Rozliczenie domu w kosztach firmy

W lipcu 2020 roku pojawiła się Indywidualna Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotycząca indywidualnej stawki amortyzacji budynku.

Wnioskodawczyni, która prowadzi działalność gospodarczą, jako osoba prywatna, chce zakupić budynek mieszkalny trwale związany z gruntem. Obiekt nie jest wykorzystywany przez obecnego właściciela przez co najmniej 60 miesięcy. Budynek znajduje się w turystycznej miejscowości i wnioskodawczyni, ma zamiar ulepszyć go i dostosować do wynajmu dla turystów.

Zakres prac, jakie wnioskodawczyni ma w planach wykonać to m.in.: budowa kominka, założenie instalacji fotowoltaicznej, zaadaptować piętro na cele mieszkalne, zamontować schody, grzejnik, dobudować taras z zadaszeniem i wykonać ocieplenie fundamentów.

Wszystkie prace i zakupy związane z ulepszeniem budynku, będą dokumentowane fakturami i umowami, potwierdzającymi poniesione wydatki.

W opisanej sytuacji, wnioskodawczyni poniesie wydatki stanowiące co najmniej 30% wartości budynku i co więcej, wydatki zostaną poniesione przed wprowadzeniem budynku do ewidencji środków trwałych, prowadzonej już przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Po wykonaniu ulepszeń, kobieta rozszerzy przedmiot prowadzonej działalności o wynajem krótko- i długoterminowy oraz wprowadzi dom do ewidencji środków trwałych jako inny budynek niemieszkalny wymieniony w rodzaju 109 klasyfikacji.

Wnioskodawczyni chce zamortyzować nieruchomość w ciągu trzech lat, a podstawą odpisów ma być cena zakupu nieruchomości, powiększona o poniesione wydatki na ulepszenie budynku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z powyższymi wnioskami i wskazał, że spełnione są warunki indywidulanej amortyzacji.

Payu Dotpay