Człuchów (SL1Z)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Człuchowie otrzymał kod wydziału: SL1Z

Siedziba:

Szczecińska 1
77-302, Człuchów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Słupsku
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Biskupnica, gm. Człuchów
Borówno-Folwark, gm. Debrzno
Boryń, gm. Konarzyny
Binduga, gm. Konarzyny
Bukowo, gm. Człuchów
Boboszewo, gm. Debrzno
Bukowo Człuchowskie, gm. Człuchów
Buszkowo, gm. Debrzno
Breńsk, gm. Rzeczenica
Brzezie, gm. Rzeczenica
Bagnica, gm. Rzeczenica
Bolesławowo, gm. Debrzno
Brzeźno, gm. Człuchów
Bińcze, gm. Czarne
Barkówko, gm. Człuchów
Biernatka, gm. Czarne
Buchowo, gm. Debrzno
Buka, gm. Debrzno
Barkowo, gm. Człuchów
Czarnoszki, gm. Człuchów
Czarze, gm. Człuchów
Ciecholewy, gm. Konarzyny
Chrząstówko, gm. Człuchów
Chrząstowo, gm. Człuchów
Cierniki, gm. Rzeczenica
Czarnoszyce, gm. Człuchów
Czosnowo, gm. Przechlewo
Czarne, gm. Czarne
Cierznie, gm. Debrzno
Człuchów, gm. Człuchów
Dąbki, gm. Człuchów
Dobrzyń, gm. Przechlewo
Dębnica, gm. Człuchów
Duża Kępina, gm. Konarzyny
Dąbrowa Człuchowska, gm. Przechlewo
Dzików, gm. Rzeczenica
Domisław, gm. Czarne
Dobojewo, gm. Człuchów
Dolinka, gm. Przechlewo
Debrzno, gm. Debrzno
Dzięgiel, gm. Konarzyny
Drozdowo, gm. Debrzno
Domyśl, gm. Czarne
Działek, gm. Rzeczenica
Ględowo, gm. Człuchów
Garsk, gm. Rzeczenica
Grzybowo, gm. Człuchów
Gronowski Młyn, gm. Debrzno
Gościmierz, gm. Człuchów
Grabowiec, gm. Czarne
Gwieździn, gm. Rzeczenica
Gozdnica, gm. Człuchów
Gockówko, gm. Rzeczenica
Gostudz, gm. Człuchów
Grodzisko, gm. Rzeczenica
Garbek, gm. Przechlewo
Gniewno, gm. Debrzno
Główna, gm. Debrzno
Grzymisław, gm. Debrzno
Gębarzewo, gm. Człuchów
Gockowo, gm. Rzeczenica
Iwie, gm. Rzeczenica
Janowiec, gm. Czarne
Jeleniec, gm. Debrzno
Jonki-Wybudowanie, gm. Konarzyny
Jemielno, gm. Przechlewo
Jęczniki Wielkie, gm. Człuchów
Jaranty, gm. Konarzyny
Jarzębnik, gm. Przechlewo
Jeziorno, gm. Człuchów
Jęczniki Małe, gm. Człuchów
Jaromierz, gm. Człuchów
Jeziernik, gm. Rzeczenica
Jonki, gm. Konarzyny
Knieja, gm. Rzeczenica
Krery, gm. Człuchów
Kiełpin, gm. Konarzyny
Kątki, gm. Człuchów
Kiełpin, gm. Człuchów
Krzyżanki, gm. Człuchów
Kiełpinek, gm. Człuchów
Kijno, gm. Czarne
Kamień, gm. Debrzno
Konarzynki, gm. Konarzyny
Kowale, gm. Rzeczenica
Kołdowo, gm. Człuchów
Krępina, gm. Człuchów
Krasne, gm. Przechlewo
Krępsk, gm. Człuchów
Kleśnik, gm. Przechlewo
Koprzywnica, gm. Przechlewo
Konarzyny, gm. Konarzyny
Kujanki, gm. Człuchów
Korne, gm. Konarzyny
Krzemieniewo, gm. Czarne
Lipczynek, gm. Przechlewo
Lędyczek Drugi, gm. Czarne
Lisewo, gm. Przechlewo
Lestnica, gm. Rzeczenica
Lestnica, gm. Czarne
Łoża, gm. Czarne
Łachmany, gm. Konarzyny
Łubianka, gm. Przechlewo
Łuszczyn, gm. Rzeczenica
Łężek, gm. Człuchów
Miłachowo, gm. Debrzno
Migi, gm. Człuchów
Miroszewo, gm. Przechlewo
Murzynowo, gm. Człuchów
Międzybórz, gm. Rzeczenica
Myśligoszcz, gm. Debrzno
Mulnica, gm. Rzeczenica
Mirogniew, gm. Człuchów
Mąkowo, gm. Człuchów
Mosiny, gm. Człuchów
Malinowo, gm. Czarne
Nieżywięć, gm. Człuchów
Nowa Wieś, gm. Przechlewo
Nowa Parszczenica, gm. Konarzyny
Nowa Brda, gm. Przechlewo
Nierybie, gm. Debrzno
Nierostowo, gm. Konarzyny
Niepszczołąg, gm. Konarzyny
Nad Jeziorem, gm. Konarzyny
Nowe Gronowo, gm. Debrzno
Nierostowo-Wybudowanie, gm. Konarzyny
Nad Rzeką, gm. Konarzyny
Nowosiółki, gm. Człuchów
Nowa Karczma, gm. Konarzyny
Nadziejewo, gm. Czarne
Nowiny, gm. Przechlewo
Olszanowo, gm. Rzeczenica
Ostrza, gm. Debrzno
Ostrowy, gm. Konarzyny
Popielewo, gm. Konarzyny
Piaskowo, gm. Człuchów
Płonica, gm. Człuchów
Parszczenica, gm. Konarzyny
Prusinowo, gm. Debrzno
Pawłówko, gm. Przechlewo
Przytok, gm. Człuchów
Pakotulsko, gm. Przechlewo
Przeręba, gm. Rzeczenica
Prądy, gm. Czarne
Przyrzecze, gm. Rzeczenica
Pokrzywy, gm. Debrzno
Płaszczyca, gm. Przechlewo
Przechlewo, gm. Przechlewo
Polnica, gm. Człuchów
Poręba, gm. Debrzno
Pędziszewo, gm. Debrzno
Pieniężnica, gm. Rzeczenica
Parszczenica-Leśnictwo, gm. Konarzyny
Przechlewko, gm. Przechlewo
Przypólsko, gm. Debrzno
Polniczka, gm. Człuchów
Rozwory, gm. Debrzno
Rychnowy, gm. Człuchów
Rowista, gm. Konarzyny
Rogowo, gm. Człuchów
Raciniewo, gm. Czarne
Rzeczenica, gm. Rzeczenica
Rozdoły, gm. Debrzno
Rudniki, gm. Przechlewo
Stare Gronowo, gm. Debrzno
Sporysz, gm. Rzeczenica
Szczytno, gm. Przechlewo
Suszka, gm. Przechlewo
Strzeczonka, gm. Debrzno
Stołczno, gm. Człuchów
Smug, gm. Debrzno
Skórzewo, gm. Człuchów
Służewo, gm. Debrzno
Sierpowo, gm. Czarne
Sąpolno, gm. Przechlewo
Sieroczyn, gm. Człuchów
Stara Rogoźnica, gm. Człuchów
Sokole, gm. Człuchów
Stanisławka, gm. Debrzno
Strzeczona, gm. Debrzno
Sarniak, gm. Czarne
Sokole, gm. Czarne
Skarszewo, gm. Człuchów
Strzeszyn, gm. Debrzno
Szyszka, gm. Przechlewo
Słupia, gm. Debrzno
Skowarnki, gm. Debrzno
Śniaty, gm. Człuchów
Trzęsacz, gm. Przechlewo
Trzmielewo, gm. Rzeczenica
Uniechówek, gm. Debrzno
Uniechów, gm. Debrzno
Wierzchowo, gm. Człuchów
Wandzin, gm. Przechlewo
Wyczechy, gm. Czarne
Wierzbnik, gm. Czarne
Wierzchowo-Dworzec, gm. Człuchów
Wygonki, gm. Czarne
Wronkowo, gm. Czarne
Wiśnica, gm. Przechlewo
Zdrójki, gm. Przechlewo
Zielona Chocina, gm. Konarzyny
Zbrzyca, gm. Człuchów
Zadębie, gm. Rzeczenica
Zawada, gm. Przechlewo
Zalesie, gm. Rzeczenica
Zadroże, gm. Przechlewo
Złota Góra, gm. Konarzyny
Zbrzyca, gm. Przechlewo
Zagórki, gm. Człuchów
Zielona Huta, gm. Konarzyny
Zbysławiec, gm. Rzeczenica
Zielątkowo, gm. Człuchów
Żychce, gm. Konarzyny
Żychckie Osady, gm. Konarzyny
Żołna, gm. Przechlewo
Payu Dotpay