Koszty czynności notarialnych

Koszty czynności notarialnych
Średnia 3.94/5 na podstawie 235 opinii.

Wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych to taksa notarialna. Jest to jedna ze składowych ogólnej opłaty, którą strona czynności notarialnej będzie zobowiązana uiścić w kancelarii notarialnej. Poza taksą notarialną na całość opłaty składają się: podatki (na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), opłaty notarialne, w tym właśnie taksa notarialna, a także opłata za wypisy aktu notarialnego oraz opłaty sądowe, takie jak opłata od wniosku wieczystoksięgowego.

Wysokość wynagrodzenia notariusza określana jest na podstawie umowy notariusza ze stronami czynności prawnej. Nie jest to jednak decyzja niczym nieograniczona. Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza, w zależności od dokonywanej czynności notarialnej, określają przepisy prawa, a dokładnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie, o którym mowa (taksa notarialna), nie obejmuje jednak kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Wskazane rozporządzenie reguluje jednak również maksymalne kwoty, o które wynagrodzenie notariusza może zostać zwiększone jeżeli na przykład dokonuje czynności poza kancelarią notarialną.

Koszty związane z darowizną nieruchomości

Na całość opłaty za czynność prawną, jaką jest darowizna nieruchomości składają się: podatki, taksa notarialna, opłata za wypisy aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.

Opłata sądowa wyniesie co do zasady 200 zł za złożenie wniosku o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej. Za sporządzenie wypisu stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Co za tym idzie, opłata za wypis aktu notarialnego będzie zależna od jego obszerności.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn. Jest zobowiązany do naliczenia i pobrania należnego podatku podczas sporządzania aktu notarialnego. Notariusz wskazuje przedmiot i wartość darowizny oraz podstawę zwolnienia z uiszczenia podatku, jeśli taka występuje. Opodatkowani nie podlegają darowizny o wartości nieprzekraczającej:

1) 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, czyli zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

3) 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, czyli pozostałych nabywców.

Natomiast wartość maksymalna taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, jest zależna od wartości nieruchomości, za którą uznaje się wartość podaną przez strony z uwzględnieniem przepisów ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) nie więcej niż 7500 zł.

Przykładowo dla nieruchomości o wartości 500.000 zł, maksymalna taksa notarialna wyniesie 1010 zł plus 0,4% od 440.000 zł, czyli 1010 zł plus 1760 zł, co daje 2770 zł taksy notarialnej plus podatek VAT od wynagrodzenia notariusza 23%. Do kwoty tej należy doliczyć podatek od spadków i darowizn, koszty wypisu aktu notarialnego (6 zł za stronę) oraz opłatę sądową (zazwyczaj w tej sytuacji wynoszącą 200 zł) oraz opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza – co do zasady 246 zł

Powiązane

1. Koszty czynności notarialnych przy podziale działki

2. Koszty czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin