Chojnice (SL1C)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Chojnicach otrzymał kod wydziału: SL1C

Siedziba:

Młynska 30
89-604, Chojnice

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Słupsku
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antoniewo, gm. Brusy
Asmus, gm. Brusy
Angowice, gm. Chojnice
Bagna, gm. Czersk
Burdychowo, gm. Chojnice
Blewiec, gm. Brusy
Blachowo, gm. Brusy
Brusy-Jaglie, gm. Brusy
Borne, gm. Chojnice
Brusy, gm. Brusy
Będźmierowice, gm. Czersk
Babilon, gm. Chojnice
Bagienka, gm. Brusy
Budziska, gm. Czersk
Bukowa Góra, gm. Czersk
Brda, gm. Czersk
Białe Błoto, gm. Chojnice
Broda, gm. Brusy
Bagienko, gm. Brusy
Bachorze, gm. Chojnice
Błota, gm. Czersk
Brusy-Wybudowanie, gm. Brusy
Betlejem, gm. Brusy
Bielawy, gm. Czersk
Bytówko, gm. Brusy
Czartołomie, gm. Chojnice
Czyczkowy-Wybudowanie, gm. Brusy
Chłopowy, gm. Brusy
Czapiewice, gm. Brusy
Ciechocin Pierwszy, gm. Chojnice
Czyczkowy, gm. Brusy
Czarnowo, gm. Brusy
Chojniczki, gm. Chojnice
Czernica, gm. Brusy
Cegielnia, gm. Brusy
Ciechocin Drugi, gm. Chojnice
Chojnice, gm. Chojnice
Chociński Młyn, gm. Chojnice
Czerska Struga, gm. Czersk
Chojnaty, gm. Chojnice
Czarniż, gm. Brusy
Charzykowy, gm. Chojnice
Czersk, gm. Czersk
Cis, gm. Czersk
Ciechocin, gm. Chojnice
Cołdanki, gm. Chojnice
Czapiewice-Wybudowanie, gm. Brusy
Dębowa Góra, gm. Brusy
Dolina, gm. Chojnice
Dystelnik, gm. Brusy
Doręgowice, gm. Chojnice
Dąbki, gm. Czersk
Duże Wędoły, gm. Czersk
Duża Klonia, gm. Czersk
Dąbrówka, gm. Brusy
Drzewicz, gm. Chojnice
Funka, gm. Chojnice
Fiszewo, gm. Brusy
Głuche, gm. Brusy
Gotelp, gm. Czersk
Gżegżółka, gm. Brusy
Główczewice, gm. Brusy
Gacnik, gm. Brusy
Gapowo, gm. Brusy
Gutowiec, gm. Czersk
Gaca, gm. Brusy
Gockowice, gm. Chojnice
Gartki, gm. Czersk
Granowo, gm. Chojnice
Giełdon, gm. Brusy
Grunowo, gm. Chojnice
Huta, gm. Brusy
Igły, gm. Chojnice
Jarcewo, gm. Chojnice
Jeziorki, gm. Chojnice
Jasnowo, gm. Chojnice
Jabłonka, gm. Chojnice
Józefowo, gm. Chojnice
Jeziórko, gm. Czersk
Jakubowo, gm. Chojnice
Juńcza, gm. Czersk
Kaliska, gm. Czersk
Klonia-Wybudowanie, gm. Czersk
Konigórtek, gm. Czersk
Klaskawa, gm. Czersk
Kłodawa, gm. Chojnice
Kamionka, gm. Chojnice
Kruszka, gm. Chojnice
Karolewo, gm. Czersk
Krojanty, gm. Chojnice
Koszary, gm. Czersk
Klosnowo, gm. Chojnice
Koślinka, gm. Czersk
Krzyż, gm. Czersk
Krównia, gm. Brusy
Krysewo, gm. Brusy
Karolewo, gm. Chojnice
Kokoszka, gm. Chojnice
Konewki, gm. Czersk
Klawkowo, gm. Chojnice
Kęsza, gm. Czersk
Kłodnia, gm. Czersk
Kurkowo, gm. Czersk
Kinice, gm. Brusy
Kłodawka, gm. Chojnice
Kopernica, gm. Chojnice
Kurcze, gm. Czersk
Kamionka, gm. Czersk
Kosowa Niwa, gm. Czersk
Klonowice, gm. Czersk
Kaszuba, gm. Brusy
Konigort, gm. Czersk
Kulki, gm. Chojnice
Kwieki, gm. Czersk
Kruszyn, gm. Brusy
Kosobudy-Wybudowanie, gm. Brusy
Kosobudy, gm. Brusy
Kurczewo, gm. Chojnice
Lichnowy, gm. Chojnice
Lotyń, gm. Chojnice
Leśnictwo Laska, gm. Brusy
Lipienice, gm. Chojnice
Lubnia-Wybudowanie, gm. Brusy
Lichnowy Pierwsze, gm. Chojnice
Lendy, gm. Brusy
Listewka, gm. Czersk
Lutomski Most, gm. Czersk
Leśno, gm. Brusy
Lutom, gm. Czersk
Lichnowy Drugie, gm. Chojnice
Laska, gm. Brusy
Leśnictwo Giełdon, gm. Brusy
Lubnia, gm. Brusy
Lisia Góra, gm. Chojnice
Lipki, gm. Czersk
Leśno-Wybudowanie, gm. Brusy
Lipki Dolne, gm. Czersk
Lamk, gm. Brusy
Lipki Górne, gm. Czersk
Łąg-Kolonia, gm. Czersk
Łąg, gm. Czersk
Łukowo, gm. Czersk
Łubna, gm. Czersk
Łukomie, gm. Chojnice
Mokre, gm. Czersk
Małe Zanie, gm. Chojnice
Mościska, gm. Brusy
Młynki, gm. Brusy
Młynek, gm. Brusy
Mosna, gm. Czersk
Małe Wędoły, gm. Czersk
Małe Osady, gm. Chojnice
Małe Swornegacie, gm. Chojnice
Melanowo, gm. Chojnice
Milachowo-Młyn, gm. Brusy
Malachin, gm. Czersk
Moszczenica, gm. Chojnice
Małe Chełmy-Wybudowanie, gm. Brusy
Mała Klonia, gm. Czersk
Maśka, gm. Brusy
Męcikał-Struga, gm. Brusy
Macieje, gm. Brusy
Małe Gliśno, gm. Brusy
Młynki, gm. Czersk
Małe Chełmy, gm. Brusy
Modrzejewo, gm. Czersk
Melanówek, gm. Chojnice
Męcikał, gm. Brusy
Milachowo, gm. Brusy
Nowe Prusy, gm. Czersk
Nicponie, gm. Chojnice
Nad Strugą, gm. Chojnice
Nowa Cerkiew, gm. Chojnice
Nowy Świat, gm. Chojnice
Nowa Juńcza, gm. Czersk
Nad Szosą, gm. Chojnice
Nowe Ostrowite, gm. Chojnice
Nowy Dwór, gm. Chojnice
Nieżychowice, gm. Chojnice
Na Górach, gm. Chojnice
Nowe Nieżychowice, gm. Chojnice
Nowy Młyn, gm. Czersk
Nieżurawa, gm. Czersk
Ostrowite, gm. Chojnice
Ogorzeliny, gm. Chojnice
Objezierze, gm. Chojnice
Olszyny, gm. Czersk
Orzechowo, gm. Brusy
Orlik, gm. Brusy
Ostrowy, gm. Czersk
Owink, gm. Chojnice
Okręglik, gm. Brusy
Ostrowite, gm. Czersk
Odry, gm. Czersk
Pod Łubnę, gm. Czersk
Przymuszewo, gm. Brusy
Parzyn, gm. Brusy
Piekiełko, gm. Brusy
Pod Ciechocin, gm. Chojnice
Parzyn-Młyn, gm. Brusy
Pod Pawłowo, gm. Chojnice
Pod Czersk, gm. Chojnice
Powałki, gm. Chojnice
Pokrzywno, gm. Brusy
Pod Ostrowite, gm. Chojnice
Pod Kolej, gm. Chojnice
Pod Malachin, gm. Czersk
Płęsno, gm. Chojnice
Pod Lasem, gm. Chojnice
Pomoc, gm. Chojnice
Pod Dąbrówkę, gm. Chojnice
Podlesie, gm. Chojnice
Pustki, gm. Czersk
Pod Strugę, gm. Czersk
Praga, gm. Czersk
Pawłówko, gm. Chojnice
Przyjaźnia, gm. Czersk
Pod Dworzec, gm. Chojnice
Polana, gm. Czersk
Płecno, gm. Czersk
Pod Tuchole, gm. Chojnice
Pod Silno, gm. Chojnice
Pod Gockowice, gm. Chojnice
Pod Łukowo, gm. Czersk
Pawłowo, gm. Chojnice
Parowa, gm. Brusy
Pod Sławęcin, gm. Chojnice
Pod Obrowo, gm. Chojnice
Pod Łąg, gm. Czersk
Przygłówki, gm. Brusy
Peplin, gm. Brusy
Popówka, gm. Brusy
Pod Tucholę, gm. Czersk
Pawłówko Drugie, gm. Chojnice
Rówki, gm. Czersk
Rytel, gm. Czersk
Rolbik, gm. Brusy
Rudziny, gm. Brusy
Rytel-Nadleśnictwo, gm. Czersk
Rocoły, gm. Chojnice
Racławki, gm. Chojnice
Rytel-Dworzec, gm. Czersk
Rabusiewo, gm. Chojnice
Stara Juńcza, gm. Czersk
Szotowa Góra, gm. Brusy
Stare Prusy, gm. Czersk
Stare Nieżychowice, gm. Chojnice
Sławęcin, gm. Chojnice
Swornegacie, gm. Chojnice
Styporc, gm. Chojnice
Szałamaje, gm. Czersk
Stary Młyn, gm. Chojnice
Skoszewko, gm. Brusy
Strużka, gm. Chojnice
Struga, gm. Czersk
Skoszewo, gm. Brusy
Spierwia, gm. Brusy
Szlachetna Nowa Cerkiew, gm. Chojnice
Sepiot, gm. Chojnice
Stodółki, gm. Czersk
Szyszkowiec, gm. Czersk
Sienica, gm. Czersk
Suszek, gm. Czersk
Silno, gm. Chojnice
Spierewnik, gm. Czersk
Swatki, gm. Brusy
Sternowo, gm. Chojnice
Śluza, gm. Chojnice
Tchórzewo, gm. Brusy
Turowiec, gm. Brusy
Twarożnica, gm. Czersk
Topole, gm. Chojnice
Uroża, gm. Czersk
Ustronie, gm. Czersk
Uboga, gm. Czersk
Wybudowania Krojanckie, gm. Chojnice
Windorp, gm. Brusy
Wędowo, gm. Czersk
Wybudowanie Chojnickie, gm. Chojnice
Wybudowanie Granowskie, gm. Chojnice
Wybudowanie pod Kosobudy, gm. Czersk
Wielkie Chełmy, gm. Brusy
Wieck, gm. Czersk
Warszyn, gm. Brusy
Wybudowania Wieckie, gm. Czersk
Wybudowanie Odrowskie, gm. Czersk
Wybudowanie Główczewickie, gm. Brusy
Władysławek, gm. Chojnice
Wączos, gm. Chojnice
Wybudowania Ostrowickie, gm. Chojnice
Widno, gm. Brusy
Wybudowanie Kaszuba, gm. Brusy
Wądoły, gm. Czersk
Wielkie Zanie, gm. Chojnice
Wawrzonowo, gm. Brusy
Wybudowanie Antoniewskie, gm. Brusy
Wybudowania Łęskie, gm. Czersk
Wysoka Zaborska, gm. Brusy
Wojtal, gm. Czersk
Wolność, gm. Chojnice
Wielkie Chełmy-Wybudowanie, gm. Brusy
Zapędowo, gm. Czersk
Zacisze, gm. Chojnice
Zbrzyca, gm. Chojnice
Zalesie-Wybudowanie, gm. Brusy
Za Koleją, gm. Chojnice
Zielony Dwór, gm. Brusy
Zamieście, gm. Chojnice
Zbeniny, gm. Chojnice
Zimna Kawa, gm. Brusy
Zawada, gm. Czersk
Złe Mięso, gm. Czersk
Złotowo, gm. Czersk
Zalesie, gm. Brusy
Zapora, gm. Czersk
Żabno, gm. Brusy
Żukowo, gm. Czersk
Payu Dotpay