Warszawa (WA5M)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa otrzymał kod wydziału: WA5M

Siedziba:

Aleja Solidarności 58
04-951, Warszawa

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin