Dostęp do księgi wieczystej kiedyś i dziś

Dostęp do księgi wieczystej w obecnych czasach jest niezwykle łatwy. Jest ona bowiem w formie elektronicznej bazy danych, do której każdy z nas może mieć dostęp ze względu na jawność zawartych tam informacji. Wystarczy znać jedynie numer interesującej nas księgi wieczystej. Wcześniej sytuacja nie była tak prosta. Do akt księgi wieczystej nie miał dostępu każdy zainteresowany. Aby móc je przeglądać należało udać się do sądu, gdyż były one dostępne jedynie w formie fizycznej dokumentacji. Przez cały czas przeglądania akt towarzyszył nam pracownik sądu oraz musieliśmy wykazać interes prawny. Dostęp do akt był prawnie ograniczony. Treść księgi wieczystej bowiem zawiera różnego rodzaju rozstrzygnięcia sądów, akty notarialne obecnych i byłych właścicieli nieruchomości i wiele innych. Wszystkie te dokumenty zawierają dane osobowe, a także informacje dotyczące sytuacji majątkowej lub rodzinnej właścicieli, a także i osób trzecich znajdujących się w księdze wieczystej. A są to jak wiadomo informacje prywatne.

Interes prawny

Co do zasady dostęp do akt mogła uzyskać jedynie osoba posiadająca w tym interes prawny. Z pewnością jest nim każdy, którego nazwisko znajduje się w księdze wieczystej, nie tylko właściciel nieruchomości, ale np. również: dożywotnik, wierzyciel hipoteczny, użytkownik wieczysty, czy osoba z prawem do pierwokupu. Jednak nie tylko osoby wyszczególnione w księdze wieczystej mają interes prawny we wglądzie do niej. Tak naprawdę wystarczyło w określony sposób uprawdopodobnić swoje prawa do nieruchomości aby uzyskać dostęp do akt. Z tej możliwości korzystały osoby, które były uprawnione do dochodzenia w procesie uzgodnienia treści księgi wieczystej z faktycznym stanem prawnym, osoby których prawa ujawniono wadliwie lub nie ujawniono ich wcale, a także spadkobiercy uprawnionego, w sytuacji w której chcą uchylić istniejące stwierdzenie nabycia spadku. Co do zasady wniosek był subiektywnie rozpatrywane przez sąd.

Wydział Ksiąg Wieczystych

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie skorzystać z internetowej bazy danych ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości musisz zaopatrzyć się w stosowny pakiet dokumentów przed zawitaniem w Sądzie Rejonowym. Mianowicie z pewnością należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz m. in. odpis skrócony aktu urodzenia, zgonu, testament, akt notarialny – w zależności od interesu prawnego. Umożliwi Ci to uprawdopodobnienie interesu prawnego związanego z nieruchomością.

Payu Dotpay