Zamość (ZA1Z)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zamościu otrzymał kod wydziału: ZA1Z

Siedziba:

Akademicka 1
22-410, Zamość

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Zamościu
  • Sąd Apelacyjny w Lublinie
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Spis miast:

Alwa, gm. Szczebrzeszyn
Adamówka, gm. Żółkiewka
Antoniówka, gm. Gorzków
Banicha, gm. Stary Zamość
Borki, gm. Krasnobród
Baranica, gm. Gorzków
Bezednia, gm. Stary Zamość
Barchaczów, gm. Łabunie
Borsuk, gm. Gorzków
Brzezina, gm. Sułów
Bogusław, gm. Gorzków
Badunia, gm. Zamość
Brody Małe, gm. Szczebrzeszyn
Borowina, gm. Stary Zamość
Bobliwo, gm. Izbica
Borowina, gm. Żółkiewka
Błonie, gm. Szczebrzeszyn
Borówek, gm. Żółkiewka
Bór, gm. Nielisz
Białobrzegi, gm. Zamość
Borek, gm. Szczebrzeszyn
Bór, gm. Zwierzyniec
Borek Pierwszy, gm. Zwierzyniec
Bródek, gm. Łabunie
Bortatycze, gm. Zamość
Błonie, gm. Zamość
Borowina Sitaniecka, gm. Zamość
Borek, gm. Zamość
Borów-Kolonia, gm. Gorzków
Bobrowe, gm. Gorzków
Bliski Dół, gm. Radecznica
Borówek-Kolonia, gm. Żółkiewka
Biały Słup, gm. Zwierzyniec
Borek Noakowski, gm. Nielisz
Białowola, gm. Zamość
Boży Dar, gm. Sitno
Borów, gm. Gorzków
Borek Białowolski, gm. Zamość
Budy, gm. Zamość
Blonka, gm. Łabunie
Bagatela, gm. Nielisz
Bilskie, gm. Łabunie
Borek, gm. Nielisz
Bocianówka, gm. Skierbieszów
Bortatycze-Kolonia, gm. Zamość
Brody Duże, gm. Szczebrzeszyn
Budy, gm. Krasnobród
Borek Drugi, gm. Zwierzyniec
Błonie, gm. Skierbieszów
Bagno, gm. Zwierzyniec
Bodaczów, gm. Szczebrzeszyn
Belfont, gm. Krasnobród
Buczyna, gm. Stary Zamość
Chyża, gm. Zamość
Chruściechów, gm. Żółkiewka
Ciepłe, gm. Stary Zamość
Czarnystok, gm. Radecznica
Chłaniów, gm. Żółkiewka
Czworaki, gm. Nielisz
Chłaniówek, gm. Żółkiewka
Chorupnik-Kolonia, gm. Gorzków
Chomęciska Duże-Kolonia, gm. Stary Zamość
Czarny Wygon, gm. Szczebrzeszyn
Cześniki-Kolonia, gm. Sitno
Chomęciska Duże, gm. Stary Zamość
Chomęciska Małe, gm. Stary Zamość
Czysta Dębina-Kolonia, gm. Gorzków
Czternastka, gm. Sułów
Czysta Dębina, gm. Gorzków
Chałupniki, gm. Radecznica
Chorupnik, gm. Gorzków
Chałupki, gm. Szczebrzeszyn
Celin, gm. Żółkiewka
Chałupki, gm. Zamość
Chłaniów-Kolonia, gm. Żółkiewka
Czołki, gm. Sitno
Cześniki, gm. Sitno
Chabrosówka, gm. Sitno
Cegielnia, gm. Zamość
Czajki, gm. Sułów
Chmielnik, gm. Szczebrzeszyn
Cegielnia, gm. Krasnobród
Dwór, gm. Szczebrzeszyn
Dąbrowa, gm. Łabunie
Doły, gm. Sitno
Dodatki, gm. Sitno
Drewniki, gm. Skierbieszów
Doliny, gm. Skierbieszów
Dominikanówka, gm. Krasnobród
Dół, gm. Zwierzyniec
Doły, gm. Stary Zamość
Domki, gm. Szczebrzeszyn
Deszkowice-Kolonia, gm. Nielisz
Dębinka, gm. Żółkiewka
Dzielce, gm. Radecznica
Dworzyska, gm. Izbica
Doliny, gm. Sułów
Deszkowice Pierwsze, gm. Sułów
Dzieduszyce, gm. Krasnobród
Dół, gm. Skierbieszów
Dąbrowa, gm. Skierbieszów
Dołek, gm. Radecznica
Doroszewszczyzna, gm. Szczebrzeszyn
Deszkowice Drugie, gm. Sułów
Dębowiec, gm. Skierbieszów
Dąbrowa, gm. Zamość
Dworska Kolonia, gm. Radecznica
Duchowne, gm. Krasnobród
Dębina, gm. Stary Zamość
Dąbie, gm. Żółkiewka
Dwór, gm. Stary Zamość
Dół, gm. Radecznica
Dębowiec-Kolonia, gm. Skierbieszów
Dąbrowa, gm. Krasnobród
Doliny, gm. Radecznica
Dwór, gm. Nielisz
Ewusin, gm. Skierbieszów
Elizin, gm. Nielisz
Folwark, gm. Zamość
Ferenc, gm. Nielisz
Folwark, gm. Nielisz
Felicjan, gm. Gorzków
Figarnia, gm. Krasnobród
Goraj, gm. Radecznica
Grygle, gm. Radecznica
Gorajec-Zagroble-Kolonia, gm. Radecznica
Gruszka Zaporska, gm. Radecznica
Gruszka Mała Druga, gm. Nielisz
Gościniec, gm. Stary Zamość
Gruszka Duża, gm. Nielisz
Gorzałów-Gościniec, gm. Nielisz
Gaj Gruszczański, gm. Radecznica
Gorajec-Zastawie, gm. Radecznica
Gęsi Wygon, gm. Stary Zamość
Grobla, gm. Nielisz
Granice, gm. Radecznica
Gościniec, gm. Zamość
Góry, gm. Sułów
Gany, gm. Żółkiewka
Góry, gm. Gorzków
Gorzków-Osada, gm. Gorzków
Grabnik, gm. Krasnobród
Góra, gm. Radecznica
Gruszka Duża-Kolonia, gm. Nielisz
Góra, gm. Skierbieszów
Górecko, gm. Izbica
Gaciska, gm. Nielisz
Gaj, gm. Sułów
Góra, gm. Sitno
Góra, gm. Zwierzyniec
Gruszka Mała Pierwsza, gm. Nielisz
Gościniec, gm. Nielisz
Gorajec-Zagroble, gm. Radecznica
Gorajec-Stara Wieś, gm. Radecznica
Górny Śląsk, gm. Zamość
Góra, gm. Szczebrzeszyn
Gorzków-Wieś, gm. Gorzków
Guciów, gm. Zwierzyniec
Hubale, gm. Zamość
Huta, gm. Żółkiewka
Hutki, gm. Krasnobród
Hubertówka, gm. Nielisz
Horyszów-Nowa Kolonia, gm. Sitno
Huszczka Mała, gm. Skierbieszów
Hutków, gm. Krasnobród
Hucisko, gm. Krasnobród
Husiny, gm. Krasnobród
Hajowniki, gm. Skierbieszów
Huszczka Duża, gm. Skierbieszów
Huta-Kolonia, gm. Żółkiewka
Horodzisko, gm. Zwierzyniec
Horyszów-Stara Kolonia, gm. Sitno
Huta, gm. Krasnobród
Horyszów Polski, gm. Sitno
Izbica, gm. Skierbieszów
Izbica-Wieś, gm. Izbica
Izbica, gm. Izbica
Iłowiec, gm. Skierbieszów
Jatutów, gm. Zamość
Janówka, gm. Sitno
Józefów, gm. Gorzków
Jarosławiec, gm. Sitno
Jarugi, gm. Zwierzyniec
Kaczórki, gm. Krasnobród
Kolonia Druga, gm. Zamość
Księżaki, gm. Stary Zamość
Kalinowice, gm. Zamość
Kolonia, gm. Sułów
Kucze, gm. Skierbieszów
Kolonia Żdanówek, gm. Zamość
Kiszków-Gościniec, gm. Nielisz
Kryniczki, gm. Izbica
Klemensów, gm. Szczebrzeszyn
Krzaki, gm. Sitno
Kruglik, gm. Zwierzyniec
Klucz, gm. Zamość
Kępa, gm. Szczebrzeszyn
Kitów, gm. Sułów
Kulik, gm. Nielisz
Kolonia, gm. Zamość
Kolonia, gm. Sitno
Kolonia Kwitkowa, gm. Stary Zamość
Kornelówka-Kolonia, gm. Sitno
Kąty Drugie, gm. Szczebrzeszyn
Koziwoda, gm. Krasnobród
Kolonia Górna, gm. Zamość
Kolonia Mała, gm. Stary Zamość
Kolonia Środkowa, gm. Sułów
Kalinówka, gm. Skierbieszów
Kotówki, gm. Radecznica
Kornelówka, gm. Sitno
Krasnobród, gm. Krasnobród
Kosobudy, gm. Zwierzyniec
Korycizna, gm. Radecznica
Kolonia Dworska, gm. Sułów
Kobyla Łoza, gm. Sitno
Koszarsko, gm. Żółkiewka
Kępa, gm. Radecznica
Kolonia Jatutów, gm. Zamość
Kolonia pod Lasem, gm. Sitno
Kolonia, gm. Radecznica
Kryniczny Dół, gm. Stary Zamość
Kolonia Pierwsza, gm. Zamość
Kopanina, gm. Sitno
Kolonia Duża, gm. Stary Zamość
Kliny, gm. Sitno
Krzak, gm. Nielisz
Koło Wojcieszka, gm. Zamość
Kolonia Emska, gm. Nielisz
Kawęczynek, gm. Szczebrzeszyn
Komasacja, gm. Szczebrzeszyn
Karolówka, gm. Stary Zamość
Koszarka, gm. Sitno
Kąty Pierwsze, gm. Szczebrzeszyn
Kolonia Sitno, gm. Sitno
Kawęczyn-Kolonia, gm. Sułów
Koniec, gm. Krasnobród
Kolonia Dolna, gm. Zamość
Kolonia Trzecia, gm. Zamość
Kawęczyn, gm. Szczebrzeszyn
Krasne, gm. Stary Zamość
Kolonia, gm. Skierbieszów
Kolonia w Środku, gm. Sitno
Kąty, gm. Skierbieszów
Kaczórki, gm. Nielisz
Kulików, gm. Sułów
Kolonia, gm. Nielisz
Kolonia Górna, gm. Sitno
Kolonia Fornalska, gm. Stary Zamość
Kątek, gm. Sułów
Karp, gm. Sitno
Kolonia Średnia, gm. Stary Zamość
Lipina Nowa, gm. Skierbieszów
Lipsko-Zagóra, gm. Zamość
Las, gm. Nielisz
Lipowiec-Kolonia, gm. Szczebrzeszyn
Lipsko-Polesie, gm. Zamość
Lipina Stara, gm. Skierbieszów
Latyczyn, gm. Radecznica
Lipsko-Kosobudy, gm. Zamość
Lipsko, gm. Zamość
Lasowe, gm. Krasnobród
Leśniczówka, gm. Stary Zamość
Lipnik, gm. Nielisz
Lipiny, gm. Sułów
Lisie Jamy, gm. Stary Zamość
Łapiguz, gm. Adamów
Łabunie, gm. Łabunie
Łozowica, gm. Krasnobród
Łapiguz, gm. Zamość
Łabunie-Reforma, gm. Łabunie
Łabuńki Pierwsze, gm. Łabunie
Łączki, gm. Nielisz
Łabuńki Drugie, gm. Łabunie
Łysiny, gm. Skierbieszów
Łaziska, gm. Skierbieszów
Malinówka, gm. Adamów
Majdan, gm. Sułów
Majdan Ruszowski, gm. Łabunie
Mrozowa Droga, gm. Nielisz
Mule, gm. Sułów
Marcinówka, gm. Skierbieszów
Majdan Krynicki, gm. Izbica
Makowiska, gm. Żółkiewka
Młyn Kawęczyński, gm. Szczebrzeszyn
Majdan Wierzchowiński, gm. Żółkiewka
Mieciowa Góra, gm. Krasnobród
Majdanek, gm. Zamość
Maliniec, gm. Izbica
Majdan Wielki, gm. Krasnobród
Majdan Mały, gm. Krasnobród
Mokre, gm. Zamość
Markiewiczów, gm. Żółkiewka
Majdanek, gm. Skierbieszów
Malewszczyzna, gm. Krasnobród
Marianka, gm. Izbica
Michalów, gm. Sułów
Miasteczko, gm. Sitno
Majdan Skierbieszowski, gm. Skierbieszów
Marynówka, gm. Szczebrzeszyn
Mokrelipie, gm. Radecznica
Mocówka, gm. Łabunie
Majdan, gm. Radecznica
Majdanek, gm. Nielisz
Makarówka, gm. Stary Zamość
Mchy, gm. Izbica
Mokre-Kolonia, gm. Zamość
Majdan Sitaniecki, gm. Stary Zamość
Nowa Wieś, gm. Zamość
Nielisz, gm. Nielisz
Nowa Kolonia, gm. Nielisz
Niedzieliska, gm. Szczebrzeszyn
Niwa, gm. Stary Zamość
Namule, gm. Krasnobród
Nawsie, gm. Sułów
Namule, gm. Łabunie
Niedzieliska-Kolonia, gm. Szczebrzeszyn
Nowa Wieś, gm. Nielisz
Nawsie, gm. Radecznica
Namule, gm. Zamość
Nowa Wieś, gm. Krasnobród
Nawóz, gm. Nielisz
Nowiny, gm. Nielisz
Nowa Kolonia, gm. Skierbieszów
Nowa Wieś, gm. Stary Zamość
Nawsie, gm. Skierbieszów
Nad Stokiem, gm. Radecznica
Nowy Staw, gm. Nielisz
Niwa, gm. Nielisz
Nowiny, gm. Łabunie
Ostrzyca, gm. Izbica
Orłów Drewniany, gm. Izbica
Od Młynka, gm. Krasnobród
Ośrodek, gm. Skierbieszów
Osiczyna, gm. Stary Zamość
Ostrówek, gm. Izbica
Ogólna Droga, gm. Radecznica
Osiczyna, gm. Skierbieszów
Orłów Murowany-Kolonia, gm. Izbica
Ośrodek, gm. Sitno
Olchowiec-Kolonia, gm. Żółkiewka
Ostatni Wygon, gm. Nielisz
Orchowiec, gm. Gorzków
Ostrówek, gm. Skierbieszów
Orłów Drewniany-Kolonia, gm. Izbica
Orłów Murowany, gm. Izbica
Obrocz, gm. Zwierzyniec
Oryszczakówka, gm. Zwierzyniec
Olesin, gm. Gorzków
Olchowiec, gm. Żółkiewka
Ośrodek, gm. Zamość
Osiedle, gm. Zwierzyniec
Olendry, gm. Skierbieszów
Przymiarki, gm. Radecznica
Podlesie Duże, gm. Radecznica
Podborcze, gm. Radecznica
Potok, gm. Krasnobród
Przy Szosie Hrubieszowskiej, gm. Zamość
Przymiarki, gm. Szczebrzeszyn
Pod Hrubieszowską, gm. Zamość
Podkrasne, gm. Stary Zamość
Podlesie, gm. Nielisz
Popówka, gm. Zamość
Podzagajnik, gm. Sitno
Popówka, gm. Skierbieszów
Podłącze, gm. Stary Zamość
Popławy, gm. Skierbieszów
Pawłówka, gm. Skierbieszów
Podedwór, gm. Sitno
Poprzeczka, gm. Nielisz
Podhuszczka, gm. Skierbieszów
Przejma, gm. Krasnobród
Płoskie, gm. Zamość
Podgóra, gm. Skierbieszów
Pomorze, gm. Radecznica
Pastwiska, gm. Krasnobród
Polówka, gm. Sułów
Przymiarek, gm. Stary Zamość
Piaskowa Zachodnia, gm. Zamość
Podwysokie, gm. Skierbieszów
Pożarki, gm. Radecznica
Podklasztor, gm. Krasnobród
Płoskie Drugie, gm. Zamość
Przymiarek, gm. Radecznica
Pod Łuszczacz, gm. Krasnobród
Polesie, gm. Nielisz
Połać, gm. Radecznica
Poperczyn, gm. Żółkiewka
Podgóra, gm. Nielisz
Pastwiska, gm. Szczebrzeszyn
Przy Hrubieszowskiej, gm. Zamość
Podzamek, gm. Krasnobród
Podźródła, gm. Sitno
Popówka, gm. Sułów
Podborek, gm. Zwierzyniec
Piasek, gm. Szczebrzeszyn
Piaskowa Wschodnia, gm. Zamość
Podlas, gm. Łabunie
Potok-Senderki, gm. Krasnobród
Przecięcie Północne, gm. Łabunie
Poprzeczka, gm. Sitno
Popławy, gm. Szczebrzeszyn
Podborek, gm. Szczebrzeszyn
Przysiółek, gm. Izbica
Pod Szosą, gm. Sułów
Pieczyska, gm. Skierbieszów
Przedmieście Zamojskie, gm. Szczebrzeszyn
Podstary Zamość, gm. Stary Zamość
Przecięcie Południowe, gm. Łabunie
Pniówek, gm. Zamość
Piaski Szlacheckie, gm. Gorzków
Przy Szosie, gm. Zamość
Podjezior, gm. Krasnobród
Pańska Dolina, gm. Stary Zamość
Podlesie Małe, gm. Radecznica
Pałac, gm. Sułów
Ruszów, gm. Łabunie
Rozłopy-Kolonia, gm. Sułów
Rynek, gm. Sułów
Romanów, gm. Izbica
Ruskie Piaski-Stacja, gm. Nielisz
Rozłopy, gm. Sułów
Rogatka, gm. Stary Zamość
Reforma, gm. Skierbieszów
Rudka, gm. Zwierzyniec
Rożki, gm. Żółkiewka
Ruskie Piaski, gm. Nielisz
Ruś, gm. Radecznica
Różki, gm. Stary Zamość
Romanina, gm. Stary Zamość
Rozdoły, gm. Sitno
Reforma, gm. Zamość
Raj, gm. Stary Zamość
Radecznica, gm. Radecznica
Rożki-Kolonia, gm. Żółkiewka
Ruszów-Kolonia, gm. Łabunie
Resztówka, gm. Zamość
Reforma, gm. Sitno
Reforma, gm. Stary Zamość
Reforma, gm. Nielisz
Rutki, gm. Sułów
Staw Noakowski, gm. Nielisz
Suchodębie, gm. Skierbieszów
Skokówka, gm. Zamość
Szczebrzeszyn-Stacja, gm. Szczebrzeszyn
Sitaniec-Wolica, gm. Zamość
Stara Wieś, gm. Skierbieszów
Sułówek, gm. Sułów
Sitaniec Poduchowny, gm. Zamość
Stara Wieś, gm. Zwierzyniec
Skaraszów, gm. Zamość
Starowieś, gm. Nielisz
Stare Brody, gm. Szczebrzeszyn
Sułów-Kolonia, gm. Sułów
Stara Wieś, gm. Sułów
Sułów, gm. Sułów
Stęplów-Gościniec, gm. Nielisz
Stara Wieś, gm. Stary Zamość
Staw Ujazdowski-Kolonia, gm. Nielisz
Sławęcin, gm. Skierbieszów
Stryjów, gm. Izbica
Stara Wieś, gm. Zamość
Sady, gm. Szczebrzeszyn
Staw Noakowski-Kolonia, gm. Nielisz
Stara Kolonia, gm. Nielisz
Stawki, gm. Nielisz
Siniec, gm. Żółkiewka
Sitaniec, gm. Zamość
Siedliska Kolonia, gm. Zamość
Stara Kolonia, gm. Skierbieszów
Szur, gm. Krasnobród
Staw Ujazdowski, gm. Nielisz
Skierbieszów, gm. Skierbieszów
Sady, gm. Skierbieszów
Stary Zamość, gm. Stary Zamość
Sekretarzówka, gm. Zwierzyniec
Szczebrzeszyn, gm. Szczebrzeszyn
Szajówka, gm. Izbica
Szperówka, gm. Szczebrzeszyn
Stara Wieś, gm. Nielisz
Sochy, gm. Zwierzyniec
Starowieś, gm. Radecznica
Stanisławka, gm. Sitno
Szopinek, gm. Zamość
Sąsiadka, gm. Sułów
Stara Wieś, gm. Szczebrzeszyn
Starowieś, gm. Zamość
Stara Huta, gm. Krasnobród
Sitno, gm. Sitno
Starowieś, gm. Sułów
Szlak, gm. Zamość
Sulmice, gm. Skierbieszów
Szlakówka, gm. Szczebrzeszyn
Stara Wieś, gm. Sitno
Skierbieszów-Kolonia, gm. Skierbieszów
Siedliska, gm. Zamość
Saki, gm. Krasnobród
Stabrów, gm. Sitno
Szorcówka, gm. Skierbieszów
Szynkarkowa Ulica, gm. Skierbieszów
Sitaniec-Kolonia, gm. Zamość
Szelechy, gm. Szczebrzeszyn
Sosny, gm. Sitno
Sułowiec, gm. Sułów
Średnie Duże, gm. Nielisz
Średnie Małe, gm. Nielisz
Średnia Góra, gm. Stary Zamość
Środek, gm. Szczebrzeszyn
Świniarki, gm. Radecznica
Średnia Wieś, gm. Żółkiewka
Środek, gm. Radecznica
Turzyniec, gm. Zwierzyniec
Tarzymiechy Pierwsze, gm. Izbica
Topornica, gm. Zamość
Tokarka, gm. Radecznica
Tarzymiechy Trzecie, gm. Izbica
Tokarówka, gm. Żółkiewka
Topola, gm. Izbica
Trzęsiny, gm. Radecznica
Tworyczów, gm. Sułów
Tarnogóra, gm. Izbica
Tarnogóra-Kolonia, gm. Izbica
Tarnawatka, gm. Krasnobród
Tuczarnia, gm. Zamość
Topólcza, gm. Zwierzyniec
Tarzymiechy Drugie, gm. Izbica
Turzyniec, gm. Krasnobród
Udrycze-Koniec, gm. Stary Zamość
Ujazdów, gm. Nielisz
Udrycze-Wola, gm. Stary Zamość
Udrycze-Kolonia, gm. Stary Zamość
Ukop, gm. Radecznica
Wymysłówka, gm. Szczebrzeszyn
Wysokie, gm. Zamość
Wólka Horyszowska, gm. Sitno
Wygwizdów, gm. Zwierzyniec
Wólka Nieliska, gm. Nielisz
Wielobycz, gm. Gorzków
Wielącza Poduchowna, gm. Szczebrzeszyn
Wirkowice Drugie, gm. Izbica
Wólka Wieprzecka, gm. Zamość
Wielącza-Kolonia, gm. Szczebrzeszyn
Wał, gm. Izbica
Wielkopole, gm. Gorzków
Warszawa, gm. Krasnobród
Wysokie Pierwsze, gm. Skierbieszów
Wierzba, gm. Stary Zamość
Wólka Orłowska, gm. Izbica
Wywłoczka, gm. Zwierzyniec
Wólka, gm. Zamość
Wierzchowiny, gm. Zamość
Wymysłówka, gm. Zamość
Wólka Złojecka, gm. Nielisz
Wólka Panieńska, gm. Zamość
Wólka, gm. Szczebrzeszyn
Wólka, gm. Żółkiewka
Wierzbie, gm. Łabunie
Wielącza, gm. Szczebrzeszyn
Wojciechówka, gm. Skierbieszów
Wirkowice Pierwsze, gm. Izbica
Wychody, gm. Zamość
Wydmuchówka, gm. Zamość
Wiśniów, gm. Gorzków
Wieprzec, gm. Zamość
Widniówka, gm. Stary Zamość
Wysokie Drugie, gm. Skierbieszów
Wiszenki, gm. Skierbieszów
Wólka Łabuńska, gm. Łabunie
Wiszenki-Kolonia, gm. Skierbieszów
Wisłowiec, gm. Stary Zamość
Widniówka, gm. Gorzków
Wołyń, gm. Łabunie
Władysławin, gm. Żółkiewka
Wólka Husińska, gm. Krasnobród
Wola Żółkiewska, gm. Żółkiewka
Wólka, gm. Stary Zamość
Wygon, gm. Skierbieszów
Wólka, gm. Zwierzyniec
Wierzchowina, gm. Żółkiewka
Wólka Czarnostocka, gm. Radecznica
Wygon, gm. Sułów
Wisłowiec-Kolonia, gm. Stary Zamość
Zasośnina, gm. Skierbieszów
Złojec, gm. Nielisz
Zamostek, gm. Gorzków
Zalesie, gm. Nielisz
Zielone, gm. Krasnobród
Zagóra, gm. Krasnobród
Zamojska, gm. Zamość
Zaburze, gm. Radecznica
Zajezioro, gm. Nielisz
Zarudzie, gm. Nielisz
Zamost, gm. Krasnobród
Zalesie, gm. Zamość
Zwódne, gm. Zamość
Zagóra, gm. Zamość
Zarudka, gm. Skierbieszów
Zakręcie, gm. Radecznica
Zawygon, gm. Krasnobród
Zaburze, gm. Żółkiewka
Zakościół, gm. Radecznica
Za Torem, gm. Nielisz
Zawoda, gm. Skierbieszów
Zagościniec, gm. Radecznica
Zarzecze, gm. Zamość
Zalesie, gm. Izbica
Zawadzka, gm. Zamość
Zawada, gm. Zamość
Zabytów, gm. Skierbieszów
Zacmentarna, gm. Zamość
Zakłodzie, gm. Radecznica
Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec
Zamszany, gm. Nielisz
Zachoiny, gm. Krasnobród
Zapiasek, gm. Krasnobród
Zabłotek, gm. Zamość
Zakarczma, gm. Sułów
Zadwór, gm. Krasnobród
Zarzeka, gm. Krasnobród
Zrąb, gm. Skierbieszów
Zamość, gm. Zamość
Zarudzka, gm. Zamość
Zagrody, gm. Sułów
Zagóra, gm. Szczebrzeszyn
Zarudzie, gm. Zamość
Zaporze, gm. Radecznica
Źrebce, gm. Sułów
Żdanów, gm. Zamość
Żółkiew, gm. Żółkiewka
Żdanówek, gm. Zamość
Żabia Wólka, gm. Radecznica
Żuławy, gm. Krasnobród
Żółkiew-Kolonia, gm. Żółkiewka
Żółkiewka-Osada, gm. Żółkiewka
Żory, gm. Szczebrzeszyn
Żurawnica, gm. Zwierzyniec
Żdanów Główny, gm. Zamość
Payu Dotpay