Księgi wieczyste po numerze działki - jak znaleźć

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki?

Pamiętamy czasy, kiedy aby uzyskać informacje o nieruchomości znajdujące się w księgach wieczystych konieczne było udanie się do sądu rejonowego i przeglądanie ich w formie tradycyjnych, papierowych akt. Na szczęście od wielu lat istnieje już możliwość dostępu do nich w internecie. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępnione są one w formie elektronicznych dokumentów. System Elektronicznej Księgi Wieczystej pozwala na przeglądanie zawartości księgi wieczystej. Jest jednak pewne ale. Aby móc skorzystać z internetowej wyszukiwarki konieczna jest znajomość numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości. Nie posiadając takiego numeru zamykamy sobie możliwość skorzystania z niej. Co więc zrobić w takiej sytuacji, kiedy dysponujemy numerem działki, jednak nie znamy numeru księgi wieczystej?

Sprawdzenie numeru działki ewidencyjnej

Numer działki ewidencyjnej jest swego rodzaju identyfikatorem danej działki. Każdy z nich ma określoną według schematu budowę – WWPPGG_R.XXXX.NR. Dane litery oznaczają tutaj: WW – kod województwa, PP – kod powiatu, GG – kod gminy, R – typ gminy (podział na wiejską, miejską, dzielnicę itp.), XXXX – numer obrębu ewidencyjnego w gminie oraz NR – numer działki w obrębie ewidencyjnym.

Jeżeli nie znamy pełnego numeru ewidencyjnego działki nic nie szkodzi. Wystarczy nam znajomość numeru działki oraz jej lokalizacja. Dzięki temu możemy skorzystać z pomocy serwisu Geoportal. Pomoże nam on w ustaleniu pełnego numeru ewidencyjnego interesującej nas działki. Pierwszym krokiem jaki musimy poczynić jest wejście na stronę http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. Tam należy zlokalizować miejscowość, w której położona jest nasza nieruchomość. Jeżeli klikniemy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w ową lokalizację zobaczymy kontury działek oraz numery poszczególnych z nich. Jeżeli czerwone kontury działek nie pojawiają się w naszej przeglądarce należy sprawdzić czy opcja Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów jest włączona. Znajduje się ona w zakładce Zawartość Mapy. Chcąc otrzymać pełny identyfikator działki należy kliknąć lewym przyciskiem na zieloną literkę i oraz kolejno na numer interesującej nas działki. Wyskoczy nam wówczas okienko z pełnym numerem ewidencyjnym działki.

Numer księgi wieczystej na podstawie numeru działki ewidencyjnej

Mamy już numer działki ewidencyjnej – i co dalej? Kolejnym krokiem jest wejście na stronę internetową https://ekw.plus gdzie wpisujemy uzyskany przez nas numer. Otrzymamy w ten sposób listę wyników, a pośród nich interesującą nas działkę. Numer księgi wieczystej pojawi się tylko częściowo. Chcąc odkryć go w całości należy w niego kliknąć. Nie jest to wyszukiwarka darmowa, tym samym należy uiścić stosowną opłatę. Po opłaceniu system odkryje pełen numer księgi wieczystej nieruchomości. Znając numer księgi wieczystej możemy śmiało udać się na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Z kolei tam w wyszukiwarce wpisując uzyskany numer, otrzymamy dostęp do księgi wieczystej nieruchomości.

Payu Dotpay