Mieszkanie od syndyka

Rynek nieruchomości obecnie pozwala na szeroki wybór źródła z którego zdecydujemy się na zakup mieszkania. Może to być nieruchomość wprost od dewelopera, nieruchomość od prywatnego właściciela, lub nieruchomość od syndyka. Zwykle ostatnie dwie opcje dają nam możliwość nabycia nieruchomości po okazyjnej cenie, z czego najczęściej możemy liczyć na takie oferty przy sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

Nieruchomości sprzedawane przez syndyków

W sytuacji w której firmy i osoby fizyczne popadają w długi i nie mają możliwości w określonym czasie wpłacać funduszy na zaciągnięte przez siebie zobowiązania wówczas ogłaszają upadłość konsumencką. Instytucja ta pozwala na odzyskanie stabilności finansowej, jednak związana jest z utratą części posiadanego majątku, np. mieszkania. Właśnie stąd pochodzą nieruchomości sprzedawane przez syndyków – zarówno z likwidacji majątków firm jak i osób fizycznych. Syndyk jest bowiem zarządcą majątku osób i podmiotów, które ogłosiły upadłość. Są to mieszkania przeróżne – w różnych stanie technicznym, o różnym metrażu, o innym położeniu, nie tak jak w przypadku mieszkań deweloperskich. Dlatego też jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem mieszkania od syndyka, powinniśmy je w pierwszej kolejności sprawdzić i obejrzeć.

Procedura sprzedaży nieruchomości przez syndyka

Syndyk sprzedaje mieszkania w ramach dwóch różnych procedur – zarówno z wolnej ręki, jak i w ramach przetargu. W przypadku sprzedaży w ramach przetargu osoba zainteresowana kupnem nieruchomości jest zobowiązana do wpłacenia wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości oraz do przygotowania oferty dla syndyka. Przy sprzedaży nieruchomości w formie przetargu syndyk precyzuje sposób składania ofert w wystosowanym przez siebie ogłoszeniu. Jeśli chodzi o sprzedaż z wolnej ręki to transakcja ta także ma najczęściej formę przetargu i podobne warunki przystąpienia. Umowa sprzedaży nieruchomości przez syndyka wymaga formy w postaci aktu notarialnego. Tym samym nabywca musi opłacić koszty związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz taksą notarialną. Nabywca po zakupie nieruchomości może złożyć wniosek o wykreślenie adnotacji, np. o hipotekach znajdujących się w księdze wieczystej nieruchomości.

Oferty nieruchomości od syndyka

Zakupić nieruchomość od syndyka może każdy z nas z wyłączeniem samego syndyka oraz osób z nim spokrewnionych. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości mogą znaleźć się w różnych miejscach, w tym: w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na tablicy ogłoszeń przy Sądzie Rejonowym oraz na różnego rodzaju serwisach i portalach ogłoszeniowych.

Payu Dotpay