Co to jest depozyt notarialny

Co to jest depozyt notarialny
艢rednia 4.15/5 na podstawie 92 opinii.

Depozyt notarialny to ma艂o znany spos贸b zabezpieczenia 艣rodk贸w pieni臋偶nych. Jest to narz臋dzie, z kt贸rego mo偶e skorzysta膰 notariusz, a kt贸re mo偶e okaza膰 si臋 przydatne w szeregu okoliczno艣ci prawnych.

Instytucj臋 depozytu notarialnego reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie. W jej artykule 108 ustawodawca wyposa偶y艂 notariuszy w mo偶liwo艣膰 przyjmowania okre艣lonych rzeczy do depozytu notarialnego. Notariusz ma prawo przyj膮膰 rzeczy na przechowanie, co oznacza, 偶e to notariusz ostateczne podejmuje decyzj臋, czy przyjmie rzeczy w depozyt notarialny, ale nie jest do tego zobowi膮zany.

Czym jest depozyt

Depozyt to inaczej przyj臋cie na przechowanie okre艣lonych rzeczy. Z przyj臋ciem do depozytu 艂膮czy si臋 zazwyczaj okre艣lenie szczeg贸艂owych okoliczno艣ci komu i pod jakimi warunkami przedmioty mog膮 zosta膰 z depozytu wydane.

Co mo偶na odda膰 do depozytu notarialnego

Notariusz mo偶e przyj膮膰 do depozytu wy艂膮cznie pieni膮dze w walucie polskiej albo obcej. Dodatkowo, notariusz w razie potrzeby mo偶e przyj膮膰 do depozytu tak偶e papiery warto艣ciowe, przez kt贸re nale偶y rozumie膰: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepis贸w Kodeksu sp贸艂ek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery warto艣ciowe, w tym inkorporuj膮ce prawa maj膮tkowe odpowiadaj膮ce prawom wynikaj膮cym z akcji lub z zaci膮gni臋cia d艂ugu, wyemitowane na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa polskiego lub obcego oraz inne zbywalne prawa maj膮tkowe, kt贸re powstaj膮 w wyniku emisji, inkorporuj膮ce uprawnienie do nabycia lub obj臋cia papier贸w warto艣ciowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieni臋偶nego, odnosz膮ce si臋 do papier贸w warto艣ciowych, walut, st贸p procentowych, st贸p zwrotu, towar贸w oraz innych wska藕nik贸w lub miernik贸w, czyli tak zwane prawa pochodne.

Komu mog膮 zosta膰 wydane rzeczy z艂o偶one do depozytu notarialnego

Pieni膮dze albo papiery warto艣ciowe sk艂ada si臋 do depozytu notarialnego w celu wydania ich osobie wskazanej przy z艂o偶eniu lub jej nast臋pcy prawnemu.

Oznacza to, 偶e sk艂adaj膮cy rzeczy do depozytu notarialnego sam wskazuje, komu mog膮 zosta膰 wydane oraz okre艣la, czy w przypadku na przyk艂ad 艣mierci danej osoby pieni膮dze albo papiery warto艣ciowe b臋d膮 mog艂y zosta膰 wydane nast臋pcy prawnemu (na przyk艂ad spadkobiercy).

Kiedy mo偶na skorzysta膰 z depozytu notarialnego

Notariusz mo偶e przyj膮膰 pieni膮dze albo papiery warto艣ciowe do depozytu notarialnego wy艂膮cznie w zwi膮zku z czynno艣ci膮 dokonywan膮 w jego kancelarii. Oznacza to, 偶e nie w ka偶dej sytuacji rzeczy b臋d膮 mog艂y zosta膰 oddane do depozytu. Przyk艂adowo nie b臋dzie mo偶liwe oddanie w ten spos贸b do depozytu 艣rodk贸w pieni臋偶nych przez rodzica, kt贸ry chcia艂by je przechowa膰 do czasu a偶 jego dziecko stanie si臋 pe艂noletnie i wskaza膰 go jako odbiorc臋 depozytu po tym terminie. Taka sytuacja nie jest bowiem zwi膮zana z 偶adn膮 czynno艣ci膮 dokonywan膮 w kancelarii notariusza.

Depozyt notarialny jest natomiast wykorzystywany jako zabezpieczenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych w聽transakcjach dotycz膮cych nieruchomo艣ci. Podstawowym przyk艂adem, w kt贸rym depozyt notarialny sprawdza si臋 bardzo dobrze, jest transakcja sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Kupuj膮cy oddaje do depozytu pieni膮dze stanowi膮ce r贸wnowarto艣膰 ceny nieruchomo艣ci albo na przyk艂ad zadatek zwi膮zany z聽umow膮 przedwst臋pna sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Wydanie pieni臋dzy sprzedaj膮cemu nast臋puje z聽chwil膮 i na warunkach wskazanych przez strony w umowie oraz przeniesionych do protoko艂u sporz膮dzanego w zwi膮zku z ustanowieniem depozytu notarialnego. Takim warunkiem mo偶e by膰 na przyk艂ad uprawomocnienie si臋 postanowienia o wykre艣leniu, na wniosek sprzedaj膮cego, czyli dotychczasowego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci, hipoteki z ksi臋gi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo艣ci.

Cz臋sto w formie depozytu notarialnego uiszczany jest zadatek. Notariusz stwierdza w贸wczas w聽protokole przyj臋cia pieni臋dzy do depozytu, 偶e cz臋艣膰 ceny (na przyk艂ad ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci) w okre艣lonej kwocie zosta艂a zap艂acona jako zadatek, kt贸r膮 to kwot臋 kupuj膮cy wp艂aci na konto depozytowe notariusza sporz膮dzaj膮cego umow臋, a pozosta艂a do zap艂aty cz臋艣膰 ceny w聽okre艣lonej kwocie zostanie zap艂acona sprzedaj膮cemu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym聽po偶膮dan膮 dat臋 i godzin臋 jej zawarcia oznaczono w umowie przedwst臋pnej.

Oddanie pieni臋dzy do depozytu notarialnego mo偶e nast膮pi膰 tak偶e przy okazji sporz膮dzania innych um贸w w kancelarii notarialnej. Mo偶e w贸wczas stanowi膰 spos贸b zabezpieczenia sp艂aty wierzytelno艣ci, jako alternatywa dla popularnego poddania si臋 egzekucji przez d艂u偶nika na podstawie art. 777 kodeksu post臋powania cywilnego.

Zalet膮 takiego rozwi膮zania jest pewno艣膰, 偶e osoba, kt贸ra ma zap艂aci膰 cen臋 albo kt贸ra staje si臋 d艂u偶nikiem faktycznie posiada pieni膮dze. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego, st膮d umieszczenie pieni臋dzy w depozycie notarialnym jest bezpiecznym rozwi膮zaniem.

Protok贸艂 z przyj臋cia do depozytu notarialnego

Z przyj臋cia pieni臋dzy albo papier贸w warto艣ciowych do depozytu notarialnego notariusz sporz膮dza protok贸艂. Obowi膮zkow膮 form膮 prawn膮 jego sporz膮dzenia jest forma aktu notarialnego. Protok贸艂 stanowi istotn膮 cz臋艣膰 czynno艣ci oddania na przechowanie, bowiem w nim zawiera si臋 informacje o osobie i warunkach wyp艂aty pieni臋dzy z depozytu.

W protokole notariusz wymienia dat臋 przyj臋cia, ustala to偶samo艣膰 osoby sk艂adaj膮cej, dat臋 maj膮cego nast膮pi膰 wydania albo okoliczno艣ci zezwalaj膮ce na wydanie oraz imi臋, nazwisko i聽miejsce zamieszkania osoby odbieraj膮cej depozyt. Wydanie depozytu nast臋puje za pokwitowaniem. Dla pieni臋dzy z艂o偶onych do depozytu notariusz prowadzi specjalne, oddzielne konto bankowe.

Istotne jest, aby protok贸艂 zawiera艂 szczeg贸艂owe i precyzyjne okre艣lenie warunk贸w, po spe艂nieniu kt贸rych pieni膮dze b臋d膮 mia艂y zosta膰 przekazane oznaczonej osobie. W przygotowaniu takich jednoznacznych okre艣le艅 mo偶e pom贸c sam notariusz. Pozwoli to unikn膮膰 konflikt贸w i sytuacji, w聽kt贸rych zachodzi sp贸r co do tego, czy pieni膮dze powinny zosta膰 w danym momencie wyp艂acone, czy te偶 nie.

Opr贸cz powy偶szych element贸w, protok贸艂 powinien zawiera膰 inne elementy niezb臋dne dla akt贸w notarialnych, takie jak: dzie艅, miesi膮c i rok sporz膮dzenia aktu, a w razie potrzeby lub na 偶膮danie strony - godzin臋 i minut臋 rozpocz臋cia i podpisania aktu; miejsce sporz膮dzenia aktu; imi臋, nazwisko i siedzib臋 kancelarii notariusza, a je偶eli akt sporz膮dzi艂a osoba wyznaczona do zast臋pstwa notariusza lub upowa偶niona do dokonywania czynno艣ci notarialnych - imi臋 i nazwisko tej osoby; imiona, nazwiska, imiona rodzic贸w i miejsce zamieszkania os贸b fizycznych, nazw臋 i siedzib臋 os贸b prawnych lub innych podmiot贸w bior膮cych udzia艂 w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania os贸b dzia艂aj膮cych w imieniu os贸b prawnych, ich przedstawicieli lub pe艂nomocnik贸w, a tak偶e innych os贸b obecnych przy sporz膮dzaniu aktu. Ponadto akt notarialny przyj臋cia pieni臋dzy do depozytu powinien zawiera膰 艣wiadczenia stron, z powo艂aniem si臋 w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; stwierdzenie, na 偶膮danie stron, fakt贸w i istotnych okoliczno艣ci, kt贸re zasz艂y przy spisywaniu aktu; stwierdzenie, 偶e akt zosta艂 odczytany, przyj臋ty i聽podpisany; podpisy bior膮cych udzia艂 w akcie oraz os贸b obecnych przy sporz膮dzaniu aktu oraz podpis notariusza.

Ile kosztuje ustanowienie depozytu notarialnego

Oddanie pieni臋dzy albo papier贸w warto艣ciowych w depozyt notarialny, a w艂a艣ciwie ich przyj臋cie na przechowanie, jest czynno艣ci膮 odp艂atn膮. Protok贸艂 ze sporz膮dzenia aktu notarialnego oddania pieni臋dzy albo papier贸w warto艣ciowych do depozytu sporz膮dza si臋 w formie aktu notarialnego. Jest to obowi膮zkowa forma sporz膮dzenia protoko艂u oddania rzeczy do depozytu.

Op艂ata za umieszczenie 艣rodk贸w w depozycie notarialnym jest zale偶na od warto艣ci czynno艣ci, jakiej dokonuje si臋 w kancelarii notarialnej, a wi臋c na przyk艂ad od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Op艂ata za przyj臋cie na przechowanie wynosi w贸wczas po艂ow臋 warto艣ci maksymalnej taksy notarialnej, kt贸r膮 p艂aci si臋 od dokonywanej czynno艣ci g艂贸wnej. Kwoty taksy maksymalnej, czyli wynagrodzenia notariusza, wskazane s膮 w聽Rozporz膮dzeniu Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przyk艂adowo przy sprzeda偶y nieruchomo艣ci za cen臋 50 tysi臋cy z艂otych stawka taksy notarialnej za przyj臋cie pieni臋dzy do depozytu wyniesie oko艂o 355 z艂otych. Dla por贸wnania przy nieruchomo艣ci wartej dwa miliony z艂otych, stawka za sporz膮dzenie protoko艂u oddania pieni臋dzy do depozytu notarialnego wynosi膰 b臋dzie 3.385 tysi臋cy z艂otych.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin