Jak uzyska膰 wypis i wyrys z rejestru grunt贸w

Jak uzyska膰 wypis i wyrys z rejestru grunt贸w
艢rednia 3.95/5 na podstawie 113 opinii.

Ewidencja grunt贸w i budynk贸w zawiera dane dotycz膮ce wszystkich nieruchomo艣ci. W pewnych sytuacjach prawnych niezb臋dne mo偶e okaza膰 si臋 uzyskanie wypisu oraz wyrysu z rejestru grunt贸w, kt贸ry jest obj臋ty ewidencj膮.

Wypis z rejestru grunt贸w zawiera dane dotycz膮ce nieruchomo艣ci, takie jak numer dzia艂ki ewidencyjnej, na kt贸rej si臋 znajduje, a tak偶e dane dotycz膮ce powierzchni. Jest to dokument w formie tekstowej. Natomiast wyrys z ewidencji grunt贸w, a w艂a艣ciwie z operatu ewidencyjnego, posiada form臋 mapki z zaznaczonymi danymi dotycz膮cymi danej nieruchomo艣ci.

Cel uzyskania wypisu i wyrysu

Posiadanie wypisu i wyrysu jest niezb臋dne w niekt贸rych sytuacjach prawnych. Przede wszystkich s膮 one potrzebne dla nabycia albo sprzeda偶y nieruchomo艣ci, stanowi膮 w贸wczas za艂膮cznik do aktu notarialnego. Wypisy i wyrysy s膮 potrzebne r贸wnie偶 dla za艂o偶enia ksi臋gi wieczystej, czy sporz膮dzenia operatu szacunkowego nieruchomo艣ci.

Regulacje prawne

Kwesti臋 uzyskania wypis贸w i wyrys贸w reguluj膮 nast臋puj膮ce akty prawne:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzor贸w wniosk贸w o udost臋pnienie materia艂贸w pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Op艂aty, a tak偶e sposobu wydawania licencji;
 • rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji grunt贸w i budynk贸w.

Kto mo偶e uzyska膰 wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

Jedynie okre艣lona grupa os贸b jest legitymowana do z艂o偶enia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Jest to przede wszystkim w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci. W dalszej kolejno艣ci wniosek mo偶e z艂o偶y膰 osoba, kt贸ra ma prawo dysponowa膰 nieruchomo艣ci膮, a tak偶e osoba albo przedsi臋biorstwo, kt贸re ma prawne powody uzyskania tego rodzaju dokument贸w.

Procedura uzyskania wypisu i wyrysu

Wypis oraz wyrys z ewidencji grunt贸w mo偶na uzyska膰 w spos贸b:

 • papierowy albo
 • elektroniczny.

W zale偶no艣ci od wybranej drogi r贸偶ne b臋d膮 procedury jego uzyskania.

W przypadku ch臋ci uzyskania dokument贸w drog膮 elektroniczn膮 nale偶y z艂o偶y膰 wniosek przez Internet. Opcja ta dost臋pna jest jedynie w niekt贸rych starostwach powiatowych. Mo偶na w贸wczas聽skorzysta膰聽z portalu, na kt贸rym聽istnieje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia wniosku online.

by dowiedzie膰 si臋, czy w danym starostwie mo偶liwe jest z艂o偶enie wniosku online nale偶y sprawdzi膰 to bezpo艣rednio na stronie internetowej starostwa albo wej艣膰 na stron臋 internetow膮 sluzbageodezyjna.gugik.gov.pl. Wybra膰 z danych has艂o 鈥濭eodeci powiatowi鈥 albo 鈥濷艣rodki dokumentacji鈥 i聽wskaza膰 wojew贸dztwo, kt贸rego dotyczy zapytanie. Nast臋pnie nale偶y wybra膰 has艂o 鈥瀙ortal mapowy鈥 i portal danego powiatu.

Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia wniosku o wypis i wyrys w spos贸b tradycyjny, w formie papierowej (osobi艣cie albo za po艣rednictwem poczty). W tym celu nale偶y wydrukowa膰 i wype艂ni膰 za艂膮cznik do rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzor贸w wniosk贸w o udost臋pnienie materia艂贸w pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Op艂aty, a tak偶e sposobu wydawania licencji. Formularze w聽formie papierowej s膮 tak偶e dost臋pne do wype艂nienia w urz臋dach.

Nale偶y wybra膰 za艂膮cznik nr 4 鈥 formularz EGiB, Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. W formularzu nale偶y poda膰 dane wnioskodawcy - imi臋 i nazwisko albo nazwa oraz adres, PESEL lub REGON, dane kontaktowe. Dodatkowo nale偶y wpisa膰 urz膮d, do kt贸rego kieruje si臋 wniosek oraz dat臋 jego wype艂nienia. Nast臋pnie trzeba zaznaczy膰 przedmiot wniosku. Do wyboru s膮 nast臋puj膮ce opcje:

 • wypis z rejestru grunt贸w,
 • wypis z rejestru grunt贸w oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • uproszczony wypis z rejestru grunt贸w (nie jest przeznaczony do dokonywania wpis贸w w ksi臋dze wieczystej),
 • wypis z rejestru grunt贸w bez danych osobowych,
 • wypis z kartoteki budynk贸w,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • wypis z rejestru budynk贸w,
 • wypis z rejestru lokali,
 • wypis z wykazu dzia艂ek ewidencyjnych,
 • wypis z wykazu podmiot贸w.

Dalej wskazuje si臋 dane, kt贸re pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 nieruchomo艣膰, a wi臋c powiat, gmina, obr臋b ewidencyjny lub adres nieruchomo艣ci, numer jednostki rejestrowej lub numer dzia艂ek ewidencyjnych lub numer ksi臋gi wieczystej.

We wniosku wskazuje si臋 r贸wnie偶 uzasadnienie wydania wypisu z ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Nale偶y zaznaczy膰, czy wnioskodawca:

 • jest w艂a艣cicielem, osob膮 lub jednostk膮 organizacyjn膮 w艂adaj膮c膮 gruntami, budynkami lub lokalami, kt贸rych dotyczy wniosek albo
 • ma interes prawny w dost臋pie do danych obj臋tych wnioskiem (oraz opisa膰 interes prawny z przywo艂aniem przepisu prawa, z kt贸rego wynika);
 • jest operatorem sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us艂ug i sieci telekomunikacyjnych;
 • jest organem administracji publicznej albo podmiotem nieb臋d膮cym organem administracji publicznej, realizuj膮cym zadania publiczne zwi膮zane z gruntami, budynkami lub lokalami, kt贸rych dotyczy wniosek.
 • jest operatorem systemu przesy艂owego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu po艂膮czonego.

Najtrudniejsz膮 do wykazania podstaw膮 dla uzyskania wypisu i wyrysu jest posiadanie interesu prawnego. Ustawodawca bowiem wymaga, by w takiej sytuacji wskaza膰 konkretny przepis prawa materialnego, z kt贸rego taki interes wynika oraz opisa膰 okoliczno艣ci faktyczne sprawy, kt贸re go potwierdzaj膮. Jako przyk艂ad takiej sytuacji mo偶na wskaza膰 okoliczno艣膰, gdy osoba, kt贸ra naby艂a nieruchomo艣膰 w drodze dziedziczenia (posiada postanowienie s膮du o stwierdzeniu nabycia spadku) wnosi o wydanie wypis贸w i wyrys贸w z ewidencji grunt贸w i budynk贸w w celu za艂o偶enia ksi臋gi wieczystej dla odziedziczonej nieruchomo艣ci (posiada bowiem tylko numer ksi臋gi, a nie jej dok艂adny opis zawieraj膮cy numery dzia艂ek ewidencyjnych itd.). W takiej sytuacji s膮dy wskazuj膮, 偶e za艂膮czenie do wniosku postanowienia s膮du o stwierdzeniu nabycia spadku mo偶e by膰 wystarczaj膮ce dla uzyskania wypisu i wyrysu, jednak urz臋du czasami odmawiaj膮 wydania dokument贸w na podstawie tego dokumentu bez wskazania konkretnego przepisu prawa, z kt贸rego wynika interes prawny wnioskodawcy.

Nast臋pnie wnioskodawca wskazuje ewentualne dane osoby wyznaczonej do kontaktu z urz臋dem (na przyk艂ad pe艂nomocnika 鈥 adwokata, radcy prawnego) oraz posta膰 dokument贸w, kt贸re maj膮 by膰 wydane (papierowa albo elektroniczna) oraz spos贸b ich dostarczenia. Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku i ewentualnie dopisanie wyja艣nie艅 albo za艂膮czenie dokument贸w dla wykazania interesu w uzyskaniu wypis贸w i wyrys贸w. Je偶eli jakie艣 informacje, kt贸re wnioskodawca chce przekaza膰 urz臋dowi, nie zmie艣ci艂y si臋 na formularzu urz臋dowym, nale偶y do艂膮czy膰 do niego za艂膮czniki.

Op艂aty od wniosku o wypis i wyrys z rejestru grunt贸w

Niezale偶nie od wybranej formy z艂o偶enia wniosku, wniosek nale偶y r贸wnie偶 prawid艂owo op艂aci膰. Op艂ata wynosi 140 z艂 za elektroniczn膮 wersj臋 wypisu i wyrysu oraz 150 z艂 za wydruki wypisu i聽wyrysu. Przy czym nale偶y pami臋ta膰, 偶e kwoty te dotycz膮 jednej nieruchomo艣ci w granicach jednego obr臋bu ewidencyjnego. Je偶eli kilka dzia艂ek ewidencyjnych o r贸偶nych numerach ewidencyjnych dzia艂ki wchodzi w sk艂ad jednego obr臋bu ewidencyjnego to nale偶y ui艣ci膰 jedn膮 op艂at臋 od wszystkich dzia艂ek. Op艂at臋 mo偶na wnie艣膰 przelewem na wskazany rachunek urz臋du albo osobi艣cie w kasie urz臋du. O wysoko艣ci op艂aty urz膮d poinformuj臋 wnioskodawc臋 po z艂o偶eniu przez niego wniosku.

Wniosek nale偶y kierowa膰 do starostwa powiatowego lub聽urz臋du miasta, na terenie kt贸rego jest nieruchomo艣膰. Nale偶y r贸wnie偶 zaznaczy膰, w jakiej formie maja zosta膰 odebrane dokumenty 鈥 papierowej (w urz臋dzie albo w drodze wysy艂ki poczt膮), czy na adres e-mail. Opcja wys艂ania dokument贸w drog膮 mailow膮 zawsze b臋dzie rozwi膮zaniem szybszym, st膮d je艣li zale偶y komu艣 na czasie warto z niej skorzysta膰. Organ poinformuje o czasie koniecznym do skompletowania wnioskowanej dokumentacji.

Tryb odwo艂awczy

Od niezadowalaj膮cej decyzji starosty na przyk艂ad w przedmiocie odmowy wydania dokument贸w, wnioskodawca mo偶e wnie艣膰 odwo艂anie do Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Odwo艂anie od decyzji administracyjnej nale偶y wnie艣膰 w terminie czternastu dni od dnia dor臋czenia go stronie. Je偶eli za艂atwienie sprawy nadal b臋dzie niekorzystane dla wnioskodawcy, powinien on z艂o偶y膰 skarg臋 do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin