Koszty czynności notarialnych przy podziale działki

Koszty czynności notarialnych przy podziale działki
Średnia 4.01/5 na podstawie 162 opinii.

Wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych to taksa notarialna. Jest to jedna ze składowych ogólnej opłaty, którą strona czynności notarialnej będzie zobowiązana uiścić w kancelarii notarialnej. Poza taksą notarialną na całość opłaty składają się: podatki (na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), opłaty notarialne, w tym właśnie taksa notarialna, a także opłata za wypisy aktu notarialnego oraz opłaty sądowe, takie jak opłata od wniosku wieczystoksięgowego.

Wysokość wynagrodzenia notariusza określana jest na podstawie umowy notariusza ze stronami czynności prawnej. Nie jest to jednak decyzja niczym nieograniczona. Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza, w zależności od dokonywanej czynności notarialnej, określają przepisy prawa, a dokładnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie, o którym mowa (taksa notarialna), nie obejmuje jednak kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Wskazane rozporządzenie reguluje jednak również maksymalne kwoty, o które wynagrodzenie notariusza może zostać zwiększone jeżeli na przykład dokonuje czynności poza kancelarią notarialną.

Koszty związane z podziałem działki

Koszty związane z podziałem działki pokrywa zazwyczaj podmiot, który złożył wniosek o podział. Na całość opłaty za podział działki składają się: podatki, taksa notarialna, opłata za wypisy aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.

Opłata sądowa wyniesie: 60 zł od wniosku o założenie nowej księgi wieczystej dla każdej działki oraz 200 zł za złożenie wniosku o wpis właściciela w księdze wieczystej dla każdej wydzielonej działki. Za sporządzenie wypisu stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Co za tym idzie, opłata za wypis aktu notarialnego będzie zależna od jego obszerności.

Taksa notarialna

Natomiast wartość maksymalna taksy notarialnej, a więc wynagrodzenia notariusza, w przypadku działów jest zależna od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Do stawki taksy notarialnej należy następnie doliczyć podatek VAT od wynagrodzenia notariusza 23%.

Niezależnie od kosztów notarialnych należy liczyć się również z kosztami geodezyjnymi związanymi z podziałem nieruchomości (koszy uzyskania map i niezbędnych dokumentów, opłaty urzędowe, wynagrodzenie za usługi geodety itd.).

Powiązane

1. Koszty czynności notarialnych przy darowiźnie nieruchomości

2. Koszty czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin