Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania

Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania
Średnia 4.04/5 na podstawie 24 opinii.

Jak sprawdzić właściciela mieszkania?

Zapewne mieliście sytuację w której zastanawialiście się kto jest właścicielem mieszkania, zwłaszcza gdy planowaliście zakup danej nieruchomości, a informacja ta nie została Wam wprost przedstawiona. Nawet jednak jeśli dysponujemy wiedzą kto jest właścicielem danej nieruchomości, warto tą informację zweryfikować w rzetelnym źródle, zwłaszcza kiedy chcemy dokonać transakcji.

Kto może dokonać sprzedaży mieszkania?

Jak powszechnie wiadomo sprzedaży może dokonać jedynie właściciel danej nieruchomości, posiadający do niej prawo własności lub osoba przez niego wskazana, czyli pośrednik. Coraz częściej dzieje się tak, że właściciel korzysta z pomocy osoby trzeciej, tym samym my jako kupujący nie mamy możliwości jego poznania. Pełnomocnik bowiem dopełnia za niego wszelkich formalności związanych z transakcją. Tym samym powinniśmy być bardzo ostrożni i bezwzględnie udać się do notariusza, zwłaszcza jeśli podczas zawierania umowy przedwstępnej pełnomocnik legitymuje się jedynie dokumentem w formie cywilnoprawnej. Dopiero dokument potwierdzony notarialnie pozwala nam na bezpiecznie wpłacenie zadatku. W przeciwnym razie nie mamy pewności, gdzie zostaną pokierowane wpłacone przez nas pieniądze. Szczególną, inną formą uzyskania prawa własności nieruchomości jest poświadczenie dziedziczenia. W tym przypadku jednak istnieje ryzyko dla nabywcy, że spadkobierca nie jest jedyną osobą upoważnioną do nieruchomości. Na szczęście w tej sytuacji prawo stoi po stronie kupującego, a odpowiedzialność karna leży po stronie sprzedawcy.

Dlaczego ustalenie właściciela mieszkania jest tak istotne?

Ustalenie kto jest właścicielem danej nieruchomości jest niezwykle ważne z punktu widzenia chęci dokonania zakupu. Dokumentem określającym prawo do rozporządzenia nieruchomością jest podstawa jej nabycia. Może się jednak tak zdarzyć, że na danej nieruchomości nałożone są pewne ograniczenia. Część z nich nie wyłącza możliwości sprzedaży mieszkania, więc nieuważny kupiec może nieświadomie przysporzyć sobie dodatkowych problemów, obciążeń i zmartwień w przyszłości. Warto mieć na uwadze, że sam fakt bycia właścicielem nieruchomości nie zawsze rodzi pełne prawo do zarządzania nią. Jest na szczęście możliwość aby to sprawdzić. Takich informacji należy szukać w dziale trzecim księgi wieczystej interesującego nas mieszkania. Jeżeli zauważymy tam jakiekolwiek niepokojące nas wpisy, warto skonsultować je z notariuszem lub prawnikiem.

W sytuacji, w której kupujący zawrze transakcję z osobą nieuprawnioną do sprzedaży mieszkania wyrok rozstrzygający wydaje sąd. Umowa sprzedaży nie zostaje jednak cofnięta, bowiem niosłoby to ze sobą szereg niekorzystnych konsekwencji dla nabywcy. Ustalana jest jedynie odpowiedzialność karna i uregulowane zostają kwestie finansowe.

Księga wieczysta mieszkania

Nie każde mieszkanie ma założoną księgę wieczystą. Co w przypadku kiedy interesujące nas mieszkanie jej nie posiada? Jak wówczas możemy ustalić kto jest jego właścicielem? Pamiętajmy, że w każdym wypadku podstawą własności nieruchomości jest dokument potwierdzający jej nabycie. Jeżeli sprzedający dysponuje takim dokumentem możemy udać się do zarządcy nieruchomości. Tam znajdziemy dokumentację dotyczącą danego mieszkania. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa nie jest ona jednak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Niemniej jednak administracja pozwala nam przynajmniej potwierdzić dane właściciela. Zyskujemy więc pewność, że osoba sprzedająca jest osobą, która ma pełne prawa do mieszkania.

Z kolei może się zdarzyć również sytuacja, że mieszkanie ma założoną księgę wieczystą, natomiast właściciel nie posiada jej numeru. Obecnie na szczęście sami możemy wejść jego w posiadanie na podstawie adresu nieruchomości korzystając odpłatnie z wyszukiwarki na stronie https://ekw.plus. Istnieje również możliwość zwrócenia się do firmy zewnętrznej w celu ustalenia numeru księgi wieczystej nieruchomości. Jest to jednak alternatywa droższa i czasochłonna.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin