Kto i kiedy mo偶e uzyska膰 dane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w?

Kto i kiedy mo偶e uzyska膰 dane z ewidencji grunt贸w i budynk贸w?
艢rednia 3.94/5 na podstawie 189 opinii.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w (inaczej kataster nieruchomo艣ci) to system informacyjny zapewniaj膮cy gromadzenie, aktualizacj臋 oraz udost臋pnianie, w spos贸b jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich w艂a艣cicielach oraz o innych podmiotach w艂adaj膮cych lub gospodaruj膮cych tymi gruntami, budynkami lub lokalami. Prowadzenie ewidencji grunt贸w i budynk贸w dla obszaru powiatu nale偶y do starosty i zosta艂o uregulowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i聽kartograficzne.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w obejmuje informacje dotycz膮ce: grunt贸w - ich po艂o偶enia, granic, powierzchni, rodzaj贸w u偶ytk贸w gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksi膮g wieczystych lub zbior贸w dokument贸w, je偶eli zosta艂y za艂o偶one dla nieruchomo艣ci, w sk艂ad kt贸rej wchodz膮 grunty; budynk贸w - ich po艂o偶enia, przeznaczenia, funkcji u偶ytkowych i og贸lnych danych technicznych oraz lokali - ich po艂o偶enia, funkcji u偶ytkowych oraz powierzchni u偶ytkowej.

W ewidencji grunt贸w i budynk贸w wykazuje si臋 tak偶e: w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci (a w przypadku nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa lub jednostek samorz膮du terytorialnego - opr贸cz w艂a艣cicieli inne podmioty, w kt贸rych w艂adaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepis贸w o gospodarowaniu nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa, znajduj膮 si臋 te nieruchomo艣ci; w przypadku grunt贸w, dla kt贸rych ze wzgl臋du na brak ksi臋gi wieczystej, zbioru dokument贸w albo innych dokument贸w nie mo偶na ustali膰 ich w艂a艣cicieli - osoby lub inne podmioty, kt贸re w艂adaj膮 tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania), a tak偶e miejsce pobytu sta艂ego lub adres siedziby tych podmiot贸w. Informacje te zawarte s膮 w operacie ewidencyjnym, kt贸ry jest jawny.

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci maj膮 obowi膮zek zg艂aszania w艂a艣ciwemu staro艣cie zmiany danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w, w terminie 30 dni od powstania takiej zmiany. R贸wnie偶 s膮dy, notariusze oraz organy administracji publicznej przekazuj膮 staro艣cie informacje wskazane w ustawie.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w jest bardzo istotnym rejestrem z gospodarczego punktu widzenia, bowiem dane w niej zawarte stanowi膮 podstaw臋 planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatk贸w i 艣wiadcze艅, oznaczania nieruchomo艣ci w ksi臋gach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomo艣ciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Udost臋pnianie informacji z operatu ewidencyjnego (z ewidencji grunt贸w i budynk贸w)

Starosta udost臋pnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w szczeg贸lno艣ci w formie: wypis贸w z聽rejestr贸w, kartotek i wykaz贸w tego operatu; wyrys贸w z mapy ewidencyjnej; kopii dokument贸w uzasadniaj膮cych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, a tak偶e plik贸w komputerowych sformatowanych zgodnie z obowi膮zuj膮cym standardem wymiany danych ewidencyjnych.

Ka偶dy mo偶e 偶膮da膰 udost臋pnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Jednak starosta udost臋pnia dane z ewidencji grunt贸w i聽budynk贸w w zakresie, w jakim zawieraj膮 one dane w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci (tzw. dane podmiotowe) oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawieraj膮ce takie dane, tylko na 偶膮danie: w艂a艣cicieli oraz os贸b i jednostek organizacyjnych w艂adaj膮cych gruntami, budynkami lub lokalami, kt贸rych dotyczy udost臋pniany zbi贸r danych lub wypis; organ贸w administracji publicznej; operator贸w sieci i systemu przesy艂owego, a tak偶e innych podmiot贸w, kt贸re maj膮 w tym interes prawny.

Interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w

Bior膮c pod uwag臋 orzecznictwo s膮d贸w administracyjnych mo偶na wskaza膰, 偶e osob膮, kt贸ra posiada interes prawny w uzyskaniu danych podmiotowych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w nie jest wierzyciel, kt贸ry wszcz膮艂 post臋powanie egzekucyjne w stosunku do w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci. Wierzyciel nie mo偶e zatem w ten spos贸b sprawdzi膰, czy jego d艂u偶nik widnieje w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci. Jako ciekawostk臋 mo偶na wskaza膰, i偶 r贸wnie偶 zgodnie ze stanowiskiem s膮du, poj臋cie interesu prawnego nie obejmuje w tym przypadku os贸b 艣wiadcz膮cych us艂ugi detektywistyczne na podstawie ustawy z dnia 6.07.2001 o us艂ugach detektywistycznych.

Jako przyk艂ad osoby, kt贸ra posiada interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w wskaza膰 mo偶na spadkobierc臋, kt贸ry nie przeprowadzi艂 jeszcze post臋powania o stwierdzenie nabycia spadku (a聽wi臋c nie jest jeszcze w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci), ale za pomoc膮 dokument贸w jest w stanie wykaza膰 swoje nast臋pstwo prawne, a dane z ewidencji s膮 mu potrzebne do przeprowadzenia post臋powania spadkowego.

Uzyskanie danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w

W celu uzyskania wypisu i/albo wyrysu z ewidencji grunt贸w i budynk贸w nale偶y z艂o偶y膰 w urz臋dzie gminy odpowiedni wniosek, sporz膮dzony na urz臋dowym formularzu (formularz EGiB 鈥 wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego). We wniosku nale偶y wskaza膰 dane dotycz膮ce wnioskodawcy, przedmiot wniosku (a wi臋c co i z jakiej konkretnie ewidencji chce si臋 uzyska膰), a tak偶e dane okre艣laj膮ce nieruchomo艣膰 oraz uzasadnienie wniosku (np. wskazanie, 偶e jest si臋 w艂a艣cicielem albo wykazanie interesu prawnego). Nast臋pnie wnioskodawca wskazuje, czy chce odebra膰 dokumenty w聽postaci papierowej czy elektronicznej oraz spos贸b odbioru dokument贸w.

Op艂at臋 za uzyskanie wypis贸w i wyrys贸w wnosi si臋 przed ich otrzymaniem, po uzyskaniu wyliczenia nale偶nej kwoty przez urz膮d. Kwoty okre艣lone s膮 w za艂膮czniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i聽kartograficzne. Przyk艂adowe koszty kszta艂tuj膮 si臋 nast臋puj膮co: Wypis z rejestru grunt贸w w postaci dokumentu elektronicznego 鈥 40 z艂, a w postaci drukowanej - 50 z艂; Wypis z rejestru grunt贸w bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 鈥 24 z艂, drukowanego 鈥 30 z艂; Wypis z rejestru grunt贸w oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 鈥 140 z艂, drukowanego 鈥 150 z艂; Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 鈥 105 z艂, drukowanego 鈥 110 z艂. Wypisy z rejestr贸w i kartotek wydaje si臋 w terminie 7 dni roboczych, a wyrysy z mapy ewidencyjnej w聽terminie 10 dni roboczych. Od decyzji odmownej wydania wypisu b膮d藕 wyrysu mo偶na wnie艣膰 odwo艂anie.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin