Kolbuszowa (TB1K)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Kolbuszowej otrzymał kod wydziału: TB1K

Siedziba:

Tyszkiewiczów 4
36-100, Kolbuszowa

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
  • Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Brzeziny, gm. Kolbuszowa
Borki, gm. Raniżów
Badunie, gm. Raniżów
Borek, gm. Kolbuszowa
Bednarze, gm. Dzikowiec
Brzostowa Góra, gm. Majdan Królewski
Brzezówka, gm. Kolbuszowa
Bór, gm. Majdan Królewski
Brzóza, gm. Dzikowiec
Budy, gm. Kolbuszowa
Brzycholina, gm. Dzikowiec
Bukowiec, gm. Kolbuszowa
Biedaczów, gm. Raniżów
Bąki, gm. Raniżów
Bujanów, gm. Majdan Królewski
Cmolas, gm. Cmolas
Ciepucha, gm. Majdan Królewski
Chlistawy, gm. Cmolas
Ciułak, gm. Majdan Królewski
Czachory, gm. Cmolas
Dworzysko, gm. Kolbuszowa
Dymarka, gm. Cmolas
Domatków, gm. Kolbuszowa
Dzikowiec Dolny, gm. Dzikowiec
Dziuby, gm. Cmolas
Dzikowiec, gm. Dzikowiec
Dolny Przyłęk, gm. Niwiska
Dule, gm. Dzikowiec
Dubas, gm. Kolbuszowa
Dymarka, gm. Kolbuszowa
Dzikowiec Górny, gm. Dzikowiec
Drozdów, gm. Majdan Królewski
Dołek, gm. Majdan Królewski
Dworskie Pola, gm. Kolbuszowa
Dąbrówka, gm. Cmolas
Foce, gm. Cmolas
Fraszki, gm. Cmolas
Grabie, gm. Cmolas
Górki, gm. Majdan Królewski
Guściory, gm. Dzikowiec
Grabina, gm. Majdan Królewski
Góry, gm. Dzikowiec
Górale, gm. Dzikowiec
Gubernia, gm. Majdan Królewski
Grobla, gm. Niwiska
Goleniów, gm. Majdan Królewski
Gołębiówka, gm. Cmolas
Górny Przyłęk, gm. Niwiska
Góry, gm. Cmolas
Gatka, gm. Majdan Królewski
Gutowiec, gm. Dzikowiec
Góra, gm. Majdan Królewski
Góra, gm. Niwiska
Góry Królewskie, gm. Majdan Królewski
Huta Przedborska, gm. Kolbuszowa
Hucina, gm. Niwiska
Hucisko, gm. Niwiska
Hadykówka, gm. Cmolas
Huta Komorowska, gm. Majdan Królewski
Izdebnik, gm. Cmolas
Jeziorko, gm. Cmolas
Jasionka, gm. Majdan Królewski
Jagodnik Cmolarski, gm. Cmolas
Jagodnik, gm. Cmolas
Jeziorko, gm. Majdan Królewski
Jaśkowe, gm. Dzikowiec
Józefów, gm. Dzikowiec
Jamnica, gm. Cmolas
Kolbuszowa Górna, gm. Kolbuszowa
Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa
Kurzacze, gm. Dzikowiec
Kolbuszowa Dolna, gm. Kolbuszowa
Kijanki, gm. Dzikowiec
Konefały, gm. Majdan Królewski
Kąty, gm. Raniżów
Kąty, gm. Kolbuszowa
Kociubaj, gm. Cmolas
Klatki, gm. Majdan Królewski
Kopcie, gm. Dzikowiec
Koło Leśnictwa, gm. Kolbuszowa
Koziołek, gm. Majdan Królewski
Kłodziny, gm. Cmolas
Karby, gm. Dzikowiec
Kolaniska, gm. Dzikowiec
Kolonia, gm. Cmolas
Kupno, gm. Kolbuszowa
Kocia Wola, gm. Niwiska
Korczowiska, gm. Raniżów
Krzaki Wolskie, gm. Raniżów
Kolonia, gm. Kolbuszowa
Kąty, gm. Dzikowiec
Kamionka, gm. Majdan Królewski
Księżyzna, gm. Dzikowiec
Kłapówka, gm. Kolbuszowa
Karczunki, gm. Kolbuszowa
Koniec, gm. Niwiska
Koniec, gm. Majdan Królewski
Kąciki, gm. Cmolas
Komorów, gm. Majdan Królewski
Kmiecie, gm. Kolbuszowa
Krzątka, gm. Majdan Królewski
Krzywica, gm. Majdan Królewski
Kosowy, gm. Niwiska
Lisy, gm. Raniżów
Leszcze, gm. Niwiska
Lipnica, gm. Dzikowiec
Lipny Bór, gm. Niwiska
Lasek, gm. Cmolas
Leszcze, gm. Kolbuszowa
Ługnica, gm. Niwiska
Łąki, gm. Kolbuszowa
Łąkieć, gm. Dzikowiec
Ług, gm. Raniżów
Malców, gm. Kolbuszowa
Miasto, gm. Majdan Królewski
Majdan Królewski, gm. Majdan Królewski
Majdańskie, gm. Dzikowiec
Mokrzyszów, gm. Raniżów
Maziarnia, gm. Dzikowiec
Mała Widełka, gm. Kolbuszowa
Mikoska, gm. Kolbuszowa
Mechowiec, gm. Dzikowiec
Majdan, gm. Kolbuszowa
Mazury, gm. Raniżów
Nowa Wieś, gm. Cmolas
Nowy Dzikowiec, gm. Dzikowiec
Nowa Wieś, gm. Kolbuszowa
Niwiska, gm. Niwiska
Osia Góra, gm. Dzikowiec
Owsianka, gm. Niwiska
Ostrowy Tuszowskie, gm. Cmolas
Okrąglica, gm. Niwiska
Ostrowy Baranowskie, gm. Cmolas
Obary, gm. Majdan Królewski
Osiczyny, gm. Majdan Królewski
Olszowe, gm. Raniżów
Podlas, gm. Dzikowiec
Podkościele, gm. Niwiska
Podrzecze, gm. Majdan Królewski
Poręby, gm. Majdan Królewski
Przedbórz, gm. Kolbuszowa
Poręby Dymarskie, gm. Cmolas
Podhucie, gm. Niwiska
Podmurynia, gm. Majdan Królewski
Piaski, gm. Raniżów
Przedmieście, gm. Dzikowiec
Pod Hutą, gm. Kolbuszowa
Pogorzałki, gm. Cmolas
Płazówka, gm. Dzikowiec
Podlesie, gm. Kolbuszowa
Plac, gm. Cmolas
Poręby Wolskie, gm. Raniżów
Poręby Huciskie, gm. Niwiska
Pniaki, gm. Majdan Królewski
Przyłęk, gm. Niwiska
Poddębina, gm. Dzikowiec
Podkościele, gm. Cmolas
Plackówka, gm. Raniżów
Pustki, gm. Niwiska
Podrusinów, gm. Majdan Królewski
Podtrąba, gm. Majdan Królewski
Poręby, gm. Cmolas
Pniaki, gm. Cmolas
Pniaki, gm. Dzikowiec
Podłężniówka, gm. Dzikowiec
Półanki, gm. Niwiska
Poręby Majdańskie, gm. Majdan Królewski
Puzie, gm. Dzikowiec
Pateraki, gm. Cmolas
Podchoina, gm. Majdan Królewski
Przymiarki, gm. Kolbuszowa
Poręby Kupieńskie, gm. Kolbuszowa
Posuchy, gm. Raniżów
Raniżów, gm. Raniżów
Ruda, gm. Cmolas
Rębisze, gm. Majdan Królewski
Rusinów, gm. Majdan Królewski
Rębisze, gm. Dzikowiec
Rejowiec, gm. Kolbuszowa
Ruda, gm. Dzikowiec
Rogacz, gm. Dzikowiec
Strona Majdańska, gm. Kolbuszowa
Stare Kopcie, gm. Dzikowiec
Staszówka, gm. Niwiska
Sobolów, gm. Dzikowiec
Sudoły, gm. Dzikowiec
Sobale, gm. Dzikowiec
Siedlanka, gm. Niwiska
Stare Poręby, gm. Kolbuszowa
Szczęchy, gm. Dzikowiec
Strona Mielecka, gm. Kolbuszowa
Stawek, gm. Majdan Królewski
Sudoły, gm. Raniżów
Staniszewskie, gm. Raniżów
Spaleniska, gm. Cmolas
Stece, gm. Raniżów
Spie, gm. Dzikowiec
Serafiny, gm. Dzikowiec
Szwedy, gm. Dzikowiec
Stara Wieś, gm. Cmolas
Świńska Krzywda, gm. Majdan Królewski
Środek, gm. Cmolas
Świerczyny, gm. Niwiska
Świerczów, gm. Kolbuszowa
Turka, gm. Raniżów
Trzosowa Ścieżka, gm. Majdan Królewski
Trzęsówka, gm. Cmolas
Tęcze, gm. Dzikowiec
Trześń, gm. Niwiska
Tatary, gm. Kolbuszowa
Trześnik, gm. Niwiska
Toporów, gm. Cmolas
Ulanów, gm. Cmolas
Uwrocie, gm. Niwiska
Wola Domatkowska, gm. Kolbuszowa
Wola Raniżowska, gm. Raniżów
Wielkie Pole, gm. Cmolas
Werynia, gm. Kolbuszowa
Wilki, gm. Raniżów
Wola Rusinowska, gm. Majdan Królewski
Widełka, gm. Kolbuszowa
Wójków, gm. Kolbuszowa
Wielka Widełka, gm. Kolbuszowa
Wilcza Wola, gm. Dzikowiec
Wysokoniwka, gm. Dzikowiec
Wakochy, gm. Raniżów
Zaruda, gm. Dzikowiec
Zadwórz, gm. Niwiska
Zakarczmie, gm. Cmolas
Zarzecze, gm. Kolbuszowa
Zapole, gm. Dzikowiec
Zalesie, gm. Niwiska
Załuże, gm. Niwiska
Zagóra, gm. Majdan Królewski
Za Górami, gm. Kolbuszowa
Zagórze, gm. Majdan Królewski
Zagrody Drugie, gm. Cmolas
Zarębki, gm. Kolbuszowa
Zagrody, gm. Kolbuszowa
Zagórze, gm. Kolbuszowa
Zagranica, gm. Kolbuszowa
Zakościele, gm. Cmolas
Zalesie, gm. Kolbuszowa
Zielonka, gm. Raniżów
Zembrza, gm. Raniżów
Zadworze, gm. Dzikowiec
Zarzeka, gm. Majdan Królewski
Zmysłów, gm. Raniżów
Zagrody Pierwsze, gm. Cmolas
Zagrody, gm. Dzikowiec
Zmysłów, gm. Dzikowiec
Zapole, gm. Niwiska
Zagórcze, gm. Dzikowiec
Zadworze, gm. Raniżów
Zabłocie, gm. Kolbuszowa
Zapole, gm. Cmolas
Zagrody, gm. Niwiska
Żarkowina, gm. Dzikowiec
Żabiniec, gm. Niwiska
Payu Dotpay