Włocławek (WL1W)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy we Włocławku otrzymał kod wydziału: WL1W

Siedziba:

Kilińskiego 20
87-822, Włocławek

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy we Włocławku
  • Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Anielin, gm. Boniewo
Antoniewo, gm. Lubień Kujawski
Arciszewo, gm. Boniewo
Aleksandrówek, gm. Brześć Kujawski
Alojzówka, gm. Lubień Kujawski
Annowo, gm. Lubraniec
Ant, gm. Kowal
Aleksandrowo, gm. Brześć Kujawski
Agnieszkowo, gm. Lubraniec
Adaminowo, gm. Włocławek
Ameryka, gm. Lubień Kujawski
Błędowo, gm. Lubień Kujawski
Bagno, gm. Lubień Kujawski
Brzeziny, gm. Lubień Kujawski
Błota, gm. Chodecz
Borzymowice, gm. Choceń
Brzezina, gm. Lubraniec
Bogusławice, gm. Kowal
Businek, gm. Lubraniec
Beszyn, gm. Lubień Kujawski
Bodzanowo, gm. Lubraniec
Bnin, gm. Boniewo
Biele, gm. Chodecz
Borek, gm. Lubień Kujawski
Borzymska Kolonia, gm. Choceń
Bogucin, gm. Fabianki
Budziska, gm. Fabianki
Biedawa, gm. Lubień Kujawski
Biernatki, gm. Lubień Kujawski
Babia Góra, gm. Baruchowo
Bileńska Kolonia, gm. Lubień Kujawski
Biłgoraj, gm. Lubień Kujawski
Babkowizna, gm. Lubień Kujawski
Beszynek, gm. Lubień Kujawski
Biała, gm. Chodecz
Botkowizna, gm. Chodecz
Budy Dąbrowskie, gm. Lubień Kujawski
Bachórka, gm. Boniewo
Brzozowa, gm. Chodecz
Bachorza, gm. Chodecz
Bielawy, gm. Lubraniec
Bierzynek, gm. Boniewo
Biernatki, gm. Lubraniec
Borek, gm. Lubraniec
Błaszczykówka, gm. Lubień Kujawski
Brześć Kujawski, gm. Brześć Kujawski
Bogołomia, gm. Chodecz
Barnin, gm. Boniewo
Budki Zarzyczewskie, gm. Fabianki
Błędowo Duże, gm. Lubień Kujawski
Bilno, gm. Lubień Kujawski
Budy Kłócieńskie, gm. Baruchowo
Brzyszewska Kolonia, gm. Chodecz
Bierzyn, gm. Boniewo
Biegałka, gm. Chodecz
Bodzia, gm. Lubanie
Baruchowo, gm. Baruchowo
Borek, gm. Fabianki
Błota, gm. Lubień Kujawski
Barcikowo, gm. Lubanie
Brzezie, gm. Brześć Kujawski
Baruchówek, gm. Baruchowo
Bednarka, gm. Fabianki
Błota, gm. Brześć Kujawski
Boniewo, gm. Boniewo
Bardówka, gm. Lubień Kujawski
Błędowo Małe, gm. Lubień Kujawski
Brzyszewo, gm. Chodecz
Bugaj, gm. Brześć Kujawski
Błonie, gm. Lubień Kujawski
Bodzanówek, gm. Choceń
Boża Wola, gm. Baruchowo
Bałuty, gm. Chodecz
Brzezina Pierwsza, gm. Lubraniec
Bodzanowo, gm. Choceń
Borzymie, gm. Choceń
Budki Nasiegniewskie, gm. Fabianki
Budki, gm. Fabianki
Bartczakowo, gm. Lubień Kujawski
Cieślikowo, gm. Baruchowo
Czajkowizna, gm. Kowal
Charchocin, gm. Lubień Kujawski
Czuple, gm. Boniewo
Chełmica-Cukrownia, gm. Fabianki
Chojny, gm. Lubień Kujawski
Czarne-Nadleśnictwo, gm. Baruchowo
Chojny, gm. Boniewo
Czerniewiczki, gm. Kowal
Czerniewice, gm. Choceń
Czworaki, gm. Kowal
Cukrownia, gm. Brześć Kujawski
Czerniewiczki-Parcele, gm. Kowal
Chałupki, gm. Chodecz
Choceń, gm. Choceń
Czarne, gm. Baruchowo
Chwalibogowo, gm. Lubień Kujawski
Cieślaków, gm. Chodecz
Chodecz, gm. Chodecz
Cyprianka, gm. Fabianki
Cegielnia, gm. Brześć Kujawski
Czaple, gm. Lubień Kujawski
Czerniewice-Majątek, gm. Choceń
Czajno, gm. Lubraniec
Człapa, gm. Kowal
Chrustowo, gm. Lubraniec
Chodeczek, gm. Chodecz
Chełmica Duża, gm. Fabianki
Chełmica Mała, gm. Fabianki
Cetty, gm. Chodecz
Ciemne, gm. Lubień Kujawski
Dąb Wielki, gm. Włocławek
Dorędowizna, gm. Chodecz
Dobra Wola, gm. Brześć Kujawski
Durlatki, gm. Lubień Kujawski
Dąbrówka Druga, gm. Kowal
Działkowicze, gm. Lubień Kujawski
Długie, gm. Lubień Kujawski
Dębice, gm. Włocławek
Dąbie Poduchowne, gm. Lubraniec
Długie, gm. Chodecz
Dąbie Kujawskie, gm. Lubraniec
Dobiegniewo, gm. Włocławek
Dąbrowa, gm. Lubień Kujawski
Dobrzelewiczki, gm. Kowal
Durlaty, gm. Lubień Kujawski
Dziadowo-Folwark, gm. Brześć Kujawski
Dąbrówka Pierwsza, gm. Kowal
Działki, gm. Chodecz
Dobra Wola, gm. Włocławek
Działkowce, gm. Lubień Kujawski
Dzięcielewo, gm. Lubień Kujawski
Dąb Polski, gm. Włocławek
Dobra-Krzewie, gm. Lubień Kujawski
Dębniaki, gm. Kowal
Działkowicze, gm. Chodecz
Działki, gm. Brześć Kujawski
Dąbrówka, gm. Kowal
Dziedzic, gm. Chodecz
Dolina Pierwsza, gm. Brześć Kujawski
Droga do Kulin, gm. Fabianki
Dąbrówka Połajewska, gm. Kowal
Dębowo, gm. Baruchowo
Dolina-Źródło, gm. Brześć Kujawski
Dziardonice, gm. Kowal
Działkowicze, gm. Kowal
Dolne Grodztwo, gm. Kowal
Diabełek, gm. Kowal
Dobrzelewice, gm. Kowal
Dęby Janiszewskie, gm. Lubraniec
Dziankowo, gm. Lubień Kujawski
Dąb Mały, gm. Włocławek
Dubielewo, gm. Brześć Kujawski
Dąbrówka, gm. Lubanie
Dziankówek, gm. Lubień Kujawski
Dobierzyn, gm. Lubraniec
Duże Fajewo, gm. Brześć Kujawski
Druga Wieś, gm. Lubień Kujawski
Filipki, gm. Choceń
Falborz, gm. Brześć Kujawski
Fosa, gm. Brześć Kujawski
Formoza, gm. Brześć Kujawski
Falborz-Kolonia, gm. Brześć Kujawski
Falborek, gm. Brześć Kujawski
Florkowizna, gm. Chodecz
Florianowo, gm. Lubraniec
Fabianki, gm. Fabianki
Gołaszewo, gm. Kowal
Gróbce, gm. Włocławek
Gróbczyki Pierwsze, gm. Włocławek
Gołaszewo Kujawskie, gm. Kowal
Górka Falborska, gm. Brześć Kujawski
Gliznowo, gm. Lubień Kujawski
Grabkowo, gm. Kowal
Gole-Kolonia, gm. Lubień Kujawski
Grabówka, gm. Choceń
Górne Grodztwo, gm. Kowal
Góry, gm. Brześć Kujawski
Grabina, gm. Lubień Kujawski
Gróbczyki Drugie, gm. Włocławek
Grodno, gm. Baruchowo
Gawin, gm. Chodecz
Górka, gm. Brześć Kujawski
Gajówka, gm. Choceń
Gocław, gm. Lubień Kujawski
Grójec, gm. Boniewo
Goreń, gm. Kowal
Gołaszewo-Piaski, gm. Kowal
Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski
Guźlin Drugi, gm. Brześć Kujawski
Górki, gm. Lubraniec
Grodztwo, gm. Kowal
Gole, gm. Lubień Kujawski
Golskie Holendry, gm. Lubień Kujawski
Guźlin, gm. Brześć Kujawski
Górniak, gm. Lubraniec
Gołębin-Parcele, gm. Lubraniec
Grabowszczyzna, gm. Chodecz
Golska Huta, gm. Lubień Kujawski
Gołębin, gm. Lubraniec
Grądy, gm. Kowal
Grójczyk, gm. Boniewo
Głęboczkowo, gm. Chodecz
Gąbinek, gm. Lubanie
Goreń Duży, gm. Baruchowo
Goreń Nowy, gm. Baruchowo
Gęstewka, gm. Fabianki
Henryków, gm. Lubień Kujawski
Helenowo, gm. Boniewo
Huby Otmianowskie, gm. Boniewo
Huta Towarzystwo, gm. Chodecz
Hulanka, gm. Kowal
Huta Chodecka, gm. Chodecz
Hulanka, gm. Brześć Kujawski
Humlin, gm. Włocławek
Ignaty, gm. Lubraniec
Ignackowo, gm. Fabianki
Ignalin, gm. Chodecz
Józefatowo, gm. Lubień Kujawski
Jazy, gm. Włocławek
Jadwigowo, gm. Lubień Kujawski
Jerzmanowo, gm. Boniewo
Julianowo, gm. Boniewo
Janinowo, gm. Lubraniec
Józefowo, gm. Włocławek
Jesionowo, gm. Brześć Kujawski
Jaworek, gm. Chodecz
Józefki, gm. Chodecz
Jarantowice, gm. Choceń
Jaranówek, gm. Brześć Kujawski
Janowo, gm. Lubień Kujawski
Julianowo, gm. Lubraniec
Janiszewo, gm. Lubraniec
Justynkowo, gm. Baruchowo
Jerzewo, gm. Choceń
Janinowo, gm. Boniewo
Jastrząbek, gm. Lubraniec
Janowice, gm. Lubanie
Jądrowice, gm. Brześć Kujawski
Janowo, gm. Boniewo
Jarząbek, gm. Lubień Kujawski
Jastrzębiec, gm. Boniewo
Józefowo, gm. Lubraniec
Janiszewek, gm. Lubraniec
Janowo, gm. Choceń
Kresy, gm. Brześć Kujawski
Kąty Małe, gm. Brześć Kujawski
Kolonia Sobiczewska, gm. Chodecz
Krzewent-Jezioro, gm. Kowal
Kobyla Łąka, gm. Lubień Kujawski
Kurowo-Parcele, gm. Baruchowo
Koniec-Kwilno, gm. Lubraniec
Kamienna, gm. Lubień Kujawski
Klatkówka, gm. Chodecz
Kolonia Druga, gm. Kowal
Kocia Górka, gm. Lubanie
Kresy, gm. Choceń
Kłobia, gm. Lubraniec
Kąty, gm. Brześć Kujawski
Krupka, gm. Boniewo
Kocia Dróżka, gm. Chodecz
Korea, gm. Brześć Kujawski
Krzewie, gm. Lubień Kujawski
Karczemka, gm. Chodecz
Krzyżanowo przed Jeziorem, gm. Kowal
Kazanie, gm. Lubraniec
Księża Kępka, gm. Choceń
Krzyżówki, gm. Fabianki
Kubłowo Małe, gm. Chodecz
Kaniewo, gm. Boniewo
Kaliska, gm. Kowal
Kliny Pisarskie, gm. Brześć Kujawski
Kaczawka, gm. Lubień Kujawski
Kruszyn, gm. Włocławek
Ku Wólce, gm. Chodecz
Klementynowo, gm. Brześć Kujawski
Kąty Czerwone, gm. Brześć Kujawski
Kędzierowo, gm. Boniewo
Kucerz, gm. Lubanie
Kąkowa Wola, gm. Brześć Kujawski
Kretków, gm. Lubień Kujawski
Kolonia Wiktorowska, gm. Lubień Kujawski
Kowalki, gm. Lubień Kujawski
Kociełek, gm. Lubień Kujawski
Kazanie Ukazowe, gm. Lubraniec
Koszanowo, gm. Włocławek
Kolonia Dębice, gm. Włocławek
Kosinowo, gm. Włocławek
Kozie Rogi, gm. Chodecz
Kruszynek, gm. Włocławek
Krzyżanowo za Jeziorem, gm. Kowal
Kaźmierzewo, gm. Lubanie
Karaskowo, gm. Brześć Kujawski
Kaliska, gm. Lubień Kujawski
Koniec, gm. Lubraniec
Kopiec, gm. Kowal
Kolonia Dziankówecka, gm. Lubień Kujawski
Kolonia Więsławska, gm. Kowal
Kolonia Pierwsza, gm. Kowal
Kostulin, gm. Lubień Kujawski
Kuczyna, gm. Brześć Kujawski
Kłótno Proboszczowskie, gm. Baruchowo
Krzyżówki, gm. Baruchowo
Ku Litoborzu, gm. Chodecz
Krzewie Drugie, gm. Lubień Kujawski
Kubłowo, gm. Chodecz
Krukowo, gm. Choceń
Kolonia Ustrońska, gm. Lubanie
Koziny, gm. Chodecz
Kolonia Łódź, gm. Lubraniec
Kłobia Północna, gm. Lubraniec
Kałęczynek, gm. Lubanie
Krzewent, gm. Kowal
Kłóbskie Budy, gm. Lubień Kujawski
Kłobia Nowa, gm. Lubraniec
Kolonia Unisławska, gm. Kowal
Komorowo, gm. Lubraniec
Karczemka, gm. Fabianki
Kulin, gm. Fabianki
Kąty, gm. Lubień Kujawski
Kozłowizna, gm. Lubień Kujawski
Kretki, gm. Chodecz
Kowaleczki, gm. Lubień Kujawski
Kłobia Południowa, gm. Lubraniec
Ku Kubłowu, gm. Chodecz
Karpaty, gm. Brześć Kujawski
Kowal, gm. Kowal
Kolonia Trzecia, gm. Kowal
Kłóbska Kolonia, gm. Lubień Kujawski
Kuźnice, gm. Choceń
Kubłowo Duże, gm. Chodecz
Ku Brześciu, gm. Brześć Kujawski
Kamieniczki, gm. Kowal
Krzywe Błoto, gm. Włocławek
Kolonia Grójecka, gm. Boniewo
Kanibród, gm. Lubień Kujawski
Kaczmarka, gm. Kowal
Kołomia, gm. Lubień Kujawski
Księżyzna, gm. Boniewo
Kłóbka, gm. Lubień Kujawski
Ku Kruszynu, gm. Brześć Kujawski
Kozie Rogi, gm. Boniewo
Kłobia Poduchowna, gm. Lubraniec
Ku Guźlinu, gm. Brześć Kujawski
Kosowo, gm. Chodecz
Kolonia Lubieńska, gm. Lubień Kujawski
Kępka Szlachecka, gm. Kowal
Krowice, gm. Lubraniec
Kolonia Boniewska, gm. Boniewo
Krzyżówki, gm. Lubień Kujawski
Końce, gm. Chodecz
Kretki, gm. Baruchowo
Korzeszynek, gm. Lubraniec
Kukawy, gm. Kowal
Kąkowa Wola-Parcele, gm. Brześć Kujawski
Kromszewice, gm. Chodecz
Kozłowo, gm. Fabianki
Księża Kępka, gm. Kowal
Kolonia Piaski, gm. Lubraniec
Kukorek, gm. Lubień Kujawski
Kolonia Bogusławska, gm. Kowal
Krajanki, gm. Boniewo
Kuźniczka, gm. Choceń
Kolonia Kromszewska, gm. Chodecz
Ku Kępce, gm. Kowal
Kolcówka, gm. Lubień Kujawski
Kirchol, gm. Brześć Kujawski
Krępiny, gm. Fabianki
Krukówek, gm. Choceń
Kołatki, gm. Chodecz
Księżówki, gm. Kowal
Kurowo-Kolonia, gm. Baruchowo
Kolonia Redecka, gm. Brześć Kujawski
Kontrowers, gm. Baruchowo
Lisek, gm. Fabianki
Lubaty, gm. Baruchowo
Lubomin, gm. Boniewo
Lipiny, gm. Brześć Kujawski
Lubieniec, gm. Chodecz
Lubomin Rządowy, gm. Boniewo
Lisianki, gm. Lubień Kujawski
Lubomin Poduchowny, gm. Boniewo
Lubraniec-Parcele, gm. Lubraniec
Lewandzin, gm. Lubień Kujawski
Leopoldowo, gm. Lubień Kujawski
Lubieńska Kolonia, gm. Lubień Kujawski
Lubanie, gm. Lubanie
Lubraniec, gm. Lubraniec
Lubraniec Poduchowny, gm. Lubraniec
Leonowo, gm. Baruchowo
Litoborek, gm. Choceń
Lutobórz, gm. Choceń
Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski
Ludwinowo, gm. Włocławek
Lubomin Leśny, gm. Boniewo
Lubrańczyk, gm. Lubraniec
Lijewo, gm. Choceń
Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo
Łakno, gm. Chodecz
Łysa Góra, gm. Chodecz
Łania, gm. Chodecz
Łączki, gm. Włocławek
Łąki Wielkie-Kolonia, gm. Boniewo
Łańska Kolonia, gm. Chodecz
Łąki Markowe, gm. Boniewo
Łączewna, gm. Boniewo
Ładne, gm. Włocławek
Ława, gm. Kowal
Łąki Wielkie, gm. Boniewo
Łagiewniki, gm. Włocławek
Łania za Torem, gm. Chodecz
Łanięta, gm. Chodecz
Ługowiska, gm. Choceń
Łuba Druga, gm. Włocławek
Łopatki, gm. Choceń
Łąki Markowe-Kolonia, gm. Boniewo
Łęg-Witoszyn, gm. Fabianki
Łukomszczyzna, gm. Lubień Kujawski
Mikorzyn, gm. Lubanie
Micielno, gm. Chodecz
Modliborek, gm. Lubień Kujawski
Mstowo, gm. Chodecz
Młyn, gm. Chodecz
Mielno, gm. Chodecz
Miechowice Małe, gm. Brześć Kujawski
Margle, gm. Boniewo
Młyniska, gm. Lubraniec
Mikołajki, gm. Boniewo
Morzyce, gm. Chodecz
Mursk, gm. Kowal
Mazury, gm. Brześć Kujawski
Modlibórz-Parcele, gm. Lubień Kujawski
Marianowo, gm. Lubień Kujawski
Maślanka, gm. Lubień Kujawski
Mielinek, gm. Chodecz
Marianka, gm. Fabianki
Marianki, gm. Brześć Kujawski
Mieczysławowo, gm. Lubień Kujawski
Morzyce, gm. Lubień Kujawski
Manieczki, gm. Brześć Kujawski
Myszki, gm. Lubień Kujawski
Mursk, gm. Włocławek
Małe Fajewo, gm. Brześć Kujawski
Michałowo, gm. Boniewo
Marysin, gm. Lubraniec
Milżynek, gm. Lubraniec
Majorat, gm. Boniewo
Miechowice, gm. Brześć Kujawski
Modlibórz, gm. Lubień Kujawski
Mostki, gm. Włocławek
Mieczysławowo, gm. Lubraniec
Majdany, gm. Brześć Kujawski
Markowo, gm. Włocławek
Machnacz, gm. Brześć Kujawski
Młynik, gm. Baruchowo
Modzerowo, gm. Włocławek
Małgosin, gm. Boniewo
Malinowo, gm. Chodecz
Miechowice Duże, gm. Brześć Kujawski
Mikanowo, gm. Lubanie
Milżyn, gm. Lubraniec
Maksymilianowo, gm. Lubień Kujawski
Mazury Wieniec, gm. Brześć Kujawski
Narty-Piaski, gm. Lubień Kujawski
Nowa Wolica, gm. Brześć Kujawski
Narty, gm. Chodecz
Nowa Wieś, gm. Włocławek
Nowe Czaple, gm. Lubień Kujawski
Nowe Chojny, gm. Boniewo
Na Krzyżówkach, gm. Brześć Kujawski
Niwki, gm. Chodecz
Nowa Wola, gm. Choceń
Narty, gm. Lubień Kujawski
Nowe Gołaszewo, gm. Kowal
Nowe Parcele, gm. Lubień Kujawski
Niesiołów-Towarzystwo, gm. Chodecz
Nowiny, gm. Kowal
Nowa Kąkowa Wola, gm. Brześć Kujawski
Nowy Młyn, gm. Brześć Kujawski
Nowa Wieś, gm. Baruchowo
Nakonowo, gm. Kowal
Nowe Janowo, gm. Choceń
Nasiegniewo, gm. Fabianki
Nowa Rzadka Wola, gm. Brześć Kujawski
Nagroda, gm. Kowal
Nowe Osiedle, gm. Lubraniec
Nowe Dobrzelewice, gm. Kowal
Nowy Lubraniec, gm. Lubraniec
Nowe Osiedle, gm. Kowal
Nad Szosą, gm. Kowal
Nowiny, gm. Chodecz
Nowy Witoszyn, gm. Fabianki
Nowiny, gm. Lubraniec
Nowa Wieś, gm. Lubień Kujawski
Nad Rzeką, gm. Brześć Kujawski
Nowe Morzyce, gm. Lubień Kujawski
Nerki Cetowskie, gm. Chodecz
Nowy Jaranówek, gm. Brześć Kujawski
Nowe Gagowy, gm. Lubień Kujawski
Niedźwiedź, gm. Baruchowo
Niemojewo, gm. Choceń
Nowa Zawada, gm. Baruchowo
Nakonowo Leśne, gm. Kowal
Nowe Rumunki, gm. Fabianki
Nowe Miechowice, gm. Brześć Kujawski
Nowy Młyn, gm. Lubień Kujawski
Necin, gm. Lubień Kujawski
Orpiszewo, gm. Lubień Kujawski
Olszyny, gm. Fabianki
Otmianowo, gm. Boniewo
Osiek, gm. Fabianki
Ośrodek, gm. Lubień Kujawski
Ossówek, gm. Kowal
Osiecz Mały, gm. Boniewo
Ogorzelewo, gm. Chodecz
Osóweczek, gm. Kowal
Okuniewo, gm. Boniewo
Okna, gm. Baruchowo
Ossowo, gm. Lubraniec
Obałki, gm. Boniewo
Olganowo, gm. Choceń
Ośmiorak, gm. Lubień Kujawski
Osada Lubieniecka, gm. Chodecz
Osiecz Wielki, gm. Boniewo
Odłogi, gm. Fabianki
Płaszczyzna, gm. Włocławek
Parcele, gm. Chodecz
Podlesie, gm. Fabianki
Płaczek, gm. Fabianki
Pekin, gm. Kowal
Pieńki Dziankowskie, gm. Lubień Kujawski
Piszczkowo, gm. Brześć Kujawski
Przy Szosie, gm. Brześć Kujawski
Przerytka, gm. Kowal
Pilichowo, gm. Boniewo
Pole Lipińskie, gm. Brześć Kujawski
Pustki Śmiłowskie, gm. Choceń
Przywieczerzynek, gm. Lubanie
Pawłówek, gm. Boniewo
Poddębice, gm. Włocławek
Parcele, gm. Brześć Kujawski
Piaski, gm. Brześć Kujawski
Polesie, gm. Chodecz
Popowiczki, gm. Brześć Kujawski
Pińczata, gm. Włocławek
Probostwo Górne, gm. Lubanie
Przydatki Gołaszewskie, gm. Kowal
Piotrowo, gm. Chodecz
Plebanka, gm. Fabianki
Przywieczerzyn, gm. Lubanie
Piaski, gm. Lubraniec
Parcelanty, gm. Fabianki
Papiernia, gm. Chodecz
Parcele Kobylskie, gm. Lubień Kujawski
Polówka, gm. Brześć Kujawski
Przyruda, gm. Włocławek
Pod Gróbce, gm. Brześć Kujawski
Paruszewice, gm. Boniewo
Probostwo, gm. Boniewo
Piekło, gm. Kowal
Potok, gm. Włocławek
Patrówek, gm. Baruchowo
Pyszkowo, gm. Chodecz
Patróweczek, gm. Baruchowo
Probostwo Dolne, gm. Lubanie
Parcele Kromszewickie, gm. Chodecz
Podgórze, gm. Lubień Kujawski
Parcele Gustorzyńskie, gm. Brześć Kujawski
Pieńki Patrowskie, gm. Baruchowo
Pustki, gm. Chodecz
Przy Włochaniu, gm. Fabianki
Przyborowo, gm. Brześć Kujawski
Przybyłowo, gm. Chodecz
Prosno, gm. Chodecz
Poraza, gm. Brześć Kujawski
Pole Wienieckie, gm. Brześć Kujawski
Probostwo, gm. Lubień Kujawski
Probostwo Pierwsze, gm. Kowal
Prewent, gm. Chodecz
Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski
Piekiełko, gm. Chodecz
Probostwo Drugie, gm. Kowal
Przerytka, gm. Włocławek
Poza Jeziorem, gm. Fabianki
Przyborowo, gm. Chodecz
Przydatki Wolskie, gm. Kowal
Przysypka, gm. Chodecz
Piaskowo, gm. Boniewo
Patrowo, gm. Baruchowo
Pieleszki, gm. Chodecz
Przy Szkole, gm. Chodecz
Parcele, gm. Fabianki
Pieńki Wilkowskie, gm. Choceń
Podgórze-Zameczek, gm. Chodecz
Pod Granicę, gm. Brześć Kujawski
Psary, gm. Chodecz
Rzeżewo Trzecie, gm. Lubień Kujawski
Rzeżewo-Morzyce, gm. Lubień Kujawski
Ruda, gm. Włocławek
Rumunki Chełmickie, gm. Fabianki
Ruda-Towarzystwo, gm. Chodecz
Rzadka Wola-Parcele, gm. Brześć Kujawski
Rogatki, gm. Boniewo
Rumaki, gm. Brześć Kujawski
Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
Ruda Chodecka, gm. Chodecz
Rutkowice, gm. Lubień Kujawski
Rumunki Świątkowizny, gm. Fabianki
Rumunki Bileńskie, gm. Lubień Kujawski
Rumunki Boguckie, gm. Fabianki
Rogale, gm. Fabianki
Rzeżewo Pierwsze, gm. Lubień Kujawski
Rzadka Wola, gm. Brześć Kujawski
Rakutówek, gm. Kowal
Rumunki Fabiańskie, gm. Fabianki
Redecz Kalny, gm. Lubraniec
Redecz Wielki-Wieś, gm. Lubraniec
Rumuncin, gm. Lubraniec
Rumuncinek, gm. Brześć Kujawski
Rozkosz, gm. Lubraniec
Rzeżewo Drugie, gm. Lubień Kujawski
Rzegocin, gm. Lubień Kujawski
Ruda Lubieniecka, gm. Chodecz
Rynek, gm. Lubień Kujawski
Romanowo, gm. Fabianki
Rumunki Nasiegniewskie, gm. Fabianki
Rumunki Szewskie, gm. Lubień Kujawski
Radziszewo, gm. Baruchowo
Rzeżewo Małe, gm. Lubień Kujawski
Radyszyn, gm. Włocławek
Rakutowo, gm. Kowal
Redecz Wielki-Parcele, gm. Lubraniec
Roździeniec, gm. Lubień Kujawski
Rabinowo, gm. Lubraniec
Sarnowo, gm. Lubraniec
Szatkowizna, gm. Kowal
Stara Wolica, gm. Brześć Kujawski
Stara Zawada, gm. Baruchowo
Szewo Drugie, gm. Lubień Kujawski
Sawilno, gm. Lubraniec
Smólsk, gm. Włocławek
Szewo Wielkie, gm. Lubień Kujawski
Stary Jaranówek, gm. Brześć Kujawski
Smogorzewo, gm. Lubraniec
Szewo Pierwsze, gm. Lubień Kujawski
Stare Gagowy, gm. Lubień Kujawski
Siewiersk, gm. Choceń
Stare Parcele, gm. Brześć Kujawski
Skaszyn, gm. Lubraniec
Stara Wieś, gm. Brześć Kujawski
Sarnowo, gm. Boniewo
Szczutkowo, gm. Choceń
Stok, gm. Lubraniec
Skoki Małe, gm. Włocławek
Siarczyce, gm. Lubraniec
Siemionki, gm. Lubień Kujawski
Sadok, gm. Chodecz
Szpetal Górny, gm. Fabianki
Szczawin, gm. Lubraniec
Stefanowo, gm. Choceń
Szosa Włocławska, gm. Kowal
Szwagrowo, gm. Brześć Kujawski
Sławęcin, gm. Lubień Kujawski
Stare Dobrzelewice, gm. Kowal
Szachulec, gm. Lubień Kujawski
Starobrzeska Kolonia, gm. Brześć Kujawski
Skibice, gm. Choceń
Szczytno, gm. Choceń
Sykuła, gm. Włocławek
Sławęckie Góry, gm. Lubień Kujawski
Szczecin, gm. Chodecz
Strzygowska Kolonia, gm. Chodecz
Szosa Lubieńska, gm. Kowal
Stępka, gm. Lubień Kujawski
Skrzynki, gm. Baruchowo
Stare Nakonowo, gm. Choceń
Smętowo, gm. Brześć Kujawski
Stefanów, gm. Lubień Kujawski
Sułkowo, gm. Lubraniec
Siemiony, gm. Lubień Kujawski
Stare Mstowo, gm. Chodecz
Sołtysówka, gm. Lubień Kujawski
Stasin, gm. Włocławek
Strzały, gm. Kowal
Sułkówek-Kolonia, gm. Boniewo
Słone, gm. Brześć Kujawski
Stawek, gm. Baruchowo
Skrzyneczki, gm. Baruchowo
Sokołowo, gm. Brześć Kujawski
Stróże, gm. Lubień Kujawski
Szczepanowo, gm. Brześć Kujawski
Sieroszewo, gm. Boniewo
Skoki Duże, gm. Włocławek
Sułkówek, gm. Boniewo
Stary Witoszyn, gm. Fabianki
Smólnik, gm. Włocławek
Szewo, gm. Lubień Kujawski
Szpetal Górny-Kolonia, gm. Fabianki
Stary Bogucin, gm. Fabianki
Skaszyńskie Holendry, gm. Lubraniec
Studniska, gm. Brześć Kujawski
Stanisławów, gm. Lubień Kujawski
Skórzno, gm. Fabianki
Smolarka, gm. Włocławek
Szczerkowo, gm. Chodecz
Szewo Małe, gm. Lubień Kujawski
Siedlimin, gm. Brześć Kujawski
Sokołowo-Parcele, gm. Brześć Kujawski
Sarnówka, gm. Lubanie
Szosa Czerniewska, gm. Kowal
Sławęckie Góry, gm. Chodecz
Stary Brześć, gm. Brześć Kujawski
Strzyżki, gm. Chodecz
Stare Miasto, gm. Kowal
Sosnowa, gm. Lubień Kujawski
Smolarskie, gm. Włocławek
Sarnowizna, gm. Lubień Kujawski
Siutkówek, gm. Lubanie
Sułkówek Pierwszy, gm. Boniewo
Siemnówek, gm. Lubraniec
Stara Wieś, gm. Chodecz
Szewskie Budy, gm. Lubień Kujawski
Strzygi, gm. Chodecz
Stanisławowo, gm. Fabianki
Szatki, gm. Choceń
Siemnowo, gm. Lubraniec
Stare Gołaszewo, gm. Kowal
Sobiczewy, gm. Chodecz
Świerna, gm. Lubień Kujawski
Świątkowizna, gm. Fabianki
Środkowa Wieś, gm. Lubień Kujawski
Świerkowo, gm. Choceń
Śmiłowice-Kolonia, gm. Choceń
Święty Roch, gm. Kowal
Świerenka, gm. Lubień Kujawski
Śmiłowice, gm. Choceń
Świętosław, gm. Włocławek
Świątkowice, gm. Baruchowo
Świątniki, gm. Lubraniec
Śmiłowiczki, gm. Choceń
Tadzin, gm. Lubanie
Turowo, gm. Lubraniec
Teresin, gm. Chodecz
Trzebowo, gm. Baruchowo
Telążna Leśna, gm. Włocławek
Topielak, gm. Chodecz
Trzy Kopce, gm. Brześć Kujawski
Teresinek, gm. Lubień Kujawski
Torbowo, gm. Chodecz
Trakt Guźliński, gm. Brześć Kujawski
Trzebówek, gm. Baruchowo
Telążna Stara, gm. Włocławek
Trzeszczon, gm. Chodecz
Trępki, gm. Baruchowo
Telążna-Kanał, gm. Baruchowo
Uniechowo, gm. Fabianki
Urszulewo, gm. Fabianki
U Góry, gm. Kowal
Uchodze, gm. Lubień Kujawski
Unisławice, gm. Kowal
Uklejnica, gm. Chodecz
Uklejewiec, gm. Fabianki
Uśmiaki, gm. Kowal
Ustronie, gm. Lubanie
Wola Nakonowska, gm. Choceń
Władysławowo, gm. Lubień Kujawski
Wąwał, gm. Lubień Kujawski
Wistka Królewska, gm. Włocławek
Włościanki, gm. Lubraniec
Wola Olszowa-Parcele, gm. Lubień Kujawski
Wiktorowo, gm. Lubraniec
Wilkowice, gm. Choceń
Włościany, gm. Lubień Kujawski
Wola Sosnowa, gm. Lubraniec
Wietrzychowice, gm. Boniewo
Wydrzyłeb, gm. Chodecz
Wisiołek, gm. Fabianki
Wybranka, gm. Kowal
Wojnowo, gm. Boniewo
Wymysłowo, gm. Brześć Kujawski
Wistka Szlachecka, gm. Włocławek
Warząchewka Królewska, gm. Włocławek
W Polu, gm. Brześć Kujawski
Wólka, gm. Lubień Kujawski
Wiśniówka, gm. Lubień Kujawski
Warząchewka Nowa, gm. Włocławek
Wilczeniec Bogucki, gm. Fabianki
Włocławek, gm. Włocławek
Wieniec-Zalesie, gm. Brześć Kujawski
Więsławice, gm. Kowal
Wieniec, gm. Brześć Kujawski
Włoszyca Lubańska, gm. Lubanie
Wilczeniec Fabiański, gm. Fabianki
Wieniec-Zdrój, gm. Brześć Kujawski
Wikaryjskie, gm. Włocławek
Witoldowo, gm. Brześć Kujawski
Wola Olszowa, gm. Lubień Kujawski
Wójtowskie, gm. Włocławek
Wolskie Holendry, gm. Lubraniec
Wólka Paruszewska, gm. Boniewo
Więsławice-Parcele, gm. Kowal
Witoldowo, gm. Chodecz
Wieś Lubieniecka, gm. Chodecz
Wichrowice, gm. Choceń
Wola Dziankowska, gm. Lubień Kujawski
Wypychy Mchów, gm. Boniewo
Walentowo, gm. Lubień Kujawski
Wola Adamowa, gm. Chodecz
W Łąkach, gm. Lubień Kujawski
Wolica, gm. Brześć Kujawski
Widoń, gm. Włocławek
Wiktorowo, gm. Lubień Kujawski
Wiluś, gm. Brześć Kujawski
Wilkowiczki, gm. Choceń
Warząchewka Polska, gm. Włocławek
Zieleniewo, gm. Boniewo
Zameczek, gm. Chodecz
Zbijewo-Parcele, gm. Chodecz
Za Ogrodem, gm. Chodecz
Zalesie, gm. Chodecz
Zarzeczewo, gm. Fabianki
Zakrzewo-Parcele, gm. Baruchowo
Zieleniewo, gm. Chodecz
Zuzałka, gm. Włocławek
Załuszkowo, gm. Baruchowo
Zgłowiączka, gm. Lubraniec
Zawada, gm. Baruchowo
Za Młynem, gm. Lubraniec
Zapust, gm. Choceń
Zagrówek, gm. Boniewo
Zosin, gm. Lubanie
Zapomnianowo, gm. Lubanie
Ząbin, gm. Choceń
Zbijewo-Kanada, gm. Chodecz
Zbijewskie Parcele, gm. Chodecz
Zapusta, gm. Fabianki
Zbijewo, gm. Chodecz
Zakrzewiec, gm. Kowal
Zakrzewo, gm. Lubień Kujawski
Za Torem, gm. Kowal
Zimowizna, gm. Lubień Kujawski
Zaborowo, gm. Lubraniec
Zakrzewek, gm. Choceń
Zazdrość, gm. Lubień Kujawski
Złodziejowo, gm. Lubień Kujawski
Zakrzewo, gm. Baruchowo
Żydowo, gm. Lubraniec
Żydówek, gm. Lubraniec
Żołnierka, gm. Brześć Kujawski
Żurawice, gm. Boniewo
Żurawiczki, gm. Boniewo
Żurawieniec, gm. Lubień Kujawski
Payu Dotpay