Zarządca nieruchomości wybrany przez dewelopera

Kupując mieszkanie deweloperskie, często jesteśmy skazani na zarządcę nieruchomości wybranego przez dewelopera. Zazwyczaj jest to firma, z która deweloper współpracuje kilka lat, ale czy odpowiada ona właścicielom nieruchomości, to już inna kwestia.

Kupując nieruchomość deweloperską, często nie zwracamy uwagi na wszystkie zapisy umowy lub treść podpisywanych dokumentów. Deweloper nierzadko narzuca właścicielom lokali, zarządcę nieruchomości współpracującego z nim od lat. Mieszkańcy już na samym początku, mogą być z tego powodu niezadowoleni i mogą dążyć do zmiany zarządcy. Taka zmiana, o ile zapisy umowy nie wywołują negatywnych konsekwencji, jest prosta do przeprowadzenia.

Kluczowa, z punktu widzenia zarządzania nowym budynkiem, jest umowa wyodrębniająca i przenosząca własność pierwszego lokalu. To w tej umowie mogą pojawić się zapisy, dotyczące powierzenia zarządu nad nieruchomością i będą one obowiązywać wszystkich nabywców lokali.

Aby zmienić zarządcę, właściciele nieruchomości powinni podjąć uchwałę w sprawie zmiany sposobu zarządzania nieruchomością wspólną. W uchwale takiej, sporządzonej przez notariusza, właściciele lokali wskazują nowego zarządcę nieruchomości wspólnej. Ważne, aby pamiętać, że uchwała taka wymaga większości głosów - mogą być one liczone na podstawie udziałów w nieruchomości wspólnej.

Przed zmianą zarządcy, warto doczytać i przeanalizować wszystkie zapisy zawarte w umowach z deweloperem, gdyż niektóre mogą powodować negatywne skutki np. utratę gwarancji.

Payu Dotpay