Strzelin (WR1T)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Strzelinie otrzymał kod wydziału: WR1T

Siedziba:

Bolka I Świdnickiego 7
57-100, Strzelin

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Boreczek, gm. Borów
Biskupice, gm. Jordanów Śląski
Białobrzezie, gm. Kondratowice
Borek Strzeliński, gm. Borów
Bartoszowa, gm. Borów
Biskupice, gm. Wiązów
Biedrzychów, gm. Strzelin
Biały Kościół, gm. Strzelin
Bryłów, gm. Wiązów
Brożec, gm. Strzelin
Borów, gm. Borów
Bryłówek, gm. Wiązów
Bierzyn, gm. Strzelin
Brzoza, gm. Borów
Boguszyce, gm. Borów
Błotnica, gm. Kondratowice
Brochocinek, gm. Kondratowice
Brzezica, gm. Borów
Czerwieniec, gm. Kondratowice
Częszyce, gm. Strzelin
Chociwel, gm. Strzelin
Cierpice, gm. Przeworno
Częstocice, gm. Wiązów
Dzierzkowa, gm. Przeworno
Dankowice, gm. Strzelin
Dankowice, gm. Jordanów Śląski
Dobrogoszcz, gm. Strzelin
Dąbkowice, gm. Przeworno
Dobroszów, gm. Przeworno
Dębniki, gm. Strzelin
Edwardów, gm. Kondratowice
Gębczyce, gm. Strzelin
Glinica, gm. Jordanów Śląski
Gościęcice, gm. Strzelin
Gęsiniec, gm. Strzelin
Góra, gm. Strzelin
Górzec, gm. Strzelin
Górniki, gm. Strzelin
Grzegorzów, gm. Kondratowice
Gliczyny, gm. Strzelin
Głęboka, gm. Strzelin
Grabiny, gm. Strzelin
Gołostowice, gm. Kondratowice
Gębice, gm. Strzelin
Głownin, gm. Borów
Górka Sobocka, gm. Kondratowice
Gułów, gm. Wiązów
Głowaczów, gm. Przeworno
Jegłowa, gm. Przeworno
Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski
Jezierzyce Wielkie, gm. Jordanów Śląski
Jeziorno, gm. Borów
Janówek, gm. Jordanów Śląski
Jezierzyce Małe, gm. Kondratowice
Jagielno, gm. Przeworno
Jagielnica, gm. Przeworno
Janowiczki, gm. Kondratowice
Jaksin, gm. Borów
Jaworów, gm. Wiązów
Jelenin, gm. Borów
Janowo, gm. Wiązów
Jutrzyna, gm. Wiązów
Jędrzychowice, gm. Wiązów
Karszów, gm. Strzelin
Kazanów, gm. Strzelin
Krajno, gm. Wiązów
Kalinowa, gm. Wiązów
Konary, gm. Przeworno
Komorowice, gm. Kondratowice
Kowalskie, gm. Kondratowice
Kazimierzów, gm. Borów
Karnków, gm. Przeworno
Kurczów, gm. Borów
Kęszyce, gm. Wiązów
Kondratowice, gm. Kondratowice
Kojęcin, gm. Borów
Kucharzowice, gm. Wiązów
Kaczów, gm. Strzelin
Królewiec, gm. Przeworno
Kowalów, gm. Wiązów
Kaszówka, gm. Przeworno
Kłosów, gm. Wiązów
Kaniów, gm. Jordanów Śląski
Księginice Wielkie, gm. Kondratowice
Krynka, gm. Przeworno
Karczyn, gm. Kondratowice
Krzywina, gm. Przeworno
Kalina, gm. Wiązów
Księżyce, gm. Wiązów
Kurowskie Chałupy, gm. Wiązów
Karolin, gm. Jordanów Śląski
Kępino, gm. Borów
Kaczowice, gm. Przeworno
Karszówek, gm. Strzelin
Kuropatnik, gm. Strzelin
Kurów, gm. Wiązów
Kręczków, gm. Borów
Krzepice, gm. Strzelin
Ludów Śląski, gm. Borów
Lipowa, gm. Kondratowice
Ludów Polski, gm. Strzelin
Łojowice, gm. Wiązów
Mikoszów, gm. Strzelin
Myszkowice, gm. Strzelin
Mokrzyce, gm. Przeworno
Miechowice Oławskie, gm. Wiązów
Mleczna, gm. Jordanów Śląski
Miłocice, gm. Przeworno
Mańczyce, gm. Borów
Mników, gm. Przeworno
Maszyce, gm. Strzelin
Maleszów, gm. Kondratowice
Muchowiec, gm. Strzelin
Michałowice, gm. Borów
Mojków, gm. Strzelin
Nieszkowice, gm. Strzelin
Niedanów, gm. Borów
Nowolesie, gm. Strzelin
Opatowice, gm. Borów
Ostrężna, gm. Przeworno
Ośno, gm. Wiązów
Prusy, gm. Kondratowice
Pławna, gm. Strzelin
Podgaj, gm. Kondratowice
Pogroda, gm. Przeworno
Półwiosek, gm. Wiązów
Popowice, gm. Jordanów Śląski
Piotrków Borowski, gm. Borów
Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski
Piotrówek, gm. Jordanów Śląski
Piotrowice, gm. Strzelin
Płosa, gm. Przeworno
Przeworno, gm. Przeworno
Pęcz, gm. Strzelin
Romanów, gm. Przeworno
Rożnów, gm. Przeworno
Rakowice, gm. Kondratowice
Rochowice, gm. Borów
Samborowiczki, gm. Przeworno
Stanica, gm. Przeworno
Samborowice, gm. Przeworno
Stachów, gm. Kondratowice
Szczawin, gm. Strzelin
Strzegów, gm. Strzelin
Skoroszowice, gm. Strzelin
Stary Wiązów, gm. Wiązów
Siemianów, gm. Borów
Szczodrowice, gm. Strzelin
Sadowice, gm. Kondratowice
Strużyna, gm. Przeworno
Siedmino, gm. Przeworno
Siemisławice, gm. Przeworno
Stogi, gm. Borów
Strachów, gm. Kondratowice
Strzelin, gm. Strzelin
Skała, gm. Kondratowice
Sarby, gm. Przeworno
Suchowice, gm. Borów
Świnobród, gm. Borów
Tomice, gm. Jordanów Śląski
Trześnia, gm. Strzelin
Uniszów, gm. Borów
Ulica, gm. Strzelin
Wójcin, gm. Kondratowice
Warkocz, gm. Strzelin
Wyszonowice, gm. Wiązów
Wieliczna, gm. Przeworno
Wawrzęcice, gm. Wiązów
Witowice, gm. Wiązów
Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski
Wąwolnica, gm. Strzelin
Wiązów, gm. Wiązów
Wieliszów, gm. Przeworno
Wawrzyszów, gm. Wiązów
Winna Góra, gm. Jordanów Śląski
Węgłów, gm. Wiązów
Zborowice, gm. Wiązów
Zielenice, gm. Borów
Zimnodół, gm. Strzelin
Zarzyca, gm. Kondratowice
Żelowice, gm. Kondratowice
Żeleźnik, gm. Strzelin
Payu Dotpay