Tarnów (TR1T)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Tarnowie otrzymał kod wydziału: TR1T

Siedziba:

Dąbrowskiego 27
33-110, Tarnów

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Tarnowie
  • Sąd Apelacyjny w Krakowie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Buczyna, gm. Tarnów
Bachówki, gm. Tarnów
Batylowa, gm. Pleśna
Bardziejów, gm. Wierzchosławice
Blok, gm. Tarnów
Buczkówka, gm. Pleśna
Bochnia, gm. Pleśna
Bobrowniki Małe, gm. Wierzchosławice
Breń, gm. Lisia Góra
Brzuchówka, gm. Tarnów
Brzozówka, gm. Lisia Góra
Buczyny, gm. Pleśna
Bogumiłowice, gm. Wierzchosławice
Basowy, gm. Pleśna
Brzezie, gm. Pleśna
Biała, gm. Tarnów
Bieniówka, gm. Tarnów
Brzezinki, gm. Tarnów
Barnasiówka, gm. Skrzyszów
Błonie, gm. Tarnów
Bartkówka, gm. Lisia Góra
Betlejem, gm. Pleśna
Bugaj, gm. Wojnicz
Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz
Bagno, gm. Pleśna
Chyb, gm. Wojnicz
Ciężkowice, gm. Ciężkowice
Chełm, gm. Pleśna
Czermakówka, gm. Tarnów
Czermanicha, gm. Skrzyszów
Cielęcy Kąt, gm. Pleśna
Dębina Zakrzowska, gm. Wojnicz
Dwudniaki, gm. Wierzchosławice
Dobczyce, gm. Wierzchosławice
Dół, gm. Skrzyszów
Dębowiec, gm. Lisia Góra
Dąbrówka Tuchowska, gm. Tuchów
Dębina Łętowska, gm. Wojnicz
Dębiarze, gm. Lisia Góra
Dół, gm. Wojnicz
Dół, gm. Tarnów
Doroszówka, gm. Tarnów
Działy, gm. Pleśna
Dąbrówka, gm. Pleśna
Doły, gm. Pleśna
Dąbrowy, gm. Tarnów
Dąbrowa, gm. Lisia Góra
Debrza, gm. Lisia Góra
Dąbrówka, gm. Wojnicz
Dolce, gm. Skrzyszów
Drogi, gm. Wojnicz
Dół, gm. Pleśna
Debry, gm. Tarnów
Dąbrówka Szczepanowska, gm. Pleśna
Dziurówki, gm. Tarnów
Fiołkówka, gm. Tarnów
Folwark, gm. Wojnicz
Galia, gm. Tuchów
Grota, gm. Skrzyszów
Gęsia Szyja, gm. Tuchów
Góry, gm. Lisia Góra
Gliniki, gm. Pleśna
Gródek, gm. Pleśna
Granice Północne, gm. Tarnów
Góra, gm. Tarnów
Granica, gm. Tarnów
Górówka, gm. Tarnów
Granica, gm. Skrzyszów
Góra, gm. Skrzyszów
Gosławice, gm. Wierzchosławice
Góry Olszyńskie, gm. Wojnicz
Głodna Wieś, gm. Wierzchosławice
Góra, gm. Pleśna
Granice Południowe, gm. Tarnów
Góry Sukmańskie, gm. Wojnicz
Gierowa, gm. Pleśna
Gądówka, gm. Pleśna
Grabno, gm. Wojnicz
Grodziska, gm. Tarnów
Gołębin, gm. Lisia Góra
Górówka, gm. Lisia Góra
Głodna Wieś, gm. Lisia Góra
Góra, gm. Wojnicz
Gołębin, gm. Tarnów
Isep, gm. Wojnicz
Jaźwiny, gm. Skrzyszów
Jodłówka, gm. Pleśna
Janowice Dolne, gm. Pleśna
Janowice, gm. Pleśna
Jałowce, gm. Tarnów
Jabłoniec, gm. Lisia Góra
Jaroszówka, gm. Pleśna
Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów
Jastrząbki, gm. Wierzchosławice
Jesionne, gm. Tarnów
Janowice Górne, gm. Pleśna
Japonia, gm. Skrzyszów
Komorów Dolny, gm. Wierzchosławice
Kolonia, gm. Tarnów
Kobyli Dział, gm. Tuchów
Krawiecka, gm. Tuchów
Kanada, gm. Pleśna
Koło Zakładu, gm. Skrzyszów
Kopalina, gm. Tarnów
Kąty, gm. Tarnów
Kolonia Więckowska, gm. Wojnicz
Kamionna, gm. Tarnów
Kobierzyn, gm. Lisia Góra
Koszyce Wielkie, gm. Tarnów
Krasówka, gm. Wojnicz
Katary, gm. Lisia Góra
Komorów, gm. Wierzchosławice
Komorów Górny, gm. Wierzchosławice
Koszyce Małe, gm. Tarnów
Kamionka, gm. Tarnów
Kępa Bogumiłowicka, gm. Wierzchosławice
Kąty, gm. Skrzyszów
Kopaliny, gm. Pleśna
Kraków, gm. Lisia Góra
Kłokowa, gm. Pleśna
Koło Kościoła, gm. Wojnicz
Kozłówka, gm. Lisia Góra
Kresy, gm. Skrzyszów
Kosaczyzna, gm. Pleśna
Kawula, gm. Lisia Góra
Korzenna, gm. Pleśna
Komorów Średni, gm. Wierzchosławice
Kobylarnia, gm. Skrzyszów
Koniec, gm. Tarnów
Kolonia, gm. Wojnicz
Kamieniec, gm. Wojnicz
Kobiela, gm. Tarnów
Lipki, gm. Ciężkowice
Laski, gm. Lisia Góra
Lisia Góra, gm. Lisia Góra
Leszczyny, gm. Pleśna
Lipie, gm. Pleśna
Lubinka, gm. Pleśna
Lubcza, gm. Pleśna
Lichwin, gm. Pleśna
Lasowe Domy, gm. Wojnicz
Łukanowice, gm. Wojnicz
Łowczówek, gm. Pleśna
Łukowa, gm. Lisia Góra
Łazy, gm. Pleśna
Łopoń, gm. Wojnicz
Łękawa, gm. Tarnów
Ładna, gm. Skrzyszów
Łabnówka, gm. Tarnów
Łazy, gm. Wierzchosławice
Łękawica, gm. Skrzyszów
Łękawka, gm. Tarnów
Łętowice, gm. Wierzchosławice
Maliniec, gm. Tuchów
Mikołajowice, gm. Wierzchosławice
Moskówka, gm. Lisia Góra
Małe Błonie, gm. Wierzchosławice
Mostki, gm. Pleśna
Milówka, gm. Wojnicz
Mirów, gm. Wojnicz
Masiówki, gm. Tarnów
Młyny, gm. Tarnów
Morawy, gm. Pleśna
Mała Chlebówka, gm. Tarnów
Marek, gm. Lisia Góra
Marszówka, gm. Lisia Góra
Na Granicy, gm. Pleśna
Nowodworze, gm. Tarnów
Nowy Świat, gm. Pleśna
Na Grabówce, gm. Pleśna
Na Górce, gm. Tarnów
Nowy Świat, gm. Wojnicz
Nawsie, gm. Tarnów
Nowy Jawornik, gm. Lisia Góra
Nowa Jastrząbka, gm. Lisia Góra
Nowe Żukowice, gm. Lisia Góra
Na Wątoku, gm. Lisia Góra
Nad Dunajcem, gm. Tarnów
Od Dębiny, gm. Wojnicz
Osikówka, gm. Tuchów
Ogrójec, gm. Tuchów
Olszówki, gm. Pleśna
Olszyny, gm. Wojnicz
Okrąglik, gm. Lisia Góra
Olszyna, gm. Skrzyszów
Ostrów, gm. Wierzchosławice
Osicze, gm. Tarnów
Piotrkowice, gm. Tuchów
Partyń, gm. Wierzchosławice
Podsmykowe, gm. Lisia Góra
Przemyśle, gm. Wojnicz
Pleśnianki, gm. Pleśna
Podlesie Drugie, gm. Tuchów
Prokopówka, gm. Skrzyszów
Podlesie, gm. Wojnicz
Psikąty, gm. Lisia Góra
Podgórze, gm. Lisia Góra
Pary, gm. Tarnów
Podbrzeże, gm. Wojnicz
Polany, gm. Lisia Góra
Podlesie, gm. Pleśna
Przy Gościńcu, gm. Skrzyszów
Pinasy, gm. Lisia Góra
Partuły Żukowskie, gm. Lisia Góra
Praskówka, gm. Pleśna
Poszkle, gm. Skrzyszów
Piekło, gm. Tarnów
Pod Góralką, gm. Pleśna
Podgórki, gm. Pleśna
Połcze Pierwsze, gm. Tarnów
Pustki, gm. Pleśna
Pieniężyska, gm. Wojnicz
Podgórze, gm. Wojnicz
Prebenda, gm. Skrzyszów
Przedmieście, gm. Pleśna
Podrazówki, gm. Skrzyszów
Podkościele, gm. Tarnów
Przemyśl, gm. Tarnów
Pogórska Wola, gm. Skrzyszów
Pod Dunajcem, gm. Tarnów
Pawęzów, gm. Lisia Góra
Podgórz, gm. Skrzyszów
Podwesele, gm. Lisia Góra
Podkościele, gm. Skrzyszów
Pod Gorzelnią, gm. Wojnicz
Pod Starym Mostem, gm. Pleśna
Partuły pod Lisią Górą, gm. Lisia Góra
Przy Ochronie, gm. Tarnów
Pod Lasem, gm. Wojnicz
Podlesie, gm. Tarnów
Przy Granicy, gm. Skrzyszów
Puste, gm. Pleśna
Partuły, gm. Lisia Góra
Poręba Radlna, gm. Tarnów
Podgórze, gm. Pleśna
Podgórze, gm. Tarnów
Przebięda, gm. Tarnów
Pola od Trzemesznej, gm. Skrzyszów
Podlesie, gm. Lisia Góra
Pniaki, gm. Lisia Góra
Pod Lasem, gm. Tarnów
Podkościele, gm. Lisia Góra
Połcze Drugie, gm. Tarnów
Pleśna, gm. Pleśna
Rola, gm. Tarnów
Równie, gm. Pleśna
Rudka, gm. Wierzchosławice
Ratówki, gm. Tuchów
Rynek, gm. Pleśna
Rogówka, gm. Pleśna
Ratnawy, gm. Wojnicz
Rychwałd, gm. Pleśna
Równie Sukmańskie, gm. Wojnicz
Rzuchowa, gm. Pleśna
Równie Olszyńskie, gm. Wojnicz
Rudka, gm. Wojnicz
Radlanki, gm. Pleśna
Radlna, gm. Tarnów
Rozstajnie, gm. Pleśna
Stara Wieś, gm. Tarnów
Szkodna Północna, gm. Wojnicz
Siciny, gm. Tarnów
Skrzyszów, gm. Skrzyszów
Szczepanowice, gm. Pleśna
Szpic, gm. Tarnów
Stawiska, gm. Skrzyszów
Szpatkówka, gm. Tarnów
Skotnik, gm. Tarnów
Szkodna Południowa, gm. Wojnicz
Skała, gm. Pleśna
Szujec, gm. Wierzchosławice
Sierachowice, gm. Wierzchosławice
Starzykówka, gm. Lisia Góra
Stare Żukowice, gm. Lisia Góra
Stawiska, gm. Tarnów
Schaby, gm. Skrzyszów
Szynwałd, gm. Skrzyszów
Srebrówka, gm. Tarnów
Sieciechowice, gm. Wierzchosławice
Stadniczówka, gm. Pleśna
Sukmanie, gm. Wojnicz
Środek, gm. Tuchów
Ścieżki, gm. Tarnów
Świnia Góra, gm. Skrzyszów
Świebodzin, gm. Pleśna
Średziny Pierwsze, gm. Skrzyszów
Średziny Drugie, gm. Skrzyszów
Śmigno, gm. Lisia Góra
Turkówki, gm. Ciężkowice
Tłoki, gm. Wojnicz
Tracze, gm. Pleśna
Topolina, gm. Wojnicz
Tarnów, gm. Tarnów
Trzydniaki, gm. Wierzchosławice
Tarnowiec, gm. Tarnów
Urwiska, gm. Tarnów
Urwa, gm. Skrzyszów
Wierzchosławice, gm. Wierzchosławice
Wola Górna, gm. Tuchów
Wólka Zawadzka, gm. Tarnów
Wschodnia Góra, gm. Skrzyszów
Wyręby, gm. Lisia Góra
Wałki, gm. Tarnów
Wólka, gm. Tarnów
Wronówka, gm. Tarnów
Woźniczna, gm. Pleśna
Wolice, gm. Wojnicz
Wielka Wieś, gm. Wojnicz
Wielkie Pole, gm. Skrzyszów
Wola, gm. Tarnów
Wymysł, gm. Lisia Góra
Więckowice, gm. Wojnicz
Wola, gm. Pleśna
Wola Rzędzińska, gm. Tarnów
Witkówka, gm. Lisia Góra
Wola Błońska, gm. Tarnów
Wychylówki, gm. Lisia Góra
Wesoła, gm. Lisia Góra
Wola, gm. Wierzchosławice
Wojnicz, gm. Wojnicz
Zakościele, gm. Ciężkowice
Zawodzie, gm. Pleśna
Zgłobice, gm. Tarnów
Zimna Woda, gm. Tarnów
Zaczarnie, gm. Lisia Góra
Zabiele, gm. Pleśna
Zachodnia Góra, gm. Skrzyszów
Zadziele, gm. Pleśna
Zwódka, gm. Pleśna
Zagrody, gm. Lisia Góra
Zarzecze, gm. Wojnicz
Zaprzerwie, gm. Wojnicz
Zbylitowska Góra, gm. Tarnów
Za Ostrą Górą, gm. Tarnów
Zakrzów, gm. Wojnicz
Zamoście, gm. Wojnicz
Zagórze, gm. Lisia Góra
Zagórze, gm. Pleśna
Zapole, gm. Tarnów
Za Gościńcem, gm. Lisia Góra
Za Torem, gm. Wojnicz
Zagórze, gm. Wojnicz
Załęcze, gm. Tarnów
Za Działem, gm. Pleśna
Zawada, gm. Tarnów
Żabno, gm. Tarnów
Żurawiniec, gm. Skrzyszów
Payu Dotpay