Tomaszow Lubelski (ZA1T)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Tomaszowie Lubelskim otrzymał kod wydziału: ZA1T

Siedziba:

Lwowska 55
22-602, Tomaszow Lubelski

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Zamościu
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Antoniówka, gm. Krynice
Antoniówka, gm. Komarów-Osada
Borowina, gm. Rachanie
Bajówka, gm. Łaszczów
Bukowina, gm. Tomaszów Lubelski
Berestki, gm. Komarów-Osada
Budynin, gm. Ulhówek
Budy, gm. Jarczów
Bukowiec, gm. Jarczów
Bazarek, gm. Telatyn
Borowinka, gm. Komarów-Osada
Bukowinka, gm. Lubycza Królewska
Bełżec, gm. Bełżec
Borki, gm. Tomaszów Lubelski
Budy, gm. Krynice
Brzęczyna, gm. Komarów-Osada
Bramka, gm. Rachanie
Brzeziny, gm. Bełżec
Bocianówka, gm. Ulhówek
Chyże, gm. Bełżec
Czermno, gm. Tyszowce
Cegielnia, gm. Telatyn
Chorążanka, gm. Tomaszów Lubelski
Cybulówka, gm. Tomaszów Lubelski
Czartowczyk, gm. Tyszowce
Czerkasy, gm. Łaszczów
Ciotusza Stara, gm. Susiec
Chodywańce-Kolonia, gm. Jarczów
Czermieniec, gm. Tyszowce
Chodywańce, gm. Jarczów
Czartowiec-Kolonia, gm. Tyszowce
Centro, gm. Telatyn
Cieplachy, gm. Tomaszów Lubelski
Ciotusza Nowa, gm. Susiec
Czartowiec, gm. Tyszowce
Czworaki, gm. Bełżec
Czteropolówka, gm. Łaszczów
Chmielna, gm. Telatyn
Cegielnia, gm. Rachanie
Dębina, gm. Tyszowce
Dół, gm. Łaszczów
Dyniska, gm. Ulhówek
Dobug, gm. Łaszczów
Dąbrowa Tomaszowska, gm. Tomaszów Lubelski
Dobrzanówka, gm. Tomaszów Lubelski
Dobużek-Kolonia, gm. Łaszczów
Dąbrowa, gm. Krynice
Dęby, gm. Lubycza Królewska
Długie, gm. Tomaszów Lubelski
Dąbrowa Tarnawacka, gm. Tarnawatka
Dub, gm. Komarów-Osada
Dolina, gm. Tomaszów Lubelski
Dąbrowa, gm. Telatyn
Dębina, gm. Ulhówek
Dębina-Osada, gm. Ulhówek
Dzierążnia, gm. Krynice
Dulne, gm. Tomaszów Lubelski
Dolina, gm. Rachanie
Domaniż, gm. Łaszczów
Drążaki, gm. Tyszowce
Dobużek, gm. Łaszczów
Dutrów, gm. Telatyn
Dmitroce, gm. Susiec
Dub-Kolonia, gm. Komarów-Osada
Dyniska Nowe, gm. Lubycza Królewska
Dąbrówka, gm. Krynice
Dub, gm. Tomaszów Lubelski
Dębowa, gm. Komarów-Osada
Franusin, gm. Telatyn
Felówka, gm. Łaszczów
Folwark, gm. Krynice
Falków, gm. Rachanie
Folwarczysko, gm. Tomaszów Lubelski
Gruszka, gm. Lubycza Królewska
Garb, gm. Krynice
Grodysławice-Kolonia, gm. Rachanie
Gwoździak, gm. Tyszowce
Gromada, gm. Tarnawatka
Górki, gm. Jarczów
Grabowica, gm. Susiec
Gościniec, gm. Łaszczów
Gródek-Kolonia, gm. Jarczów
Górna Budaka, gm. Bełżec
Gołaicha, gm. Tyszowce
Gajówka, gm. Tarnawatka
Górno, gm. Tomaszów Lubelski
Góra, gm. Rachanie
Górka, gm. Tarnawatka
Górecko, gm. Tomaszów Lubelski
Grobla, gm. Łaszczów
Gródek, gm. Jarczów
Glinianki, gm. Tomaszów Lubelski
Grzybowe, gm. Bełżec
Groszki, gm. Tomaszów Lubelski
Góra, gm. Łaszczów
Grodysławice, gm. Rachanie
Głęboka Łąka, gm. Telatyn
Huta Dzierążyńska, gm. Krynice
Hrebenne-Osada, gm. Lubycza Królewska
Hałasy, gm. Susiec
Huta Lubycka, gm. Lubycza Królewska
Huta Komarowska, gm. Komarów-Osada
Hopkie-Kolonia, gm. Łaszczów
Hrebenne, gm. Lubycza Królewska
Hopkie, gm. Łaszczów
Horoszcze, gm. Rachanie
Huta Tarnawacka, gm. Tarnawatka
Huta Szumy, gm. Susiec
Haj, gm. Ulhówek
Hatczyska, gm. Tarnawatka
Hubinek, gm. Ulhówek
Jurów, gm. Jarczów
Jelinka, gm. Lubycza Królewska
Jaśkiewiczówka, gm. Tomaszów Lubelski
Jarczów-Kolonia Druga, gm. Jarczów
Janówka Zachodnia, gm. Komarów-Osada
Jarczów, gm. Jarczów
Justynówka, gm. Tomaszów Lubelski
Jarczów-Kolonia Pierwsza, gm. Jarczów
Jeziernia, gm. Tomaszów Lubelski
Jurdyka, gm. Tyszowce
Józefówka, gm. Rachanie
Józefówek, gm. Susiec
Janówka Wschodnia, gm. Komarów-Osada
Kolonia Podlodów Drugi, gm. Łaszczów
Karczunek, gm. Jarczów
Klekacz, gm. Tomaszów Lubelski
Kolonia Dolna, gm. Tomaszów Lubelski
Klimowica, gm. Tomaszów Lubelski
Kmiczyn, gm. Łaszczów
Karasiówka, gm. Rachanie
Karolówka, gm. Krynice
Kolonia Nowa-Czermno, gm. Tyszowce
Kniazie, gm. Susiec
Kolonia Kryszyn, gm. Telatyn
Komarów Dolny, gm. Komarów-Osada
Kunówka, gm. Tarnawatka
Kolonia Pasieki, gm. Susiec
Krzewica, gm. Ulhówek
Krasoniówka, gm. Łaszczów
Kozia Wola, gm. Rachanie
Kolonia Górna, gm. Komarów-Osada
Kolonia Nowosiółki, gm. Telatyn
Księżostany, gm. Komarów-Osada
Kolonia, gm. Jarczów
Kolonia Żerniki, gm. Ulhówek
Kolonia Posadów, gm. Telatyn
Korea, gm. Telatyn
Kolonia Poturzyn, gm. Telatyn
Kazimierówka, gm. Tyszowce
Kolonia, gm. Bełżec
Krynice, gm. Krynice
Kociuba, gm. Krynice
Klocówka, gm. Tarnawatka
Koci Dół, gm. Krynice
Kolonia, gm. Krynice
Koniec, gm. Jarczów
Korycizna, gm. Jarczów
Kolonia Podhorce, gm. Tomaszów Lubelski
Kolonia Tymin, gm. Tarnawatka
Kąt, gm. Ulhówek
Kolonia Podlodów, gm. Łaszczów
Kątek, gm. Komarów-Osada
Księżostany-Kolonia, gm. Komarów-Osada
Korea, gm. Ulhówek
Kulikówka, gm. Łaszczów
Kątek, gm. Tomaszów Lubelski
Kolonia Hubinek, gm. Ulhówek
Kolonia, gm. Komarów-Osada
Kniazie, gm. Lubycza Królewska
Krynice, gm. Bełżec
Kąty, gm. Ulhówek
Kaliszaki, gm. Tarnawatka
Kryszyn, gm. Telatyn
Kirkizówka, gm. Tomaszów Lubelski
Komarów Górny, gm. Komarów-Osada
Kolonia Rzeczyca, gm. Ulhówek
Korea, gm. Łaszczów
Kryniczka, gm. Telatyn
Kolonia Dzierążnia, gm. Krynice
Kociuba, gm. Komarów-Osada
Kolonia Wasylów, gm. Telatyn
Kuba, gm. Komarów-Osada
Kolonia Klocówka, gm. Tarnawatka
Kolonia Ulhówek, gm. Ulhówek
Kolonia Partyzantów, gm. Krynice
Korhynie, gm. Jarczów
Korczmin, gm. Ulhówek
Kunki, gm. Susiec
Kuźmówka, gm. Krynice
Kaliwy, gm. Tyszowce
Kalinów, gm. Rachanie
Koszele, gm. Susiec
Kolonia Dolna, gm. Komarów-Osada
Kapsiówka, gm. Tomaszów Lubelski
Kolonia Rzeplin, gm. Ulhówek
Klinkiernia, gm. Krynice
Kolonia, gm. Tyszowce
Kocia Wólka, gm. Tarnawatka
Kolonia Niedźwiedzia Góra, gm. Tyszowce
Kolonia, gm. Telatyn
Komarów-Wieś, gm. Komarów-Osada
Kolonia Podrusów, gm. Susiec
Kmiczyn-Kolonia, gm. Łaszczów
Kociuba, gm. Rachanie
Korea, gm. Rachanie
Kryniczki, gm. Krynice
Kątek, gm. Tyszowce
Korycina, gm. Komarów-Osada
Kocudza, gm. Susiec
Kolonia Mikulin, gm. Tyszowce
Krzywystok, gm. Komarów-Osada
Kolonia Huta Tarnawacka, gm. Tarnawatka
Kolonia Czermno, gm. Tyszowce
Korczmin-Osada, gm. Ulhówek
Kraczew, gm. Komarów-Osada
Kadłubiska, gm. Komarów-Osada
Krzywystok-Kolonia, gm. Komarów-Osada
Kolonia Popówka, gm. Susiec
Kolonia Czartowczyk, gm. Tyszowce
Kolonia Przewale, gm. Tyszowce
Komarów-Osada, gm. Komarów-Osada
Kolonia, gm. Susiec
Kornie, gm. Lubycza Królewska
Klątwy, gm. Tyszowce
Lipowiec, gm. Tyszowce
Linia Górna, gm. Tyszowce
Leliszka, gm. Jarczów
Lubycza Królewska, gm. Lubycza Królewska
Leśne Doliny, gm. Krynice
Linia Dolna, gm. Tyszowce
Łasochy, gm. Susiec
Łaszczów-Kolonia, gm. Łaszczów
Łuski, gm. Tomaszów Lubelski
Łosiniec, gm. Susiec
Łaszczówka, gm. Tomaszów Lubelski
Łykoszyn, gm. Telatyn
Łaszczówka-Kolonia, gm. Tomaszów Lubelski
Ławki, gm. Tomaszów Lubelski
Łazowa, gm. Lubycza Królewska
Łaszczów, gm. Łaszczów
Łanowe Sołtysy, gm. Tarnawatka
Łuszczacz, gm. Susiec
Łużek, gm. Lubycza Królewska
Łachowce, gm. Telatyn
Łozowica, gm. Susiec
Łubcze, gm. Jarczów
Marysin, gm. Tyszowce
Mrzygłody Lubyckie, gm. Lubycza Królewska
Majdanek, gm. Cyców
Majdanek, gm. Mielec
Machnów Nowy, gm. Lubycza Królewska
Miasteczko, gm. Lubycza Królewska
Majdan Śniatycki, gm. Komarów-Osada
Majdan Górny, gm. Tomaszów Lubelski
Marysin, gm. Telatyn
Majdan, gm. Tyszowce
Majdan Sopocki Drugi, gm. Susiec
Myślatyn, gm. Lubycza Królewska
Machnówek, gm. Ulhówek
Międzybłocie, gm. Komarów-Osada
Majdanek, gm. Komarów-Osada
Majdanek, gm. Krynice
Majdan Górny Pierwszy, gm. Tomaszów Lubelski
Magdalenka, gm. Ulhówek
Maciejówka, gm. Rachanie
Majdan Sopocki Pierwszy, gm. Susiec
Małki, gm. Susiec
Maziły, gm. Susiec
Mielniki, gm. Łaszczów
Mirajdówka, gm. Tomaszów Lubelski
Majdan-Sielec, gm. Krynice
Muratyn, gm. Łaszczów
Mikulin, gm. Tyszowce
Małoniż, gm. Łaszczów
Michalów, gm. Rachanie
Maziarnia, gm. Tomaszów Lubelski
Majdanek, gm. Tomaszów Lubelski
Machnów Stary, gm. Lubycza Królewska
Mogiła, gm. Ulhówek
Majdan Górny Drugi, gm. Tomaszów Lubelski
Mosty Małe, gm. Lubycza Królewska
Muratyn-Kolonia, gm. Łaszczów
Majdan Krynicki, gm. Krynice
Michalów-Kolonia, gm. Rachanie
Majdan, gm. Telatyn
Nowina, gm. Rachanie
Nowy Przeorsk, gm. Jarczów
Niedźwiedzia Góra, gm. Tyszowce
Nowa Wieś, gm. Tomaszów Lubelski
Nadłącze, gm. Łaszczów
Nowosiółki-Osada, gm. Telatyn
Nowinki, gm. Susiec
Nowinki, gm. Tyszowce
Nabróż, gm. Łaszczów
Nowe Rachanie, gm. Rachanie
Niemirówek, gm. Tarnawatka
Niwka-Gajówka, gm. Susiec
Namule, gm. Krynice
Nabróż-Kolonia, gm. Łaszczów
Nowiny, gm. Susiec
Nowy Dutrów, gm. Telatyn
Nowa Antoniówka, gm. Komarów-Osada
Nowa Wieś, gm. Tyszowce
Nowosiółki, gm. Telatyn
Nowe Siemnice, gm. Rachanie
Nowiny, gm. Krynice
Nowosiółki Przednie, gm. Lubycza Królewska
Nadolce, gm. Łaszczów
Nedeżów, gm. Jarczów
Nowosiółki Kardynalskie, gm. Lubycza Królewska
Niemirówek-Kolonia, gm. Tarnawatka
Ostrów, gm. Rachanie
Od Majdanu, gm. Susiec
Ostrów, gm. Ulhówek
Oseredek, gm. Susiec
Ozdobówka, gm. Łaszczów
Obszarek, gm. Komarów-Osada
Osada Kusiakowska, gm. Susiec
Ostrówek, gm. Rachanie
Oserdów, gm. Ulhówek
Osada Młyńska, gm. Susiec
Podhajce, gm. Łaszczów
Pukarzów-Kolonia, gm. Łaszczów
Potoki, gm. Lubycza Królewska
Posadów, gm. Telatyn
Przeorsk, gm. Tomaszów Lubelski
Podduchowna, gm. Komarów-Osada
Parcele, gm. Tomaszów Lubelski
Polanówka, gm. Krynice
Pod Rachaniami, gm. Rachanie
Pauczne, gm. Tarnawatka
Podrusów, gm. Susiec
Pasieki, gm. Tomaszów Lubelski
Podgórze, gm. Tyszowce
Podtopólka, gm. Rachanie
Perespa, gm. Tyszowce
Plebanka, gm. Jarczów
Perespa-Kolonia, gm. Tyszowce
Podlipy, gm. Ulhówek
Podhucie, gm. Tarnawatka
Poprzeczka, gm. Jarczów
Przymiarki, gm. Komarów-Osada
Podhucie, gm. Krynice
Pniaki, gm. Krynice
Pod Polami, gm. Tyszowce
Podlas, gm. Komarów-Osada
Podpole, gm. Łaszczów
Popówka, gm. Rachanie
Podbór, gm. Tyszowce
Podsusiec, gm. Susiec
Podbór, gm. Tomaszów Lubelski
Pardasówka, gm. Tomaszów Lubelski
Pieniany-Kolonia, gm. Łaszczów
Popówka, gm. Tomaszów Lubelski
Podgóra, gm. Krynice
Podgórze, gm. Komarów-Osada
Parama, gm. Tomaszów Lubelski
Przewłoka, gm. Jarczów
Posadów, gm. Ulhówek
Polany, gm. Krynice
Pucharki, gm. Tarnawatka
Podlodów, gm. Łaszczów
Podhorce, gm. Tomaszów Lubelski
Poturzyn, gm. Telatyn
Pukarzów, gm. Łaszczów
Podniwki, gm. Komarów-Osada
Petrynówka, gm. Tarnawatka
Puńki, gm. Lubycza Królewska
Pustki, gm. Telatyn
Pawłówka, gm. Rachanie
Podduchowne, gm. Łaszczów
Przecinka, gm. Tomaszów Lubelski
Przewale, gm. Tyszowce
Podliski, gm. Telatyn
Pierwszaki, gm. Tyszowce
Pustki, gm. Komarów-Osada
Popówka, gm. Komarów-Osada
Paary, gm. Susiec
Pieniany, gm. Łaszczów
Podbłotek, gm. Łaszczów
Pomiary, gm. Jarczów
Pod Wożuczynem, gm. Rachanie
Pańków, gm. Tarnawatka
Podstawisko, gm. Łaszczów
Podbełżec, gm. Tomaszów Lubelski
Pawliszcze, gm. Lubycza Królewska
Podlas, gm. Tomaszów Lubelski
Przedmieście, gm. Komarów-Osada
Przymiarki, gm. Ulhówek
Podlodów, gm. Ulhówek
Przymiarki, gm. Krynice
Pod Lasem, gm. Tomaszów Lubelski
Rzeczyca, gm. Ulhówek
Rechulówka, gm. Ulhówek
Ryczyna, gm. Łaszczów
Radków, gm. Telatyn
Ruda Żurawiecka-Osada, gm. Lubycza Królewska
Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski
Ruda Lubycka, gm. Lubycza Królewska
Rogowe Kopce, gm. Tomaszów Lubelski
Rokitno, gm. Ulhówek
Rachanie, gm. Rachanie
Rowisko, gm. Krynice
Ruszczyzna, gm. Komarów-Osada
Rynek, gm. Ulhówek
Radków-Kolonia, gm. Telatyn
Rzeplin-Osada, gm. Ulhówek
Róża, gm. Susiec
Reforma, gm. Rachanie
Rudki, gm. Lubycza Królewska
Rowy, gm. Łaszczów
Rogóźno-Kolonia, gm. Tomaszów Lubelski
Ruda Wołoska, gm. Tomaszów Lubelski
Rogóźno-Folwark, gm. Tomaszów Lubelski
Rybnica, gm. Susiec
Romanówka, gm. Krynice
Rzeplin, gm. Ulhówek
Ratyczów, gm. Łaszczów
Rudka, gm. Tyszowce
Ruda Żurawiecka, gm. Lubycza Królewska
Rabinówka, gm. Tomaszów Lubelski
Rudka, gm. Telatyn
Rakówka, gm. Jarczów
Rachanie-Kolonia, gm. Rachanie
Rynek, gm. Rachanie
Ruda Żelazna, gm. Tomaszów Lubelski
Szkoci Dół, gm. Tomaszów Lubelski
Sojnica, gm. Rachanie
Siemierz Górny, gm. Rachanie
Szalenik, gm. Lubycza Królewska
Suminek, gm. Tarnawatka
Suszek, gm. Ulhówek
Stawisko, gm. Tomaszów Lubelski
Stara Poczta, gm. Bełżec
Sachalin, gm. Łaszczów
Siemiechy, gm. Telatyn
Stara Wieś, gm. Krynice
Szczerbiki, gm. Komarów-Osada
Stara Wieś, gm. Tyszowce
Sosenki, gm. Łaszczów
Sumin, gm. Tarnawatka
Stary Marysin, gm. Telatyn
Smereczyna, gm. Susiec
Sielec, gm. Krynice
Swidy, gm. Susiec
Stawki, gm. Krynice
Siwa Dolina, gm. Tomaszów Lubelski
Sznurzeński Las, gm. Tomaszów Lubelski
Stara Wieś, gm. Tomaszów Lubelski
Sutki, gm. Tomaszów Lubelski
Sołokija, gm. Tomaszów Lubelski
Sowiniec, gm. Jarczów
Steniatyn-Kolonia, gm. Łaszczów
Sybir, gm. Tomaszów Lubelski
Suchy Koniec, gm. Susiec
Sabaudy, gm. Tomaszów Lubelski
Sidorówka, gm. Ulhówek
Szczepiatyn, gm. Ulhówek
Siemierz, gm. Rachanie
Szczepiatyn-Osada, gm. Ulhówek
Suszów-Osada, gm. Telatyn
Siemnice, gm. Rachanie
Stare Pole, gm. Krynice
Susiec, gm. Susiec
Sosnowa, gm. Komarów-Osada
Szarowola, gm. Tomaszów Lubelski
Swaryczów, gm. Komarów-Osada
Siedliska, gm. Lubycza Królewska
Stare Siemnice, gm. Rachanie
Sikliwce, gm. Susiec
Sośnina, gm. Łaszczów
Sosnowa-Dębowa, gm. Komarów-Osada
Sznury, gm. Tomaszów Lubelski
Suszów, gm. Telatyn
Szlatyn, gm. Jarczów
Stara Antoniówka, gm. Komarów-Osada
Skrzypny Ostrów, gm. Tarnawatka
Soból, gm. Tyszowce
Sachalin, gm. Telatyn
Sabaudia, gm. Tomaszów Lubelski
Szalenik-Kolonia, gm. Bełżec
Steniatyn, gm. Łaszczów
Świdowatka, gm. Tyszowce
Śródmieście, gm. Tomaszów Lubelski
Średnia Droga, gm. Krynice
Śniatycze, gm. Komarów-Osada
Śluza, gm. Łaszczów
Turyna, gm. Ulhówek
Tomaszówka, gm. Komarów-Osada
Typin, gm. Tomaszów Lubelski
Telatyn-Kolonia, gm. Telatyn
Tarnawatka-Tartak, gm. Tarnawatka
Telatyn, gm. Telatyn
Trzeciaki, gm. Tyszowce
Tyszowce, gm. Tyszowce
Tarnoszyn, gm. Ulhówek
Turzyna, gm. Krynice
Tamten Koniec, gm. Jarczów
Tarnawatka, gm. Tarnawatka
Tamta Wieś, gm. Bełżec
Teniatyska, gm. Lubycza Królewska
Tuczapy, gm. Komarów-Osada
Tymin, gm. Tarnawatka
Tomaszów Lubelski, gm. Tomaszów Lubelski
Ulhówek, gm. Ulhówek
Ulów, gm. Tomaszów Lubelski
Wygon, gm. Tomaszów Lubelski
Warszawska, gm. Jarczów
Wieprzów Ordynacki, gm. Tarnawatka
Wierszczyca, gm. Jarczów
Wolica Śniatycka, gm. Komarów-Osada
Wola Gródecka, gm. Jarczów
Wydmuchówka, gm. Tarnawatka
Wieprzowe Jezioro, gm. Tomaszów Lubelski
Werechanie, gm. Rachanie
Wygon, gm. Jarczów
Wasylów, gm. Ulhówek
Wojciechówka, gm. Tyszowce
Wieprzów Tarnawacki, gm. Tarnawatka
Wólka Pukarzowska, gm. Łaszczów
Wygody, gm. Łaszczów
Wasylów Wielki, gm. Ulhówek
Wólka, gm. Ulhówek
Wolica Brzozowa, gm. Komarów-Osada
Wożuczyn, gm. Rachanie
Wakijów, gm. Tyszowce
Winna Góra, gm. Krynice
Wola, gm. Jarczów
Wioska, gm. Susiec
Wożuczyn-Cukrownia, gm. Rachanie
Wasylów, gm. Telatyn
Wygon, gm. Tyszowce
Wygon, gm. Tomaszów Lubelski
Wygon, gm. Ulhówek
Wólka Mała, gm. Susiec
Wandzin, gm. Ulhówek
Wierzbica, gm. Lubycza Królewska
Wólka Łosiniecka, gm. Susiec
Wólka, gm. Tyszowce
Wólka Wierzbicka, gm. Lubycza Królewska
Wola Gródecka-Kolonia, gm. Jarczów
Wirla, gm. Łaszczów
Wypychówka, gm. Rachanie
Wrończy Lasek, gm. Krynice
Wolica Brzozowa-Kolonia, gm. Komarów-Osada
Wólka Wielka, gm. Susiec
Werechanie-Kolonia, gm. Rachanie
Zastaw, gm. Rachanie
Za Wygonem, gm. Susiec
Zamłynie, gm. Rachanie
Zimno, gm. Łaszczów
Zadnoga, gm. Krynice
Zastaw, gm. Telatyn
Zubówka, gm. Rachanie
Zagóra, gm. Susiec
Zwiartówek, gm. Rachanie
Zabuda, gm. Telatyn
Zimno-Kolonia, gm. Łaszczów
Zachajek, gm. Ulhówek
Zwiartów-Kolonia, gm. Krynice
Zagumienki, gm. Rachanie
Zagrządki, gm. Tomaszów Lubelski
Zamłynie, gm. Krynice
Zielone, gm. Tyszowce
Zagrodniki, gm. Susiec
Zubowice-Kolonia, gm. Komarów-Osada
Zagumienki, gm. Łaszczów
Zawadki, gm. Susiec
Zaolzie, gm. Jarczów
Zastaw, gm. Krynice
Zakościół, gm. Rachanie
Za Brodem, gm. Tomaszów Lubelski
Zamłynie, gm. Tyszowce
Zahajcze, gm. Komarów-Osada
Zamiany, gm. Tomaszów Lubelski
Zwiartówek-Kolonia, gm. Rachanie
Zaława, gm. Tyszowce
Zatyle, gm. Lubycza Królewska
Zubowice, gm. Komarów-Osada
Za Bagnem, gm. Krynice
Zastawki, gm. Krynice
Zuby, gm. Susiec
Zaboreczno, gm. Krynice
Za Graniczką, gm. Tyszowce
Zaolzie, gm. Tarnawatka
Załoma, gm. Susiec
Zagóra, gm. Bełżec
Zwiartów, gm. Krynice
Zatyle-Osada, gm. Lubycza Królewska
Zawady, gm. Jarczów
Za Okopiskiem, gm. Tomaszów Lubelski
Zajezierze, gm. Krynice
Żyłka, gm. Krupski Młyn
Żulice, gm. Telatyn
Żurawce-Osada, gm. Lubycza Królewska
Żabiwólka, gm. Bełżec
Żmulisko, gm. Bełżec
Żurawce, gm. Lubycza Królewska
Żerniki, gm. Ulhówek
Żyłka, gm. Bełżec
Payu Dotpay