Warszawa (WA4M)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa otrzymał kod wydziału: WA4M

Siedziba:

Aleja Solidarności 58
04-951, Warszawa

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Buraków, gm. Łomianki
Dziekanów Leśny, gm. Łomianki
Dąbrowa, gm. Łomianki
Dziekanów Polski, gm. Łomianki
Kiełpin, gm. Łomianki
Kiełpin Poduchowny, gm. Łomianki
Kępa Kiełpińska, gm. Łomianki
Łomianki, gm. Łomianki
Łomianki Górne, gm. Łomianki
Łomianki Dolne, gm. Łomianki
Nowy Dziekanów, gm. Łomianki
Sadowa, gm. Łomianki
Sadówka, gm. Łomianki
Payu Dotpay