Jak rozwi膮za膰 sp贸r o granice dzia艂ki

Jak rozwi膮za膰 sp贸r o granice dzia艂ki
艢rednia 4.01/5 na podstawie 92 opinii.

Zar贸wno w przesz艂o艣ci jak i dzi艣 zdarza si臋, 偶e w艂a艣ciciele s膮siaduj膮cych dzia艂ek maj膮 w膮tpliwo艣ci co do prawid艂owego przebiegu ich granicy. Sytuacja ta niekiedy powoduje trwaj膮ce wiele lat konflikty, wp艂ywa na codzienne funkcjonowanie, a tak偶e znacznie utrudnia potencjaln膮 sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Istniej膮 mechanizmy prawne, kt贸re pozwalaj膮 taki sp贸r zako艅czy膰.

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, jak aktualnie wygl膮da przebieg granicy dzia艂ki w聽rejestrach krajowych jest skorzystanie z Geoportalu Krajowego. W tym celu nale偶y zlokalizowa膰 dzia艂k臋 po jej adresie albo po numerze dzia艂ki i sprawdzi膰 jej granice na podstawie lokalizacji na mapie. Cz臋sto jednak zdarza si臋, 偶e granice dzia艂ki zaznaczone w rejestrze odbiegaj膮 od tych, kt贸re funkcjonuj膮 w rzeczywisto艣ci. Taka sytuacja cz臋sto rodzie sp贸r pomi臋dzy s膮siadami, czyli w艂a艣cicielami s膮siaduj膮cych ze sob膮 nieruchomo艣ci.

Post臋powanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomo艣ci

Pierwszym dzia艂aniem, kt贸re mo偶e podj膮膰 osoba, kt贸ra chce ustali膰 przebieg granic dzia艂ki jest zwr贸cenie si臋 do w贸jta burmistrza albo prezydenta miasta, w kt贸rym po艂o偶ona jest nieruchomo艣膰. Post臋powanie o rozgraniczenie nieruchomo艣ci przeprowadzane jest na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 17 maja 1989 roku 鈥 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozgraniczenie nieruchomo艣ci ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez okre艣lenie po艂o偶enia punkt贸w i linii granicznych, utrwalenie tych punkt贸w znakami granicznymi na gruncie oraz sporz膮dzenie odpowiednich dokument贸w. Rozgraniczeniu podlegaj膮, w miar臋 potrzeby, wszystkie albo niekt贸re granice okre艣lonej nieruchomo艣ci z przyleg艂ymi nieruchomo艣ciami lub innymi gruntami, a dokonuj膮 go w贸jtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, niekiedy, s膮dy.

Post臋powanie o rozgraniczenie mo偶e zosta膰 rozpocz臋te z urz臋du, je艣li organy administracji same zauwa偶膮 nieprawid艂owo艣ci oraz przy scalaniu grunt贸w, albo na wniosek zainteresowanej osoby.

Przebieg post臋powania o rozgraniczenie nieruchomo艣ci

Czynno艣ci ustalania przebiegu granic wykonuje upowa偶niony geodeta upowa偶niony przez w贸jta, burmistrza albo prezydenta miasta geodeta.

Geodeta dokonuje przegl膮du wszelkiej dost臋pnej dokumentacji dotycz膮cej dotychczasowego wyznaczenia granic, a tak偶e udaje si臋 na miejsce sporu i przygl膮da si臋 obszarom granicznym, poszukuj膮c znak贸w i 艣lad贸w granicznych, oceniaj膮c po艂o偶enie ogrodzenia i spos贸b u偶ytkowania nieruchomo艣ci. Przy ustalaniu przebiegu granic geodeta bierze pod uwag臋 wspomniane znaki i聽艣lady graniczne, a tak偶e mapy i inne dokumenty.

Je偶eli dane co do dotychczasowego przebiegu granic s膮 niewystarczaj膮ce, a tak偶e je偶eli w og贸le ich nie ma albo s膮 dane pochodz膮ce z r贸偶nych 藕r贸de艂 s膮 ze sob膮 sprzeczne 鈥 na przyk艂ad to, co wynika z map odbiega od po艂o偶enia znak贸w granicznych, ustala si臋 przebieg granicy na podstawie zgodnego o艣wiadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku post臋powania nie sk艂ada 偶adnego o艣wiadczenia i nie kwestionuje przebiegu granicy. Oznacza to, 偶e w braku pe艂nej dokumentacji, w przypadku je偶eli jeden z s膮siad贸w doprowadzi do wszcz臋cia post臋powania o聽rozgraniczenie, a drugi z s膮siad贸w b臋dzie w toku tego post臋powania bierny (nie b臋dzie sk艂ada艂 o艣wiadcze艅, nie zakwestionuje przebiegu granicy, z kt贸rym si臋 nie zgadza), w贸wczas granica zostanie wyznaczona zgodnie z wol膮 pierwszego z nich. Dlatego tak wa偶ne jest branie czynnego udzia艂u w post臋powaniu o rozgraniczenie nieruchomo艣ci.

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta ma obowi膮zek nak艂ania膰 strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodet膮 ma moc ugody s膮dowej, co oznacza, 偶e nie b臋dzie kwestionowana.

Nieod艂膮cznym elementem post臋powania rozgraniczaj膮cego jest wizyta geodety na terenie s膮siaduj膮cych ze sob膮 nieruchomo艣ci. Wezwanie do stawienia si臋 na gruncie dor臋cza si臋 stronom za zwrotnym po艣wiadczeniem odbioru i nie p贸藕niej ni偶 siedem dni przed wyznaczonym terminem. W wezwaniu widnieje informacja o skutkach niestawiennictwa, a tak偶e o tym, 偶e nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynno艣ci geodety. Natomiast razie usprawiedliwionego niestawiennictwa (np. z powodu choroby), geodeta wstrzymuje czynno艣ci do czasu ustania przyczyny - nie d艂u偶ej ni偶 na okres jednego miesi膮ca. W takim przypadku mo偶na r贸wnie偶 wyznaczy膰 swojego pe艂nomocnika do stawienia si臋 na dzia艂ce. Po dokonaniu czynno艣ci ustalenia przebiegu granic geodeta sporz膮dza protok贸艂 graniczny lub akt ugody stron co do przebiegu granic.

Je偶eli natomiast ugoda nie zosta艂a zawarta, , ale ustalenie przebiegu granicy nast膮pi艂o na podstawie zebranych dowod贸w lub zgodnego o艣wiadczenia stron, przez w贸jta, burmistrza lub pretendenta miasta wydana zostaje decyzja o rozgraniczeniu nieruchomo艣ci. Przed wydaniem decyzji ocenia si臋 prawid艂owo艣膰 czynno艣ci dokonanych przez geodet臋 i do艂膮cza sporz膮dzon膮 dokumentacj臋 do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przekazanie sprawy o rozgraniczenie do s膮du powszechnego

Je偶eli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody ani nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczenia, czyli brak jest zgodnych o艣wiadcze艅 stron albo dokumentacji) upowa偶niony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne wed艂ug ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokument贸w i聽wskaza艅 stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporz膮dza opini臋 i ca艂o艣膰 dokumentacji przekazuje w艂a艣ciwemu w贸jtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. W艂a艣ciciele lub inne osoby w艂adaj膮ce nieruchomo艣ciami s膮 obowi膮zane do ochrony ustanowionych przez geodet臋 znak贸w granicznych.

Nast臋pnie nast臋puje umorzenie post臋powania administracyjnego i przekazanie sprawy do rozpatrzenia s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na po艂o偶enie nieruchomo艣ci. S膮d rozpatruje spraw臋 w tzw. post臋powaniu nieprocesowym. S膮d podczas rozpatrywania sprawy kieruje si臋 przepisami wskazanymi w przepisach prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - je偶eli granice grunt贸w sta艂y si臋 sporne, a stanu prawnego nie mo偶na stwierdzi膰, ustala si臋 granice wed艂ug ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby nie mo偶na by艂o stwierdzi膰 ostatniego spokojnego stanu posiadania, a post臋powanie rozgraniczeniowe nie doprowadzi艂o do ugody mi臋dzy interesowanymi, s膮d ustali granice z聽uwzgl臋dnieniem wszelkich okoliczno艣ci. S膮d mo偶e przy tym przyzna膰 jednemu z w艂a艣cicieli odpowiedni膮 dop艂at臋 pieni臋偶n膮.

W艂a艣ciciele grunt贸w s膮siaduj膮cych obowi膮zani s膮 do wsp贸艂dzia艂ania przy rozgraniczeniu grunt贸w oraz przy utrzymywaniu sta艂ych znak贸w granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urz膮dzenia i utrzymywania sta艂ych znak贸w granicznych ponosz膮 po po艂owie.

Istnieje prawne domniemanie, 偶e mury, p艂oty, miedze, rowy i inne urz膮dzenia podobne, znajduj膮ce si臋 na granicy grunt贸w s膮siaduj膮cych, s艂u偶膮 do wsp贸lnego u偶ytku s膮siad贸w. To samo dotyczy drzew i krzew贸w na granicy.聽Korzystaj膮cy z wymienionych urz膮dze艅 s膮 zobowi膮zani s膮 ponosi膰 wsp贸lnie koszty ich utrzymania.

S膮d dokonuje ustale艅 co do ostatniego spokojnego stanu posiadania przy pomocy ekspertyz geodety, st膮d nale偶y mie膰 na wzgl臋dzie wszelkie opinie geodety wydane podczas trwania post臋powania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomo艣ci, bowiem mog膮 one by膰 wskaz贸wk膮 co do tego, jak potoczy si臋 post臋powanie s膮dowe i jaki b臋dzie mia艂o rezultat.

Ostatni spokojny stan posiadania

Zgodnie ze stanowiskiem S膮du Najwy偶szego prezentowanym przy okazji rozpatrywania tego rodzaju spraw nale偶y stwierdzi膰, 偶e stanem spokojnego posiadania jest ustabilizowany stan posiadania nieruchomo艣ci, kt贸ry trwa d艂ugo, jednak nie a偶 tak d艂ugo, by pozwoli膰 stwierdzi膰 zasiedzenie nieruchomo艣ci (czyli nabycie jej w艂asno艣ci poprzez jej d艂ugotrwa艂e posiadanie jak w艂a艣ciciel). Przy jego ocenie uwzgl臋dnia si臋 wszelkie mo偶liwe okoliczno艣ci. Chodzi o to, 偶e posiadanie tego pasa gruntu trwa tak d艂ugo, 偶e pozbawienie go posiadacza gruntu, kt贸ry do tej pory z niego korzysta艂 narusza艂oby, w ocenie s膮du, zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego. Oznacza to, 偶e preferowan膮 przez ustawodawc臋 osob膮, kt贸ra b臋dzie w艂a艣cicielem spornego pasa gruntu jest osoba, kt贸ra do tej pory z niego korzysta艂a, przy uwzgl臋dnieniu poj臋cia ostatniego spokojnego stanu posiadania.

Co istotne postanowienia s膮d贸w oraz wy偶ej wspomniane decyzje o rozgraniczeniu s膮 z urz臋du przesy艂ane do wydzia艂贸w ksi膮g wieczystych s膮d贸w, a tak偶e do starost贸w. Ma to na celu ujawnienia przebiegu granicy w ksi臋gach wieczystych oraz w ewidencji grunt贸w i budynk贸w.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin