lacki
Zaborze, gm. Ceranów
Żochy, gm. Kosów Lacki
Żanecin, gm. Sokołów Podlaski
Żółkwy, gm. Repki
Żochy-Kolonia, gm. Kosów Lacki
Payu Dotpay