Suwałki (SU1S)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Suwałkach otrzymał kod wydziału: SU1S

Siedziba:

Ludwika Waryńskiego 45
16-433, Suwałki

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Suwałkach
  • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antosin, gm. Wiżajny
Agrafinówka, gm. Filipów
Aleksandrówka, gm. Szypliszki
Andrzejewo, gm. Szypliszki
Aleksandrowo, gm. Bakałarzewo
Aksamitowizna, gm. Przerośl
Adamowizna, gm. Szypliszki
Bilwinowo, gm. Szypliszki
Bachanowo, gm. Jeleniewo
Burniszki, gm. Wiżajny
Bakaniuk, gm. Raczki
Białobłota, gm. Szypliszki
Białe, gm. Suwałki
Błaskowizna, gm. Jeleniewo
Becejły, gm. Szypliszki
Bród Mały, gm. Suwałki
Bochenek, gm. Bakałarzewo
Biała Woda, gm. Suwałki
Bartnia Góra, gm. Filipów
Bućki, gm. Przerośl
Burdeniszki, gm. Suwałki
Białorogi, gm. Jeleniewo
Bondziszki, gm. Rutka-Tartak
Blenda, gm. Przerośl
Bród Stary, gm. Suwałki
Bolesty, gm. Raczki
Baranowo, gm. Rutka-Tartak
Bobrowisko, gm. Suwałki
Budzisko, gm. Szypliszki
Bród Nowy, gm. Suwałki
Bitkowo, gm. Filipów
Bakałarzewo, gm. Bakałarzewo
Bolcie, gm. Wiżajny
Czarnakowizna, gm. Suwałki
Czajewszczyzna, gm. Jeleniewo
Cimochowizna, gm. Suwałki
Chodźki, gm. Raczki
Czarne, gm. Filipów
Czerwone Bagno, gm. Jeleniewo
Czerwonka, gm. Szypliszki
Ciepłówka, gm. Filipów
Chodorki, gm. Raczki
Czostków, gm. Filipów
Chachłuszka, gm. Filipów
Czerwonka, gm. Bakałarzewo
Cynowo, gm. Raczki
Czerwony Folwark, gm. Suwałki
Cisówek, gm. Wiżajny
Dubowo Pierwsze, gm. Suwałki
Dębowo, gm. Szypliszki
Druga Linia, gm. Raczki
Dębniak, gm. Szypliszki
Dowspuda, gm. Raczki
Dąbrówki, gm. Bakałarzewo
Dwór, gm. Raczki
Doły, gm. Raczki
Deksznie, gm. Szypliszki
Dubowo Drugie, gm. Suwałki
Dziadówek, gm. Wiżajny
Dzierwany, gm. Wiżajny
Ejszeryszki, gm. Rutka-Tartak
Filipów, gm. Filipów
Filipów Czwarty, gm. Filipów
Franciszkowo, gm. Raczki
Filipów Trzeci, gm. Filipów
Fornetka, gm. Szypliszki
Folusz, gm. Rutka-Tartak
Filipów Drugi, gm. Filipów
Gulbieniszki, gm. Jeleniewo
Grauże Nowe, gm. Szypliszki
Góry, gm. Raczki
Góra, gm. Bakałarzewo
Garbas Pierwszy, gm. Filipów
Grauże Stare, gm. Szypliszki
Grzybina, gm. Wiżajny
Gębalówka, gm. Bakałarzewo
Garbas Drugi, gm. Filipów
Gawrych Ruda, gm. Suwałki
Gacisko, gm. Filipów
Gielniewo, gm. Suwałki
Głęboki Rów, gm. Szypliszki
Hańcza, gm. Przerośl
Huta, gm. Suwałki
Hultajewo, gm. Jeleniewo
Huta, gm. Filipów
Ignatowizna, gm. Rutka-Tartak
Ignatówka, gm. Jeleniewo
Iwaniszki, gm. Przerośl
Jegliniec, gm. Szypliszki
Jeleniewo, gm. Jeleniewo
Jeziorki, gm. Szypliszki
Jeglówek, gm. Raczki
Jasionowo, gm. Szypliszki
Jaśki, gm. Raczki
Józefowo, gm. Raczki
Jałowo, gm. Rutka-Tartak
Jodoziory, gm. Rutka-Tartak
Jemielistka Linia, gm. Filipów
Jaczne, gm. Wiżajny
Jegliniszki, gm. Wiżajny
Jasionowo, gm. Rutka-Tartak
Jemieliste, gm. Filipów
Jaczno, gm. Jeleniewo
Jankielówka, gm. Raczki
Konopki, gm. Bakałarzewo
Karolin, gm. Bakałarzewo
Klonowa Góra, gm. Bakałarzewo
Kurianki Drugie, gm. Raczki
Koło Stawku, gm. Raczki
Korytki, gm. Raczki
Korkliny, gm. Suwałki
Krejwiany, gm. Rutka-Tartak
Kamionka Poprzeczna, gm. Bakałarzewo
Kaukaz, gm. Raczki
Klonorejść, gm. Szypliszki
Kolonie Wronowo, gm. Raczki
Kuków-Folwark, gm. Suwałki
Krzywólka, gm. Szypliszki
Korobiec, gm. Suwałki
Karolinowo, gm. Filipów
Kruszki, gm. Przerośl
Karasiewo, gm. Bakałarzewo
Kupowo-Folwark, gm. Szypliszki
Krukówek, gm. Raczki
Kleszczówek, gm. Rutka-Tartak
Kolonia Przerośl, gm. Przerośl
Kolonie, gm. Filipów
Kociołki, gm. Szypliszki
Kłajpeda, gm. Wiżajny
Krzywe, gm. Suwałki
Kaletnik, gm. Szypliszki
Kolonia Raczki, gm. Raczki
Krzemianka, gm. Jeleniewo
Koniecbór, gm. Raczki
Kurianki Pierwsze, gm. Raczki
Kuków, gm. Suwałki
Kadaryszki, gm. Rutka-Tartak
Kropiwne Nowe, gm. Suwałki
Kupowo, gm. Rutka-Tartak
Kotowina, gm. Bakałarzewo
Kazimierówka, gm. Jeleniewo
Kolonia Korytki, gm. Raczki
Kłajpedka, gm. Wiżajny
Kolonijki, gm. Szypliszki
Konstantynówka, gm. Bakałarzewo
Kamionka, gm. Wiżajny
Kozia Ulica, gm. Raczki
Krzywólka, gm. Przerośl
Kropiwne Stare, gm. Suwałki
Leszkiemie, gm. Wiżajny
Ludwinowo, gm. Raczki
Lipowo, gm. Raczki
Lipniak, gm. Suwałki
Linia, gm. Raczki
Linia Podleśna, gm. Raczki
Laskowskie, gm. Wiżajny
Lipniak, gm. Szypliszki
Lipówka, gm. Raczki
Leszczewo, gm. Suwałki
Linia Leśna, gm. Raczki
Linia Dziarnowa, gm. Raczki
Leszczewek, gm. Suwałki
Leszczewo, gm. Jeleniewo
Lipowo, gm. Szypliszki
Lizdejki, gm. Rutka-Tartak
Łanowicze Duże, gm. Przerośl
Łowocie, gm. Szypliszki
Ługiele, gm. Wiżajny
Łopuchowo, gm. Jeleniewo
Łanowicze Małe, gm. Przerośl
Mały Kaletnik, gm. Szypliszki
Małe Stoki, gm. Raczki
Mazury, gm. Bakałarzewo
Makowszczyzna, gm. Wiżajny
Mauda, gm. Wiżajny
Mała Huta, gm. Suwałki
Maszutkinie, gm. Wiżajny
Morgi, gm. Filipów
Michaliszki, gm. Raczki
Milanowizna, gm. Filipów
Mała Przerośl, gm. Przerośl
Morgi, gm. Przerośl
Malinówka, gm. Bakałarzewo
Miodobrze, gm. Filipów
Mikołajówka, gm. Szypliszki
Marianka, gm. Wiżajny
Między Jeziorami, gm. Filipów
Mieruniszki, gm. Filipów
Mierkinie, gm. Wiżajny
Matłak, gm. Bakałarzewo
Majdan, gm. Szypliszki
Małe Raczki, gm. Raczki
Michałówka, gm. Rutka-Tartak
Moczydły, gm. Raczki
Młynisko, gm. Filipów
Malesowizna, gm. Jeleniewo
Magdalenowo, gm. Suwałki
Maryna, gm. Bakałarzewo
Nowe Osiedle, gm. Raczki
Nowa Przerośl, gm. Przerośl
Nad Gościńcem, gm. Raczki
Nowa Wieś, gm. Suwałki
Nowa Dębszczyzna, gm. Filipów
Niemcowizna, gm. Suwałki
Nieszki, gm. Bakałarzewo
Nowa Wieś, gm. Bakałarzewo
Niepresna, gm. Filipów
Nowy Skazdub, gm. Bakałarzewo
Nowopole, gm. Bakałarzewo
Nowe Motule, gm. Filipów
Nowy Dwór, gm. Bakałarzewo
Nad Szosą, gm. Raczki
Naddawki, gm. Raczki
Nowa Kamionka, gm. Bakałarzewo
Nowiny, gm. Przerośl
Nowa Pawłówka, gm. Przerośl
Olszanka, gm. Filipów
Ogrodniki, gm. Raczki
Olszanka, gm. Rutka-Tartak
Olszańska Linia, gm. Filipów
Olszanka, gm. Przerośl
Okrągłe, gm. Jeleniewo
Osowa, gm. Suwałki
Ogrodzisko, gm. Bakałarzewo
Orłowo, gm. Bakałarzewo
Olszanka, gm. Szypliszki
Okliny, gm. Wiżajny
Okuniowiec, gm. Suwałki
Osinki, gm. Suwałki
Pierwsza Linia, gm. Raczki
Poszeszupie-Folwark, gm. Rutka-Tartak
Planta, gm. Raczki
Potopy, gm. Rutka-Tartak
Przerośl, gm. Przerośl
Przejma Mała, gm. Szypliszki
Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo
Poplin, gm. Wiżajny
Podrabalina, gm. Bakałarzewo
Przejma Wielka, gm. Szypliszki
Postawele, gm. Rutka-Tartak
Pod Jezioro, gm. Filipów
Podlesie, gm. Raczki
Podrabalina, gm. Raczki
Pawłówka Mała, gm. Przerośl
Pod Lasem, gm. Raczki
Podlas, gm. Raczki
Przebród, gm. Suwałki
Podwólczanka, gm. Bakałarzewo
Przełomka, gm. Przerośl
Prawy Las, gm. Przerośl
Pod Granicą, gm. Filipów
Potasznia, gm. Suwałki
Poprzeczniak, gm. Bakałarzewo
Podwronowo, gm. Raczki
Podgórze, gm. Bakałarzewo
Pod Zusenko, gm. Filipów
Poddubówek, gm. Suwałki
Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki
Płociczno, gm. Bakałarzewo
Postawelek, gm. Szypliszki
Polule, gm. Szypliszki
Poszeszupie, gm. Rutka-Tartak
Przejma Wysoka, gm. Szypliszki
Podlesie, gm. Filipów
Polimonie, gm. Rutka-Tartak
Pod Białą, gm. Raczki
Pod Starą Wieś, gm. Filipów
Pobondzie, gm. Rutka-Tartak
Podwysokie, gm. Raczki
Podbrzozówka, gm. Raczki
Pod Lasem, gm. Filipów
Piertanie, gm. Suwałki
Pokomsze, gm. Szypliszki
Podwojponie, gm. Szypliszki
Postawelek, gm. Rutka-Tartak
Przy Bagnie, gm. Filipów
Przystajne, gm. Przerośl
Podmoczydły, gm. Raczki
Piecki, gm. Filipów
Poddubówek, gm. Raczki
Płociczno-Tartak, gm. Suwałki
Prudziszki, gm. Jeleniewo
Pod Filipów, gm. Filipów
Rogożajny Wielkie, gm. Wiżajny
Rychtyn, gm. Jeleniewo
Rowele, gm. Rutka-Tartak
Romanówka, gm. Przerośl
Rospuda, gm. Filipów
Rutka-Tartak, gm. Rutka-Tartak
Rogożajny Małe, gm. Wiżajny
Rybalnia, gm. Szypliszki
Rudniki, gm. Raczki
Rakówek, gm. Przerośl
Rutka, gm. Jeleniewo
Rospuda, gm. Raczki
Ruda, gm. Bakałarzewo
Raczki, gm. Raczki
Rabalina, gm. Raczki
Romaniuki, gm. Szypliszki
Stary Skazdub, gm. Bakałarzewo
Szelment, gm. Szypliszki
Słupie, gm. Bakałarzewo
Szafranki, gm. Filipów
Sidory Zapolne, gm. Jeleniewo
Smolenka, gm. Filipów
Stare Bolesty, gm. Raczki
Sidorówka, gm. Jeleniewo
Stara Pawłówka, gm. Przerośl
Sadzawki, gm. Szypliszki
Stołupianka, gm. Wiżajny
Szkilówka, gm. Filipów
Sucha Wieś, gm. Raczki
Stoki, gm. Raczki
Smolnica, gm. Rutka-Tartak
Słobódka, gm. Szypliszki
Sypytka, gm. Przerośl
Sześciwłóki, gm. Wiżajny
Supienie, gm. Filipów
Suchodoły, gm. Jeleniewo
Sokołowo, gm. Bakałarzewo
Szkocja, gm. Raczki
Sobolewo, gm. Suwałki
Sadówka, gm. Filipów
Sudawskie, gm. Wiżajny
Sikorowizna, gm. Rutka-Tartak
Soliny, gm. Wiżajny
Suwałki, gm. Suwałki
Sitkowizna, gm. Szypliszki
Szury, gm. Szypliszki
Szurpiły, gm. Jeleniewo
Szeszupka, gm. Jeleniewo
Siedliska, gm. Przerośl
Szczodruchy, gm. Raczki
Smolniki, gm. Rutka-Tartak
Słupie, gm. Suwałki
Sidory, gm. Jeleniewo
Stara Chmielówka, gm. Bakałarzewo
Słoboda, gm. Raczki
Stara Dębszczyzna, gm. Filipów
Stankuny, gm. Wiżajny
Suchorzec, gm. Bakałarzewo
Stara Hańcza, gm. Wiżajny
Szymanowizna, gm. Szypliszki
Sidory, gm. Raczki
Stary Folwark, gm. Suwałki
Sadłowina, gm. Bakałarzewo
Szypliszki, gm. Szypliszki
Stare Motule, gm. Filipów
Stara Kamionka, gm. Bakałarzewo
Sumowo, gm. Jeleniewo
Śmieciuchówka, gm. Przerośl
Ścibowo, gm. Jeleniewo
Taciewo, gm. Suwałki
Trzciane, gm. Suwałki
Turówka Nowa, gm. Suwałki
Trzcianka, gm. Rutka-Tartak
Turówka Stara, gm. Suwałki
Tabałówka, gm. Filipów
Tartak, gm. Suwałki
Użmauda, gm. Wiżajny
Udziejek, gm. Jeleniewo
Udryn, gm. Jeleniewo
Wodziłki, gm. Jeleniewo
Wiatrołuża Pierwsza, gm. Suwałki
Wasilczyki, gm. Suwałki
Wólka, gm. Filipów
Wiżajny, gm. Wiżajny
Warszawa, gm. Raczki
Wierciochy, gm. Raczki
Wygorzel, gm. Szypliszki
Wigry, gm. Suwałki
Węgielnia, gm. Szypliszki
Wiżgóry, gm. Wiżajny
Wysokie, gm. Raczki
Wólka-Folwark, gm. Bakałarzewo
Wersele, gm. Przerośl
Wólka, gm. Bakałarzewo
Wronowo, gm. Raczki
Wiatrołuża Druga, gm. Szypliszki
Wesołowo, gm. Szypliszki
Wychodne, gm. Suwałki
Wiłkupie, gm. Wiżajny
Wołownia, gm. Jeleniewo
Wasilówka, gm. Raczki
Wesołówka, gm. Przerośl
Wiśniówek, gm. Filipów
Wojponie, gm. Szypliszki
Witówka, gm. Raczki
Wysokie, gm. Wiżajny
Wierzbiszki, gm. Rutka-Tartak
Zielone Drugie, gm. Suwałki
Zagóra, gm. Raczki
Zarzeka, gm. Bakałarzewo
Zaboryszki, gm. Szypliszki
Zalesie, gm. Filipów
Za Rzeką, gm. Raczki
Zarzecze, gm. Raczki
Zusno, gm. Filipów
Za Górą, gm. Raczki
Zajączkowo, gm. Bakałarzewo
Za Góry, gm. Filipów
Zarzecze Jeleniewskie, gm. Jeleniewo
Zielone Królewskie, gm. Suwałki
Zarzecze, gm. Przerośl
Za Bagnem, gm. Bakałarzewo
Zusenko, gm. Przerośl
Za Torem, gm. Raczki
Zdręby, gm. Bakałarzewo
Za Szosą, gm. Raczki
Zajączkowo-Folwark, gm. Bakałarzewo
Zuśnieńska Linia, gm. Filipów
Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki
Ziółkowo, gm. Raczki
Żelazkowizna, gm. Wiżajny
Żyliny, gm. Suwałki
Żywa Woda, gm. Jeleniewo
Żubryn, gm. Szypliszki
Żegawa, gm. Filipów
Żabiniec, gm. Bakałarzewo
Żyrwiny, gm. Szypliszki
Żubrynek, gm. Raczki
Payu Dotpay